Comunicat i afectacions COVID-19

ACTUALITZACIÓ – 1 de setembre de 2021

Actualitzem el PLA DE CONTINGÈNCIA DE L’ESCAC, CENTRE ADSCRIT A LA UB, DAVANT LA CRISI SANITÀRIA PER LA COVID-19 per al curs 2021-2022.

Aquest Pla de contingència té per objecte establir les mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 per al curs 2021-2022. Serà vigent fins que es modifiquin les condicions i normatives en què es basa.

Si es considera necessari, s’aniran incorporant, com a annexos al Pla, fitxes descriptives per a activitats específiques o modificacions de les existents.

Les mesures establertes en el Pla són d’aplicació, amb les especificitats que escaiguin, al conjunt de la comunitat  universitària:  alumnat,  professorat, personal d’administració i serveis i, en general, a les persones que accedeixin a les instal·lacions de l’ESCAC.

 

ACTUALITZACIÓ – 7 de març

En data 6 de març de 2021 s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que preveu el següent: «En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials es podrà considerar l’augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30 % de l’estudiantat de cada universitat, sense poder-se superar aquest percentatge en cap centre, i havent d’extremar les mesures de protecció, amb subjecció al Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Correspondrà a cada universitat fer-ne la concreció d’acord amb els criteris d’autonomia acadèmica i per a la millor prestació del servei a l’estudiantat».

 

ACTUALITZACIÓ – 23 de novembre

Pròrroga de les mesures excepcionals adoptades per contenir el brot epidèmic de COVID-19.

Es prorroguen les mesures contingudes en les actualitzacions anteriors fins al 6 de desembre de 2020, mantenint la docència no presencial, llevat de les pràctiques i les avaluacions, que es podran realitzar presencialment extremant les mesures de protecció.

 

ACTUALITZACIÓ – 29 d’octubre

Entre d’altres mesures aprovades pel Govern de la Generalitat per tal de combatre la segona onada del coronavirus COVID 19, s’ha aprovat el tancament perimetral de Catalunya per 15 dies amb un confinament municipal els caps de setmana.  

Es restringirà l’entrada i sortida de cada terme municipal entre les 6.00 hores del divendres fins les 6.00 hores del dilluns malgrat es mantindran les excepcions en els desplaçaments que estiguin justificats, com assistència a centres sanitaris, raons de tipus laboral, per acudir a centres educatius o per tenir cura de persones dependents. 

Per tant, ateses les excepcions previstes, l’ESCAC es mantindrà en funcionament tal i com hem anat operant des de la posada en marxa de les darreres mesures per reduir l’activitat presencial als campus universitaris, que queden prorrogades. Demà divendres, l’ESCAC estarà oberta per portar a terme classes de caràcter pràctic. Els coordinadors us informaran de l’operativa específica de cada curs.  

Per tal de justificar el desplaçament, us facilitem un certificat que haurà d’anar acompanyat de document identificatiu de l’ESCAC (carnet d’estudiant o, en el seu defecte, la matrícula). 

Us agraïm la vostra col·laboració per tal de fer, entre tots, de l’ESCAC un lloc segur. 

 

ACTUALITZACIÓ – 26 d’octubre

D’acord amb el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, i la resolució SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, us comuniquem que a partir d’avui l’edifici Vapor tancarà a les 21 hores, mentre que Farinera mantindrà el mateix horari fins les 20 hores.  

 

ACTUALITZACIÓ – 13 d’octubre

En el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les 12 universitats catalanes van acordar ahir reduir l’activitat presencial als campus universitaris per contribuir a contenir l’índex de contagi per COVID 19 a Catalunya mitjançant la rebaixa de la mobilitat de la comunitat universitària.

ESCAC, com a centre adscrit a la Universitat de Barcelona, s’adhereix als principis de l’acord i posarà en marxa una sèrie de mesures limitadores de la mobilitat a partir del proper dijous 15 fins al divendres 30 d’octubre.

Com a norma general, la docència de les assignatures de caràcter teòric passarà a modalitat online mentre que els tallers, els laboratoris i les assignatures pràctiques mantindran la presencialitat. Per tant, en cap cas s’atura l’activitat docent sinó que es prenen mesures a fi de reduir la mobilitat de la comunitat ESCAC.

Els coordinadors detallaran més en profunditat els canvis específics de cada curs. Aquests s’especificaran també corresponentment a la plataforma UNTIS.

 

ACTUALITZACIÓ – 24 d’agost

La greu crisi sanitària ocasionada per l’expansió de la COVID-19 ha obligat a l’ESCAC a redactar aquest pla de contingència, basat en els coneixements i les recomanacions de les autoritats competents, tant de l’àmbit sanitari com de l’àmbit laboral (directrius generals del Ministeri de Sanitat i del Ministeri de Treball i directrius específiques per als serveis de prevenció de riscos laborals). Per tant, es modificarà en la mesura que variïn aquestes recomanacions.

L’objectiu d’aquest document és definir sota quines condicions de seguretat i mitjançant quins procediments s’ha de tornar a l’activitat presencial a les instal•lacions i els edificis de l’ESCAC.

ACTUALITZACIÓ – 7 de juliol

Basant-se en els principis rectors de control de la pandèmia establerts per les Autoritats Sanitàries i amb l’assessorament d’experts en la matèria, l’ESCAC ha desenvolupat un protocol d’actuació COVID-19 i mesures per afrontar la situació actual i les possibles contingències que puguin sorgir el pròxim curs. El document recull els principis d’actuació per garantir el desenvolupament d’una docència qualitat durant el pròxim curs, així com ls mesures de seguretat, higiene i salut per part d’alumnes, professorat i personal.

ACTUALITZACIÓ – 29 de maig

El nou calendari de preinscripció universitària és el següent:

  • Preinscripció universitària i matrícula de la PAP: de 23 de juny al 7 de juliol de 2020.
  • PAP extraordinària: 11 de juliol de 2020.
  • Resultats PAU: 27 de juliol de 2020.
  • Resultats 1a assignació de places: 6 d’agost de 2020.

 

ACTUALITZACIÓ – 8 de maig

La convocatòria extraordinària de la Prova d’Aptitud Personal (PAP) d’accés al Grau en Cinematografia ha quedat fixada en l’11 de juliol de 2020. 

 

ACTUALITZACIÓ – 4 de maig

L’ESCAC es reserva la possibilitat de concedir beques extraordinàries als alumnes de Grau que no puguin fer front als següents pagaments de la matrícula. En la situació actual d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, la direcció d’ESCAC ha doblat els esforços en aquest aspecte i ha augmentat en un 50% el crèdit destinat a les beques extraordinàries per al curs 2020-2021. Més informació

 

ACTUALITZACIÓ – 24 d’abril 

El Consell de Govern de la UB aprova les directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al curs 2019-2020. El document recull els principis d’actuació per garantir el desenvolupament d’una docència no presencial de qualitat durant el període d’emergència sanitària, així com els criteris d’avaluació de l’alumnat. Consulta tota la informació aquí

Directrius generals de funcionament de la docència i l’avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi de la COVID-19.

 

ACTUALITZACIÓ – 23 de març

En relació a la situació actual i a pocs dies de la convocatòria per als aspirants a Beca d’Accés al Grau en Cinematografia, l’ESCAC comunica que es mantenen les dues convocatòries de Prova d’Aptitud Personal (PAP) d’Accés al Grau previstes per aquest any:

  • Convocatòria per a aspirants a beca:el 28 de març de 2020. 
    · Convocatòria ordinària: el 18 d’abril de 2020.

L’excepcionalitat dels dies que estem vivint afectarà lleugerament la Prova Audiovisual. Aquesta haurà de realitzar-se en el més estricte confinament i seguint totes les recomanacions i obligacions del moment. El candidat haurà de seguir les indicacions de la prova i realitzar-la únicament amb el material que tingui a casa seva.

Es descartaran totes aquelles candidatures que incompleixin aquestes premisses.

Conscients de la situació que estem vivint, si hi ha alguna causa de força major que t’impedeixi presentar algun dels tres punts anteriors dins dels terminis fixats en aquesta convocatòria, escriu a becas@escac.es explicant i documentant el teu cas particular.

ACTUALITZACIÓ – 16 de març

Es manté la convocatòria de Prova d’Aptitud Personal d’accés al Grau en Cinematografia del curs 2020-2021 per a aspirants a beca, prevista per al proper 28 de març de 2020. L’aspirant haurá d’omplir un formulari ONLINE amb els links al Portfoli i la Prova Audiovisual. Us encoratgem a aprofitar aquests dies de confinament per acabar de pulir el vostre Portfoli i us recordem que les mesures de l’estat d’alarma afecten per igual a tots els aspirants.

 

12 de març

Seguint les indicacions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en relació al Coronavirus, comuniquem el cessament de les activitats acadèmiques i tancament dels edificis de Farinera i Vapor, a partir de demà divendres 13 de març (inclòs) i fins a nou avís.

Queden anul·lades les visites i les jornades de portes obertes.

Així mateix, apel·lem a la responsabilitat dels membres de la comunitat a fer seguiment de les indicacions del Departament de Sanitat.

 

Categories: Escola