Noves beques al talent ESCAC

Una de les màximes de la Fundació ESCAC és apostar pel talent i la formació contínua dels nostres alumnes. És per això que cada any l’escola convoca les Beques Internes dirigides a alumni de Grau o Màster que vulguin seguir formant-se a l’ESCAC.

Per al curs 2020-2021, i donada la situació d’excepcionalitat que vivim, la direcció de l’ESCAC ha redoblat els esforços en aquest aspecte i ha atorgat 16 beques completes i una mitja beca, amb la distribució següent:

  • 4 beques a Guió
  • 3 beques i una mitja beca a Fotografia
  • 2 beques a Direcció
  • 1 beca a Documental
  • 1 beca a Line Producing
  • 1 beca a Film Business
  • 1 beca a Art
  • 1 beca a Muntatge
  • 1 beca a VFX
  • 1 beca a Construcció Efímera

L’alumne beneficiat haurà de realitzar treballs de suport a la docència i assistència al correcte desenvolupament del màster.

Recordem que aquestes beques són per als Màsters i cursos d’especialització i estan dirigides a alumni de l’escola. Per a alumnes de nou ingrés, únicament poden aspirar a les Beques de Grau.

La Fundació ESCAC destina un 13% del seu pressupost al finançament de beques per als diversos estudis que s’ofereixen a l’escola.

Categories: Escola