Què és el Portfoli?

El portfoli és un requisit imprescindible per a accedir a l’ESCAC i forma part del procés de selecció i admissió tant al Grau en Cinematografia com de la majoria dels seus Màsters.

Però què és el Portfoli i què ha d’incloure?

El portfoli parla de tu, de qui ets, què sents, com t’expresses, és la teva veu pròpia.

Continguts que ha d’incloure:

  1. Declaració o Statement: Text de màxim 600 paraules.
  2. Imatge: Un màxim de cinc imatges en qualsevol format gràfic.
  3. So: Un document de com a màxim tres minuts de durada, en format d’obra sonora i/o musical. (so, música, diàleg…)
  4. Projectes: Un màxim de cinc projectes, desenvolupats obligatòriament en quatre fases: recerca, desenvolupament, execució i presentació del resultat. Aquí s’ha de veure el procediment; les teves idees, el que investigues, què decideixes desenvolupar, com les executes i el resultat final. Tot i que es valorarà què s’ha fet en cada una de les fases, els projectes presentats poden estar més o menys desenvolupats; és a dir, que no és necessari que totes les fases s’hagin completat.
  5. Extres: Execucions de qualsevol àmbit que mostrin interessos o habilitats especials de l’alumne, estiguin o no vinculades a un projecte. Màxim de quatre elements.

  Altres consideracions:

  • Tots els continguts del Portfoli han d’haver estat creats pel propi alumne.
  • Es poden incloure documents tant de caire creatiu com científic, tècnic, social, humanístic, etc., i en qualsevol format (vídeo, fotografia, pintura, disseny, dibuix, text, composició musical…).
  • El Porfoli ha d’entregar-se en en format digital, juntament amb la prova audiovisual mitjançant un formulari habilitat a la pàgina d’accés. El link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos.
Categories: Escola