Financial ControllerProduction Accountant

Especialitza't en un dels perfils professionals més demandats del moment.

Presentació i objectius

Des del moment en què s’incia una producció audiovisual, és crucial per al bon desenvolupament i execució del pressupost portar un control exhaustiu de la despesa generada i la futura. El financial controller / production accountant és la figura de l’equip de producció que s’encarrega d’aquest tasca. És el vincle entre l’equip de rodatge i el departament financer de la productora. Rep, filtra i ordena les necessitats financeres de tots els equips i treballa junt amb el director de producció fent un control exhaustiu de cadascuna de les partides del pressupost.

Actualment, en el sector audiovisual, del nostre país, i gràcies al gran volum de producció que s’hi està portant a terme, hi ha una altíssima demanda de financial controller / production accountant en el mercat. L’objectiu del curs és formar professionals que entenguin el funcionament i les prioritats d’aquesta part de la producció; que entenguin què implica fer un bon control de cost i quins coneixements o eines han de tenir a l’abast en el seu dia a dia, al mateix temps que visualitzin el procés de control des de l’inici de la producció fins al final del procès, reportant per tal que el line producer o UPM puguin prendre decisions.
Aquest curs s’imparteix en streaming. 
A qui es dirigeix

Graduats i llicenciats provinents de camps lligats a la comptabilitat i les finances.

Graduats i exalumnes de l’especialitat de producció.

Els participants en el curs hauran de tenir un nivell mitjà-avançat de MS Excel.

Sol·licita informació

Si vols rebre informació detallada del programa, així com dates, horaris, número de places i preu, omple el següent formulari. 

 

Anar al formulari
Inscripció

Els candidats hauran d’omplir la fitxa d’inscripció disponible en aquesta mateixa pàgina i enviar-la a mastersypostgrados@escac.es.  

És imprescindible incorporar la documentació requerida per a l’admissió.

El constant canvi en finançament d’obres audiovisuals i l’entrada de nous players financers requereixen de formació específica en l’àrea de gestió i control d’actius financers.

Ester Velasco
Directora de producció