Atenció a l’alumne

Suport a l’estudiant

El servei de Suport a l’Estudiant, adreçat tant a futurs alumnes com alumnes, està format pels coordinadors dels estudis i té com a objectiu assessorar i orientar els alumnes durant tot el període de formació a través d’entrevistes i atenció personalitzada ajustada a les circumstàncies, necessitats i característiques de cada alumne.

Defensor de l’alumne

Davant de qualsevol dubte, queixa o consulta sobre el funcionament acadèmic-administratiu del centre, l’alumne pot sol·licitar entrevista amb el Defensor de l’Alumne.  Aquesta figura, en cas de no poder-lo atendre o resoldre, derivarà el cas al Cap d’Estudis, que té la potestat d’elevar-lo davant els organismes competents establerts pel Reglament de Règim Intern del centre.

 

Defensor de l’alumne: Yago Alcover ext. 153

Queixes, reclamacions i suggeriments:  bustiasuggeriments@escac.es

 

Els alumnes de l’ESCAC, amb l’objectiu de vetllar pels seus interessos i tal i com consta en el seu Reglament de Règim Intern, es troben degudament representats dins dels següents quatre organismes: 

  • La Junta Acadèmica de l’ESCAC 
  • L’Assemblea d’Alumnes 
  • La Comissió de Disciplina 
  • La Comissió de Qualitat 

Les competències, atribucions i funcions dels mateixos poden ser, igualment, consultades en el Reglament de Règim Intern, i sota el seguiment de la Comissió de Qualitat del Centre. 

Comissió per la Igualtat de Gènere

L’ESCAC ha constituït la <b>Comissió per la Igualtat de Gènere</b> que segueix el protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i conductes masclistes.

Aquesta comissió està formada per:

  • Personal docent i investigador: Laura Diego (presidenta), Yago Alcover (secretari)
  • Personal d’administració i serveis: Marta Figueras
  • Estudiants: Irene González, Laura Martin

Us podeu adreçar a la Comissió en aquesta adreça de correu: comissioigualtat@escac.es

FAQs nous alumnes

A través del correu electrònic corporatiu de l’ESCAC (Office 365) i/o el fòrum de l’aula de CANVAS.

Els nous alumnes teniu un bootcamp específic on us donarem accés al vostre compte d’ESCAC Office 365 i us explicarem tot allò que necessiteu.

Al portal acadèmic https://academico.escac.es/

A través de CANVAS lpodràs consultar els horaris i les aules de les teves classes (escac.instructure.com i APP CANVAS), a través de Webuntis (webuntis.com) podràs consultar els horaris públics. A més a més, a l’entrada principal de Colom 2 i Colom 1 (Farinera) i a Vapor hi ha unes pantalles informatives amb les diferents aules i classes del dia.

El canvi es notificarà a través de CANVAS. Es recomana a l’alumne revisar cada matí l’aplicació per confirmar horari i aula.

No fa falta que tinguis un equip (càmera, ordinador, programes específics…) propi, tot el material d’ESCAC està a disposició dels alumnes.

Al Campus Virtual trobaràs un apartat amb tots els beneficis del carnet ESCAC.

Gestió de la qualitat

Posem a disposició de l’alumne diferents eines de control de qualitat de la formació rebuda.

Els alumnes participen en el control de qualitat del centre a través de les enquestes d’opinió sobre el grau de satisfacció amb la labor docent, així com amb la pròpia titulació. El control sobre el desenvolupament de les mateixes va a càrrec dels coordinadors de curs, que transfereixen la documentació obtinguda a la Secretaria Acadèmica perquè procedeixi a tabular els resultats i els transfereixi, al seu torn, al Cap d’Estudis, que, després de comunicar els mateixos al professorat, els Caps de Departament i la direcció del centre, emet un informe, que eleva a la Junta Acadèmica i la Comissió de Qualitat del centre. En ambdós òrgans, l’alumnat es troba degudament representat per quatre membres, lliure i democràticament escollits.

Fonts de finançament

T’oferim diferents opcions per finançar els teus estudis.

Tenim un programa de beques perquè aquells que no comptin amb recursos suficients puguin accedir al grau d’ESCAC. Per veure els requisits d’accés, ves a beques de Grau. També tenim el programa de beques internes de Màster, exclusivament per a aquells alumni de Grau o Màster que vulguin seguir formant-se a ESCAC. Per veure els requisits d’accés, ves a beques de Màster.

Altres beques i ajudes que poden ser del teu interès: