Defensa de l'alumne

T'acompanyem durant tot el període de formació assegurant-nos que reps una atenció de qualitat.

Suport a l'estudiant

El servei de Suport a l’Estudiant, adreçat tant a futurs alumnes com alumnes, està format pels coordinadors dels estudis i té com a objectiu assessorar i orientar els alumnes durant tot el període de formació a través d’entrevistes i atenció personalitzada ajustada a les circumstàncies, necessitats i característiques de cada alumne.

Defensor de l'alumne

Davant de qualsevol dubte, queixa o consulta sobre el funcionament acadèmic-administratiu del centre, l’alumne pot sol·licitar entrevista amb el Defensor de l’Alumne.  Aquesta figura, en cas de no poder-lo atendre o resoldre, derivarà el cas al Cap d’Estudis, que té la potestat d’elevar-lo davant els organismes competents establerts pel Reglament de Règim Intern del centre.

Defensor de l’alumne: Yago Alcover ext. 153

Els alumnes de l’ESCAC, amb l’objectiu de vetllar pels seus interessos i tal i com consta en el seu Reglament de Règim Intern, es troben degudament representats dins dels següents quatre organismes: 

  • La Junta Acadèmica de l’ESCAC 
  • L’Assemblea d’Alumnes 
  • La Comissió de Disciplina 
  • La Comissió de Qualitat 

Les competències, atribucions i funcions dels mateixos poden ser, igualment, consultades en el Reglament de Règim Intern, i sota el seguiment de la Comissió de Qualitat del Centre.