Atenció a l'alumne

T'acompanyem durant tot el període de formació assegurant-nos que reps una atenció de qualitat.

Suport a l'Estudiant

El servei de Suport a l’Estudiant, adreçat tant a futurs alumnes com alumnes, està format pels coordinadors dels estudis i té com a objectiu assessorar i orientar els alumnes durant tot el període de formació a través d’entrevistes i atenció personalitzada ajustada a les circumstàncies, necessitats i característiques de cada alumne.

Defensor de l'alumne

Davant de qualsevol dubte, queixa o consulta sobre el funcionament acadèmic-administratiu del centre, l’alumne pot sol·licitar entrevista amb el Defensor de l’Alumne.  Aquesta figura, en cas de no poder-lo atendre o resoldre, derivarà el cas al Cap d’Estudis, que té la potestat d’elevar-lo davant els organismes competents establerts pel Reglament de Règim Intern del centre.

Defensor de l’alumne: Yago Alcover ext. 153

Els alumnes de l’ESCAC, amb l’objectiu de vetllar pels seus interessos i tal i com consta en el seu Reglament de Règim Intern, es troben degudament representats dins dels següents quatre organismes: 

  • La Junta Acadèmica de l’ESCAC 
  • L’Assemblea d’Alumnes 
  • La Comissió de Disciplina 
  • La Comissió de Qualitat 

Les competències, atribucions i funcions dels mateixos poden ser, igualment, consultades en el Reglament de Règim Intern, i sota el seguiment de la Comissió de Qualitat del Centre. 

Gestió de la qualitat

Posem a disposició de l’alumne diferents eines de control de qualitat de la formació rebuda.

Els alumnes participen en el control de qualitat del centre a través de les enquestes d’opinió sobre el grau de satisfacció amb la labor docent, així com amb la pròpia titulació. El control sobre el desenvolupament de les mateixes va a càrrec dels coordinadors de curs, que transfereixen la documentació obtinguda a la Secretaria Acadèmica perquè procedeixi a tabular els resultats i els transfereixi, al seu torn, al Cap d’Estudis, que, després de comunicar els mateixos al professorat, els Caps de Departament i la direcció del centre, emet un informe, que eleva a la Junta Acadèmica i la Comissió de Qualitat del centre. En ambdós òrgans, l’alumnat es troba degudament representat per quatre membres, lliure i democràticament escollits.

Fonts de finançament

T’oferim diferents opcions per finançar els teus estudis.

Tenim un programa de beques perquè aquells que no comptin amb recursos suficients puguin accedir al grau d’ESCAC. Per veure els requisits d’accés, ves a beques.

Altres beques i ajudes que poden ser del teu interès: