ESCAC Going
Zero Waste

Ens comprometem a fer de l’escola un lloc més sostenible i a reduir l’impacte mediambiental dels nostres rodatges.

Des de l’ESCAC hem engegat la iniciativa Going zero waste amb l’objectiu de fer de l’escola un lloc més sostenible, intentant reduir el nombre de residus que generem.

Així mateix ens hem marcat el compromís de reduir l’impacte mediambiental dels nostres rodatges, apostant per solucions més sostenibles, amb les següents accions:

· Facilitar el reciclatge, augmentant els punts de reciclatge a l’escola.
· Hem distribuït ampolles d’aigua reutilitzables entre els alumnes i personal.
· Fomentem la reducció  del plàstic d’un sol ús a l’escola
· Reduir l’ús de fotocòpies: tant a l’escola com en els rodatges.
· Hem iniciat la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques per tal de que en menys de dos anys, l’escola pugui autoabastir-se d’energia.
· Campanya de sensibilització (a través de l’elaboració de vídeos per part dels alumnes de l’ESCAC) en col·laboració amb ONG’s com Greenpeace o SeoBirdlife.
· Proposem un nou Premi dins el Festival Inexperto entre els alumnes que introdueixin mesures sostenibles en els seus rodatges.
· Introduim la figura de l’“eco-assistant” als rodatges dels Treballs de fi de Grau (TFG).

Què són els rodatges sostenibles?

Són aquells rodatges que pretenen reduir la petjada de carboni* en la màxima mesura possible, sigui apostant per paper 100% reciclat, l’ús de vehicles híbrids, l’eliminació d’ampolles de plàstic i substitució per cantimplores, l’ús de llums LEDS, el reciclatge, fomentar l’ús del tren, utilitzar un transport comú, contractar proveïdors de productes sostenibles, fomentar la recollida de residus, etc.

*La petjada de carboni es coneix com la totalitat de gasos amb efecte hivernacle emesos per efecte directe o indirecte d’un individu, organització, esdeveniment o producte.

 

Let’s go Green on screen!