Beques

Si tens talent però no disposes de recursos suficients per estudiar a l'ESCAC, t'ajudem.

La convocatòria per al curs 2020-2021 està tancada i resolta. Consulta la resolució aquí.

Beques d'accés al Grau en Cinematografia
Convocatòria 2020-2021

Hi haurà una única convocatòria de beques d’accés al Grau en Cinematografia per al curs 2020-2021 i serà el dissabte 28 de març de 2020.

Nombre de beques:

  • Fins a 10 Beques completes, de caràcter ordinari de formació de Grau en Cinematografia en règim de concurrència competitiva.
  • Fins a 20 Beques completes, de caràcter ordinari de formació de Curs Foundation, en règim de concurrència competitiva.

Destinataris i requisits:

  • Complir les condicions administratives i acadèmiques per iniciar el Grau en Cinematografia al curs 2020-2021.
  • Complir els requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica reflectits a l’Annex 1 i acreditar-los documentalment mitjançant formulari telemàtic que serà enviat per correu electrònic als sol·licitants de Beca.
  • Lliurar el formulari de candidatura a la Prova d’Aptitud degudament emplenat, tot indicant que s’opta a la Beca.

 

Per a qualsevol aclariment,  consulta o dubte podeu contactar amb el Departament de Beques:

Vivian Monteagudo
937 361 555 ext. 102

Beques Internes extraordinàries de Grau - ACTUALITZACIÓ COVID -19

L’ESCAC es reserva la possibilitat de concedir beques extraordinàries als alumnes de Grau que no puguin fer front als següents pagaments de la matrícula. En la situació actual d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, la direcció d’ESCAC ha doblat els esforços en aquest aspecte i ha augmentat en un 50% el crèdit destinat a les beques extraordinàries per al curs 2020-2021.

Procediment i documentació a presentar – Curs 2020-2021:    

Per sol·licitar aquesta beca extraordinària, el candidat haurà d’enviar el divendres 10 de juliol, a través d’un formulari online habilitat únicament aquest dia, la següent documentació:

  • Un portfoli incloent en la presentació de la candidatura (“statement”) una justificació raonada de la petició i indicant clarament al formulari de sol·licitud que es tracta d’una sol·licitud de beca extraordinària.
  • Documentació acreditativa de caràcter econòmic que justifiqui la situació sobrevinguda que justifica la sol·licitud. Aquesta documentació haurà d’incloure, ineludiblement, les últimes declaracions de la renda presentades de la unitat familiar (en aquest cas la de la campanya de la renda 2019 presentada el 2020.

La resolució es produirà no més tard del 10 d’agost de 2020. 

Altres beques i fonts de finançament