Informació acadèmica

Consulta el pla d'estudis, el calendari, organització i l'operativa del curs.

ESCAC imparteix el Grau en Cinematografia, de 180 crèdits i tres cursos de durada, verificat en sentit positiu pel Consell d’Universitats l’11 de juliol de 2017. L’oferta formativa d’ESCAC consistirà en un 3+2 integrat, format pel mencionat Grau i pel Màster en Cinematografia, de 120 crèdits i dos cursos de durada.

Donat que l’implantació del Grau en Cinematografia serà gradual, curs a curs, l’inici de la docència del Màster està prevista per al curs 2021-2022.

En els seguüents documents trobaràs informació sobre l’accés, el pla d’estudis, la planificació del curs, el professorat, les pràctiques externes i el treball de final de grau. 

Grau en Cinematografia (a partir del curs 2018-2019)
Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals (en extinció)