Màster en Film Business

Màrqueting, distribució, explotació i vendes de productes audiovisuals.

El Màster en Film Business ofereix els coneixements teòrics i tècnics del màrqueting, distribució, explotació i vendes de productes cinematogràfics, capacitant a l’alumne per a la completa producció executiva d’un producte audiovisual, des de la identificació de la primera idea fins a l’última finestra d’explotació.

El món audiovisual es troba immers en una completa i constant transformació, amb mercats internacionals cada vegada més competitius. Per això, els continguts tenen un paper determinant en la creació de projectes, però s’han de concebre com a productes des de la primera idea.

Els millors professionals en actius del sector, t’ensenyaran a utilitzar les eines i instruments per a la presa de decisions, objectius, definició d’estratègies així com planificació i coordinació d’accions.

Integrar el màrqueting
des de la fase inicial

Elements com el circuit de festivals, nombre de còpies, P & A, marxandatge i comunicació, han de ser tractats en sintonia amb el concept, l’argument, el cast, el desenvolupament de guió i el finançament de qualsevol pel·lícula. L’objectiu és crear un producte dissenyat com a tal des de la seva gènesi fins a la fase de venda, amb lògica estructural, valor diferencial i un mercat idoni i ajustat a les seves expectatives.

Estructura
Classes teòrico-pràctiques i classes magistrals
Desenvolupament de projectes
L'alumne realitzarà un exercici complet de desenvolupament de projecte audiovisual amb sessions de formació tècnica, de taller de treball i de presentació privada i pública, a fi d'enfrontar-se al procés de creació d'un projecte des de la idea fins al dossier final per ser presentat a la indústria.
Màrqueting i explotació
Els estudiants desenvoluparan un pla de màrqueting corresponent a un projecte d'empresa real. En base a un guió, i assessorat pels tutors i pel productor, l'estudiant haurà de realitzar un Pla de Llançament complet d'una estrena real en cinema.
Activitats fora de l'aula
Visita al Festival de Cannes: es tracta d'una activitat opcional que implica el desplaçament a la ciutat francesa durant la celebració del seu famós festival de cinema. Allà es visitarà el seu gran mercat i es mantindran trobades amb compradors i venedors professionals de tot el món que els parlaran de la seva experiència.
Premis Proyecta
Els alumnes, a més, tindran l'oportunitat de participar en l'organització dels Premis Proyecta, els guardons atorgats a aquella part de la indústria del cinema que habitualment és invisible per al gran públic però que resulta imprescindible per fer-li arribar les pel·lícules: distribuïdors, exhibidors , agències de màrqueting ...
Programa
 • Productor creatiu
 • Desenvolupament artístic
 • Desenvolupament industrial
 • El projecte i l’empresa
 • Exhibició cinematogràfica
 • Introducció a la indústria
 • Distribució cinematogràfica
 • Distribució a Europa
 • Vendes internacionals
 • Els festivals
 • Pla de llançament
 • Finestra d’explotació en evolució
 • La presentació de projectes

A qui es
dirigeix

Llicenciats universitaris en Administració i Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions Públiques, Dret, Comunicació Audiovisual o altres titulacions universitàries relacionades amb el camp audiovisual. Així mateix a professionals del sector cinematogràfic o videogràfic que vulguin aprofundir en el coneixement de la creació i l’explotació de productes audiovisuals.

El Màster de Film Business suposa el millor aprenentatge de la indústria audiovisual nacional. Gràcies a les classes de professionals actius en el sector, s’aprèn ràpidament quin paper juga cada un en una indústria versàtil com la cinematogràfica.

Joan Montesinos

Em vull dedicar a la producció, però estudiar el màster propi de Film Business a l’ESCAC ha completat la meva visió i formació. Em sembla un curs essencial per entendre el procés íntegre de la creació d’una pel·lícula i com d’important és tenir present el màrqueting des de l’inici del projecte.

Tiffany Ruoz

Màster en Film Business

Dates: del 8 de gener al 28 de juny de 2019

Horari: 15:30h a 19:30h

Lloc: campus de l’ESCAC a Terrassa, Barcelona

Places: 24

Preu: 8.000 euros (En el cas de cursar també el Màster en Line Producing el preu serà de 9.900€)