Sol·licitud del títol

Grau en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol oficial) / Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals (títol propi)

Procediment exclusiu per aquells graduats/graduades que ja tenen l’expedient acadèmic tancat i tots els crèdits necessaris superats

 1. Accedir a la URL específica per la titulació que vols sol·licitar i efectuar el pagament del títol corresponent (import establert pel Decret de Taxes Universitàries de l’any acadèmic vigent)
  Sol·licitud títol i SET de Graduat en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol oficial) – curs a partir de 2009/2010
  Sol·licitud Títol Propi de Graduat Superior en Cinema i Mitjans Audiovisuals (títol propi) – curs des de 1994 a 2013
 2. Emplenar les dades del formulari de sol·licitud del títol (document per descarregar al final d’aquesta pàgina), signar-lo i enviar-lo per email.
 3. L’alumne/a haurà d’entregar a Secretaria Acadèmica: (es pot enviar online) 
  • Formulari de sol·licitud del títol
  • Comprovant de pagament
  • Còpia del document d’identitat (DNI/NIE/Passaport)

En aquest moment, podrem emetre a l’alumne/a el resguard del títol i tramitar la seva expedició.

Contacte: Marta Figueras