LABORATORI

ÒPERA PRIMA

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES AUDIOVISUALS 

QUÈ ÉS EL LABORATORI ÒPERA PRIMA?

El Laboratori Òpera Prima és un programa obert als nous autors i productors de la nostra cinematografia perquè desenvolupin els seus primers llargmetratges, sèries o productes de nous formats audiovisuals, siguin de documental o ficció, amb vocació de ser explotats industrialment.

Seleccionem 7 projectes anualment i promovem el seu desenvolupament fins a la consecució d’una proposta sòlida, amb valor narratiu i d’explotació, pensada per a un mercat global en el qual tenen cabuda diferents formats, diferents públics i diferents continguts. 

Per a això, incloem tallers de formació, tutories professionals, seminaris especialitzats, la producció de materials audiovisuals i diverses presentacions a la indústria.

CONVOCATORIA 2022

*Dins dels 10 dies següents a la publicació de la resolució de concessió, les persones adjudicatàries hauran d’acceptar la inclusió en el Programa Laboratori Òpera Prima mitjançant signatura de l’acord de participació en el Programa i el lliurament de la documentació acreditativa de compliment de requisits i obligacions, així com documentació addicional necessària per al desenvolupament d’aquest.

LABORATORI ÒPERA PRIMA

Presentació de candidatures
del 22 de març al 30 d’abril a les 14h (zona horària Madrid)

LABORATORI ÒPERA PRIMA

Resolució
30 de maig

FAQS

La sol·licitud es fa a través del formulari de candidatura disponible en la seu electrònica de l’ESCAC (escac.com), en l’apartat Laboratori Òpera Prima.

S’haurà de lliurar el formulari complet abans de 30 d’abril de 2022 a les 14 hores (zona horària de Madrid)
La data aproximada en la qual es notificarà la resolució és dia 30 de maig i es comunicarà via correu electrònic als seleccionats. També es publicarà la llista definitiva al web de l’Escac apartat Laboratori Òpera Prima la resolució definitiva una vegada acceptades les ajudes pels seleccionats.
 • Interès general de la proposta. Es valorarà la capacitat d’innovació, risc i contribució a l’evolució de llenguatge audiovisual.
 • Currículum acadèmic/professional i trajectòria de l’equip responsable.
  Viabilitat industrial i capacitat d’accés al mercat audiovisual.
  Que contribueixi al foment d’almenys un dels següents objectius.
 • Foment de les llengües cooficials o regionals d’Espanya.
 • Equilibri de gènere i/o respecte a la diversitat sexual.
 • Millorar el coneixement de cultures/regions/realitats infrarepresentades en l’audiovisual espanyol.
 • Capacitat d’alt impacte en mercats nacionals i internacionals.
No, el laboratori estarà obert tant per a alumni de l’ESCAC com per a qualsevol persona externa que no forma part de la comunitat ESCAC.
L’edat mínima per a presentar-se a la convocatòria és de 18 anys. No hi ha màxim d’edat.
Les ajudes s’atorgaran en terminis establerts i vinculats al compliment dels objectius marcats pel programa. En cas que un projecte abandoni el programa abans de la seva finalització, ESCAC es reserva el dret a exigir la devolució dels imports reportats fins a aquest moment.
No fa falta que sigui una empresa la sol·licitant. Pot ser una persona física o jurídica amb capacitat legal per a emetre una factura a ESCAC – Laboratori Òpera Prima i gestionar les sumes econòmiques invertides.
Si pots presentar-te. No podran participar com a directors o directores els qui tinguin en el seu haver més de dues obres audiovisuals d’entre les següents tipologies:
 
 • Llargmetratge cinematogràfic estrenat en sales d’exhibició
 • Llargmetratge de ficció, documental o animació estrenat en qualsevol servei de mitjans audiovisuals (televisió estatal o regional, plataforma streaming, servei over-the-top).
 • Episodis de sèrie de televisió de durada superior als 20 minutos estrenats en serveis de mitjans audiovisuals. A l’efecte del present càlcul, cada dos episodis contaran per un llargmetratge.
 • Altres tipologies d’obres audiovisuals que per la seva rellevància industrial, pressupost o altres consideracions, puguin justificar que el comitè no consideri la candidatura com a pròpia d’un nou realitzador.
El Laboratori de Opera Prima seleccionarà fins a 7 projectes per a accedir al programa. També determinarà una llista de suplents per ordre de valoració del tribunal. En cas que algun dels seleccionats no accepti la plaça que se li atorga l’accepti, s’oferirà la plaça disponible al següent candidat de la llista de suplents.
En funció de les necessitats del projecte determinades pels gestors del laboratori, l’ESCAC podrà proporcionar les seves instal·lacions i recursos, entre ells: material de càmera, so, llum, plató, sala de correcció de color, VFX, sala de dissenys i mescla de so.
La participació en el Laboratori Òpera Prima no suposa cessió a favor de l’ESCAC de drets d’explotació sobre el guió ni sobre l’obra audiovisual o els materials de treball que es desenvolupin en el marc del programa.
Les despeses destinades a viatges, allotjament i manutenció per a l’assistència als esdeveniments programats per a residents de fora de Barcelona (província), serà limitat a tres integrants per projecte i a un total màxim de 3.000 € per projecte.
Cada productor o director pot presentar un màxim de dos projectes.
És obligatòria l’assistència a totes les presentacions a la indústria de, com a mínim, un membre de cada projecte. És obligatòria l’assistència al 70% dels seminaris i tallers, i al 100% de les reunions amb els tutors.

Hi haurà activitats presencials en el marc de les trobades i algunes classes i seminaris en línia. Els seguiments pels tutors de continuïtat seran en línia o presencials segons el millor acord per a cada projecte.

No, els projectes hauran de comptar amb equips conformats com a mínim per un Productor/Productora i entre un o dos autors/autores, siguin Guionistes o Director/Directora. Es contempla l’opció del productor-autor però ha d’anar acompanyat de, almenys, un altre autor.

Encara tens dubtes? Consulta les nostres preguntes freqüents o o escriu un correu a opera.prima@escac.es

A QUI VA DIRIGIT?

En el Laboratori Òpera Prima nous creadors i creadores tindran l’oportunitat de portar el seu projecte audiovisual al següent nivell. El laboratori estarà obert tant per a alumni de l’ESCAC com per a qualsevol persona externa que no forma part de la comunitat ESCAC.

El programa va destinat a equips conformats com a mínim per un Productor o Productora i entre un o dos autors o autores, sigui aquest Guionista o Director o Directora.

Una mateixa persona podrà ocupar més d’un càrrec, però amb l’intenció de fomentar la professionalització del sector i racionalitzar les càrregues de treball del desenvolupament del projecte, es prioritzaran aquells projectes amb diversos integrants. Sempre hem cregut que el treball conjunt d’aquestes tres peces (producció, guió i direcció) és fonamental en la fase de desenvolupament.

A més, buscant una mostra realista d’una societat plural, el tribunal compondrà una selecció de projectes que respecti una representació de l’equilibri de gènere; es valorarà positivament aquells que defensin la diversitat sexual; i es potenciarà l’accés al mercat de minories infrarepresentades en l’audiovisual, sense discriminar ni positiva ni negativament la procedència dels participants, sinó tot el contrari: potenciant varietat d’orígens entre ells.

 

Finalment, per a nosaltres és molt important donar visibilitat, impulsar i donar suport a aquells projectes que provinguin de nous creadors i creadores.

 

No podran participar com a directors o directores els qui tinguin en el seu haver més de dues obres audiovisuals que hagin aconseguit la fase d’explotació comercial tant en sales com en plataformes o televisions.

EDICIONS ANTERIORS

FILOSOFIA I OBJECTIUS

El segell identitari de l’ESCAC és el de posar la narrativa audiovisual com a centre de l’aprenentatge i com a base de tot projecte. Així es farà també en el Laboratori Òpera Prima. Perquè aquest és un programa disruptiu respecte a la cadència tradicional del desenvolupament de projectes, perquè posem l’audiovisual al servei del desenvolupament i no a l’inrevés.

Ens basem en 3 puntuals per a determinar l’ADN de cada projecte: la proposta del director, el contingut narratiu i el seu lloc en el mercat. Fem costat als creadors i creadores en un format on el guió creix en relació a la promesa de producte i, sobretot, al plantejament de direcció. Per això, definir el punt de vista, el to, el look, el production value, l’emoció i la connexió amb l’espectador són imprescindibles per a després escriure 90 minuts en 90 pàgines o el pilot d’una sèrie. I per a determinar aquests valors, rodem i muntem el producte fins i tot abans de guionizarlo. I ho vam mostrar al públic abans de produir-lo.

Producir un teaser trailer o una escena dramatizada, no solo ayuda a demostrar el valor del proyecto, sino a cuestionarlo, a corregirlo y reafirmarlo. Presentarlo en público, a un público profesional y también a un público general, ayuda a saber realmente qué producto estamos creando. Porque desde la película más indie hasta la serie más comercial, todas tienen su narrativa y su público y tenemos que saber cuáles son y cómo encontrarlos.

 

En el Laboratorio Ópera Prima, directores y directoras, productores y productoras y guionistas funden sus labores con un mismo objetivo: generar el mejor proyecto posible. Desarrollan sus propuestas a la vez que generan una serie de materiales que determinan de forma concisa el valor diferencial del proyecto, tanto narrativo como industrial, y su interés para el mercado.

Todos los proyectos audiovisuales surgidos de programas de ESCAC se han desarrollado así, desde la imagen hacia la palabra, para después volver a la imagen.