Especialitat
Direcció de fotografia

El Màster que t'especialitza en una de les 9 disciplines cinematogràfiques que s'imparteixen a l'escola.

Presentació de la Cap del departament de Direcció de fotografia - Vanesa Sola
Competències específiques

En finalitzar els estudis, l’estudiant ha de ser capaç de:

 • Controlar els processos de manipulació i creació de la imatge des de la preproducció fins a la postproducció.
 • Analitzar, desglossar i traduir un guió des del punt de vista del departament de fotografia.
 • Planificar i treballar la posada en escena.
 • Abordar la tasca de conceptualització fotogràfica de qualsevol projecte audiovisual.
 • Dominar les eines expressives i narratives de la llum i de la càmera.
 • Abordar un projecte tant en format fotoquímic com digital.
 • Dur a terme els processos de captació fotoquímica de la imatge: sensitometria, processos de revelat de negatiu, característiques de les emulsions, etc.
 • Analitzar i aplicar els paràmetres de la sensitometria digital en el context de la composició de la imatge i la seva posterior manipulació.
 • Conèixer i saber desenvolupar les competències dels oficis del departament de fotografia (auxiliar, ajudant de càmera, gaffer, etc.).
 • Conèixer i saber utilitzar els procediments i tècniques fonamentals de la correcció de color.
Sortides professionals
 • Director de fotografia de qualsevol projecte audiovisual: cinema, sèries per a televisió i plataformes, documentals, publicitat, etc.
 • Operador de càmera.
 • Ajudant de càmera.
 • Auxiliar de càmera.
 • Video assist.
 • Membre del departament d’il·luminació.
Pla d'estudis
Matèries

Taller de Direcció de fotografia

 • Taller de direcció de fotografia I. Posada en pràctica dels coneixements apresos sobre fonaments fotogràfics. Òptiques. Tècniques de mesura de la llum. Sistemes d’il·luminació bàsics. Fonament de la composició. Teoria del color. Sensitometria. Ús narratiu del moviment de càmera.
 • Taller de direcció de fotografia II. Taller pràctic dedicat al disseny i a la materialització de diverses escenes adaptades de novel·les. Es pretén fomentar en especial la visió creativa i el vessant artístic de l’alumnat. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció d’Art i amb el curs de Construcció Efímera.
 • Taller de rodatge amb efectes visuals I. Preparació i rodatge d’una escena complexa en la qual tindran un pes destacat els efectes visuals, per posar en pràctica la direcció creativa d’efectes, els requeriments tècnics que suposen i veure com condicionen la forma d’enfocar el disseny dels espais i la forma d’il·luminar-los, buscant  la interacció entre departaments. Assignatura compartida amb les especialitats de Direcció d’Art, Direcció i VFX.
 • Taller de rodatge amb efectes visuals II. Rodatge d’una peça amb un pes destacat dels efectes visuals, per treballar en la supervisió dels efectes en rodatge i treballar-ne la postproducció des dels punts de vista de direcció i fotografia. Assignatura compartida amb les especialitats de Direcció d’Art, Direcció i VFX.
 • Taller de fotografia híbrida. Exploració de la fotografia a través de l’observació, la intuïció, el saber copsar i crear des d’una imatge un mon fílmic que busca crear un compromís d’autenticitat. Criteris de construcció i planificació en el documental o la no-ficció. Treball de configuració de l’equip, tipus de pel·lícules, rodatges i múltiples formes de treball. Assignatura compartida amb l’especialitat de Documental.

Tècniques de la direcció de fotografia

 • Teoria cinematogràfica avançada. La captació fotoquímica de la imatge. Sensitometria i processos de revelat de negatiu. Coneixement de les emulsions actuals i les seves principals característiques.
 • Sensitometria digital. Anàlisi i aplicació dels paràmetres de la sensitometria digital en el context de la composició de la imatge i la seva posterior manipulació. Fluxos de treball que segueix una imatge digital des de la seva creació fons a la reproducció, colorimetria, etc.
 • Teoria cinematogràfica avançada (HDR i CM). Introducció al format HDR. Look. Resolució i HFR. Aprofundiment en el coneixement dels espais de color i com es treballen en HDR. Equip necessari per al desenvolupament d’un projecte en HDR. Estàndards comuns. Fluxos de treball i importància del Color Management. Tipus de produccions que utilitzen aquest format.
 • Fonaments de la il·luminació. Coneixement de les diferents tecnologies de llum: incandescència, fluorescència, led, HMI. Importància dels accessoris d’il·luminació. Coneixement dels protocols de seguretat en set. Metodologies de treball i tractament de la llum. L’ofici de gaffer i l’equip d’elèctrics.
 • Il·luminació avançada Conceptes avançats d’il·luminació. Aprofundiment en les qualitats de la llum i les seves capacitats narratives. Estudi pràctic de diferents esquemes de llum.
 • Electricitat i tecnologia de la llum. Conceptes bàsics d’electricitat i tecnologia de la llum. Conceptes mecànics i de funcionalitat de les diferents tipologies d’il·luminació. Electricitat, protocols de control d’il·luminació, avantatges i desavantatges de taules DMX.
 • Configuració i ús de la càmera. Anàlisi de les parts tècniques i específiques de les càmeres de 35 mm, 16 mm i digitals que s’utilitzaran als tallers. Metodologia de treball d’un equip de càmera.
 • Tests de càmera. Anàlisi de les característiques diferencials entre les càmeres més utilitzades en la indústria cinematogràfica, per entendre les possibilitats que ofereixen a nivell tècnic i artístic i poder preveure les repercussions que té l’elecció de la càmera en els fluxos de treball de rodatge i també de postproducció.
 • Òptiques. Aprofundiment en les principals característiques dels diferents jocs d’òptiques, dels elements tècnics distintius en quant a captació d’imatge, i especialment en obtenció del look. Coneixement del format anamòrfic i el LF.
 • Oficis I: auxiliar de càmera i foquista Oficis del departament de direcció de fotografia: conèixer les tasques específiques d’altres professionals importants en l’equip de fotografia, com serien l’auxiliar de càmera i el foquista.
 • Oficis II: DIT. Coneixement del treball del DIT en la preparació del projecte. Determinació de requisits tècnics de rodatge i de postproducció. Tractament de la imatge gravada, visualització en set, grading en set, gestió de dailies y proxys, exportació de CDL’s, gestió de metadades i preparació, ús i gestió de les LUTS. Establiment de protocols de seguretat en el bolcat i copiat del material, revisió i QC. Conceptes fonamentals (dit depth, color space, etc.).
 • Localització i rodatge en exteriors. Aspectes a tenir en compte pel que fa als processos de localització tècnica, metodologia de treball i relació amb la resta de departament. La il·luminació enfocada a l’estudi del control de la llum natural i artificial en exteriors.
 • Direcció de fotografia i efectes digitals. Coneixements bàsics sobre la creació d’efectes digitals. Terminologia i metodologia de treball. La relació amb el supervisor d’efectes. Necessitats que els VFX impliquen en la configuració del set i en la forma de abordar la gravació d’una escena. Possibilitats artístiques de l’ús dels VFX.
 • Metodologia i tècniques de la postproducció. Coneixement en profunditat de l’entorn digital i dels fluxos de treball en la postproducció. Visió global d’aquests processos de tractament de la imatge, des de l’edició fins a la masterització, passant pels processos de conformat i correcció de color.
 • Steadycam. Coneixement de les tasques específiques d’altres professionals de l’equip de fotografia com l’operador d’steadycam. Estudi de les possibilitats narratives i expressives del moviment de càmera.

Narrativa i concepte

 • Narrativa i referents cinematogràfics. Anàlisi dels recursos expressius i narratius fotogràfics a l’hora d’abordar un projecte audiovisual. Estudi de la capacitat narrativa de les òptiques, l’aspect ratio, l’obturació o el color. Elements que contribueixen a la construcció del concepte estètic des del departament i el treball de referents com a punt de partida.
 • Formes de mirar: estils d’il·luminació i càmera I. Seminari a càrrec d’ un director de fotografia en actiu amb reconeixement nacional i internacional. Experiències professionals, anàlisi teòrica i pràctica dels seus projectes més rellevants, diferents estils i enfocaments a l’hora d’abordar un projecte cinematogràfic. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció.
 • Formes de mirar: estils d’il·luminació i càmera II. Particularitats de la preparació i l’execució de projectes de gènere.
 • Formes de mirar: estils d’il·luminació i càmera II. Particularitats de la preparació i l’execució de projectes de cinema d’autor.
 • Planificació i narrativa cinematogràfica. Aprofundiment en la tècniques de planificació i narrativa cinematogràfica. Estudi dels principis de composició. Regla dels terços. Estudi dels eixos en la planificació. Desenvolupament del punt de vista.
 • Posada en escena: filmar actors. La posada en escena cinematogràfica. La construcció d’una coreografia fluïda i expressiva entre actors i càmera. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció.
 • Cultura visual I. Repàs per la història de la pintura i la fotografia com a fonts d’inspiració i recolzament en la conceptualització fotogràfica.
 • Cultura visual II. Aprofundiment en l’estudi d’altres vessants artístiques com a fonts d’inspiració i recolzament en la conceptualització fotogràfica, repassant estils pictòrics i fotogràfics moderns.

Complements de la direcció de fotografia

 • Correcció de color I. La importància de la correcció de color en el procés de postproducció actual. Descobrir les múltiples possibilitats estètiques que es poden treballar a partir de la correcció de color. Softwares de correcció de color estàndard en la indústria. Procediments i tècniques per a un correcte etalonatge.
 • Correcció de color II. Aprofundiment en les possibilitats estilístiques de la correcció de color. Desenvolupament del concepte de color des de la preparació del projecte, importància del Color Management i de la gestió de la metadata. Treball en ACES. Desenvolupament de l’estil propi d’un colorista.
 • La direcció de fotografia a les sèries. Coneixement de la les característiques i particularitats de la tasca de direcció de fotografia a les sèries d’actualitat. Metodologia de treball del que requereix el format i enfocament  de les possibilitats estilístiques.
 • La direcció de fotografia al videoclip. Coneixement de la les característiques i particularitats de la tasca de direcció de fotografia en el format videoclip. Metodologia de treball del que requereix el format i enfocament  de les possibilitats estilístiques. Tendències històriques i d’actualitat.
 • La direcció de fotografia a la publicitat. Coneixement de la les característiques i particularitats de la tasca de direcció de fotografia en la publicitat.  Aprofundiment en els diferents estils d’il·luminació i metodologia de treball en Projectes enfocats al “beauty” i al “fashion film”.
Professorat

Formen part del professorat del departament de Direcció de fotografia, entre altres:

Ignacio Aguilar. Director de fotografia de cinema i publicitat, amb projectes com La pasajera (2021) i nombrosos curtmetratges premiats internacionalment com 8 (2011) i Mr. Dentonn (2014). Especialista en òptiques cinematogràfiques. Autor d’articles a American Cinematographer i a Camera & Light. Autor de la web Harmonica Cinema, dedicada a la fotografia cinematogràfica.

Jordi Bransuela. Director del fotografia dels llargmetratges Fill de Caïm (2013), Barcelona, la rosa de foc (2014) i En tu cabeza (2016). Colorista de llargmetrates i televisió: Merlí, Salvados, La vida lliure. Autor de nombrosos articles tècnics en revistes i webs del sector audiovisual.

Edu Grau. Membre de la Societat Americana de Cinematògrafs. Director de fotografia, entre altres, dels llargmetratges Honor de Cavalleria (2006), A Single Man (2009), Buried (2009), Arthur Newman (2012), A Single Shot (2013), Suite Francesa (2014), Suffragette (2015), Trespass Against Us (2016), Gringo (2018), Quien te cantará (2018) i Boy Erased (2019).

Gerard Lemes. Advaced Trainer de Davinci Resolbe per Blackmagic Design. Especialista en imatge digital, fluxos de treball en cinema i gestió i tractament del color. Realitzador i colorista freelance per a diverses productores.

Neus Ollé. Directora de fotografia de films com El cant dels ocells (2008), premi Gaudí a la millor direcció de fotografia, La mosquitera (2010), In the Darh Half (2012), Clirken (2015), Tres dies amb la família (2009) i Tots volem el millor per a ella (2013). Directora de fotografia de produccions televisives com Matar al padre (2018), Endeavour (2014), Doing Money (2018) i Too Close (2021).

Albert Pascual. Director de fotografia de nombrosos produccions, tant cinematogràfiques com publicitàries, televisives o de videoart, tant nacionals com internacionals, entre les quals: La cima (2021), Crims (2020), Segon origen (2015), El truco del manco (2008) o Yo soy la Juani (2006).

Bet Rourich. Directora de fotografia de llargmetrages com Uno para todos (2020), Hacker (2019), Songbird (2018), Jean-François i el sentit de la vida (2018) o Adult Life Skills (2016) i de sèries com Peace Peace Now Now (2021) i Escenario 0 (2020).

Arnau Valls. Director de fotografia de llargmetratges com Competencia oficial (2021), Lost transmissions (2019), Nieve negra (2017), Tarde para la ira (2016), Toro (2016), Anacleto: Agente secreto (2015) o Eva (2011) i de sèries com Jack Ryan (2019) o The English (2021). Ha estat també director de fotografia de videoclips d’artistes com C.Tangana, Rosalía o Katy Perry.

Guillem Ventura. Postproductor especialitzat en etalontatge, amb nombrosos videoclips i espots per a Red Bull Media House o Blur Films. Colorista a sèries d’Amazon Prime, HBO i Netfilc: Six Dreams (2018), Fernando (2020), El pionero (2019), El fiscal, la presidenta y la espía (2019).