Especialitat
Producció

El Màster que t'especialitza en una de les 9 disciplines cinematogràfiques que s'imparteixen a l'escola.

Caps del departament de Producció

Xavier Parache i Laura Diego

Competències específiques

En finalitzar els estudis, l’estudiant ha de ser capaç de:

 • Organitzar de forma complexa la globalitat de recursos humans i materials que es necessiten per a la producció d’una obra audiovisual.
 • Confeccionar, controlar i gestionar pressupostos, plans financers i de producció, calendaris i qualsevol altre element econòmic o financer i d’organització per a la consecució de la producció, la distribució i la venda d’una obra audiovisual.
 • Dominar les eines noves i tradicionals de màrqueting i comercials per desenvolupar-se en la indústria audiovisual en diferents posicions de les àrees de venda i de compra.
 • Liderar, coordinar i gestionar equips, entendre i assumir la gestió de recursos humans en els seus diferents aspectes, des de la negociació de contractes laborals fins al detall de les retribucions i normes vinculades.
 • Incorporar nous formats, tecnologies, eines, etc., que es puguin desenvolupar o utilitzar a la indústria, en un sector d’alt impacte tecnològic i de disrupció i innovació constants.
 • Prendre decisions en moments de conflicte i pressió.
 • Conèixer el marc legal i normatiu de qualsevol àrea d’impacte sobre la creació d’obres audiovisuals i el negoci que generen.
Sortides professionals
 • Productor executiu.
 • Director de producció.
 • Cap de producció.
 • Primer ajudant de direcció.
 • Controller de producció.
 • Showrunner.
 • Executiu de vendes o compres.
 • Responsable en organismes oficials.
 • Empresari i emprenedor.
Pla d'estudis
Matèries

Taller de producció

Direcció de producció I: preproducció i producció. Treballar un projecte des del disseny de producció en les seves diferents fases. Desglossament i pla de rodatge (Movie Magic Schedulling). Calendari de preproducció. Pressupost (Movie Magic Budgeting). Control de costos. Assegurances (tipus, classes, especificitats). Postproducció: coordinació d’equips i materials, compliment de calendaris, delivery per clients. Producció i coproducció internacional. Service. Producció de sèries. Producció de no ficció. Producció amb plataformes.

Direcció de producció II: postproducció (VFX, Animació i VR). Treballar un projecte des del disseny de producció en la seva fase de postproducció: desglossament, pressupost…, centrant-nos en la postproducció d’efectes digitals i animació, així com noves branques com VR.  Com treballar-ho des d’abans de rodatge.

Taller pràctic de cap de producció. Pràctica de rodatge d’una peça audiovisual amb acompanyament del professor durant tot el procés, inclòs el rodatge.

 

Tècniques de la producció

Oficis I: cap de producció. Lectura i desglossament de guió. Producció de rodatge. Qualitats d’un cap de producció. Equip de producció en rodatge. Elements clau: rodatge i relacions amb altres departaments. Calendari i incorporacions. Call sheets i ordre de transport. Localitzacions. Calendari.

Oficis II: coordinador i secretari de producció. Organització, calendaris i arxiu. Contractació de tècnics: laborals i mercantils. Contractació: actors, menors, estrangers. Nòmines. Gestió de l’efectiu en rodatge. Gestió de factures, relacions amb proveïdors, pont amb comptabilitat. Viatges, allotjaments i dietes. Coordinació amb laboratori de postproducció i sales de muntatge.

Oficis III: localitzador. Gestió de la recerca de localitzacions: implicació dels diversos departaments. Presentació I gestió de localitzacions naturals Durant la producció d’una obra audiovisual. Tècnica I pressupost de l’activitat a localitzar. Aspectes creatius: recerca, coneixement de tècniques fotogràfiques. Gestió I tramitació de permisos.

Oficis IV: Financial Controller. Control de gestió i cost controlling: tipus de control de gestió, aplicació pràctica del control. Auditoria, reporting. Auditoria de comptes. Auditoria i reconeixement de cost. Finançament: pla i tipus de finançament. Sol·licitud i justificació de subvencions.  Film Finances Completion Bond. Préstec a producció. Inversors. Collection account.

Supervisió de postproducció I. Fonaments tècnics del cinema digital. Workflow i intermediate. Workflow de l’entorn digital. Color management. DIT. Teoria de muntatge. Conformat. Teoria de color. Postproducció de so. Masterització. Pressupost i calendari.

Supervisió de postproducció II. La figura del supervisor de postproducció, a mig camí entre la direcció de producció i els departaments tècnics. Possibilitats de la postproducció digital. El futur del sector en base a les novetats tecnològiques en constant desenvolupament. Fluxos de treball de la postproducció audiovisual. Pla de treball adaptat a les característiques de cada projecte. Calendari i pressupost. Assignatura parcialment compartida amb l’especialitat de Muntatge.

 

Producció executiva

La indústria audiovisual. Indústria audiovisual i cinematogràfica. Breu repàs als últims anys i estat actual de la indústria. Càrrecs del departament de Producció, divisió de tasques i responsabilitats.

La figura del productor executiu. Objectius, tècniques i processos de treball del màxim responsable d’un projecte audiovisual. Coneixement de professionals: experiència i entorn. Assignatura compartida amb l’especialitat de Guió.

Desenvolupament d’un projecte audiovisual. Tècniques de creació d’un projecte des de la idea fins al dossier acabat. Preparació per presentar al mercat els projectes escrits durant el màster (sèries i llargmetratges). Teaser i pitch industrial. Assignatura compartida amb l’especialitat de Guió.

Fonts de finançament. Tasca del productor executiu en la fase del desenvolupament i finançament, des de la idea fins a l’execució del projecte. Estudi de les diferents fonts de finançament.

Decisió financera.  Conceptes i anàlisis: balanç, compte de resultats. Diferència entre deute, inversió i capitalització. Ratios financeres. Flux de caixa. Metodologies: mètodes i models d’anàlisi d’inversions, finançament intern i extern, càlculs de costos de finançament, mètodes de valoració d’empreses, descripció d’eines de cobertura de risc. Finançament de l’empresa: equity i altres eines d’inversió, negociació bancària i entitats financeres, subvencions, mercats financers, borsa.

Màrqueting i explotació. El màrqueting com a eina. Marc temporal: econòmic, social i cultural. Marc empresa: estratègia, línia de producte, diversificació, línia editorial. Eines tradicionals del màrqueting: forces del Porter, DAFO, màrqueting mixt, target, segmentació, les 4 Ps (tradicionals i actuals). Eines actuals: màrqueting digital, Big Data, neuromàrqueting. El lideratge comercial: buscar el consumidor, tècniques de venda, tècniques de pagament en les relacions comercials, Key Account Manager, eines de gestió i controlling, canals comercials.

La figura del showrunner.  El showrunner: figura clau en la indústria, a mig camí entre el director, el guionista i el productor. Desenvolupament i conceptualització al format de la ficció televisiva. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció.

 

Complements de la producció

Propietat intel·lectual i normes pròpies de l’audiovisual. Llei de propietat intel·lectual. Llei de cinema. Reglaments, ordres, lleis del mercat audiovisual (RTVE, CCMA, etc.). Directives europees. Lleis i reglaments de subvencions. Desenvolupament i guió (drets d’autor, tipus de contracte, negociació). Música: tipus de drets i negociació.

Comptabilitat. Introducció: el Pla General de Comptabilitat. Comptabilitat específica de producció. Àmbit d’aplicació. Pla per a Pymes i altres empreses. Principis comptables. El curt i el llarg termini. Elements de comptes anuals: P&G, balanç, llibre diari i unitats principals (cobraments, despeses, ingressos, existències, immobilitzat, compres, vendes…). L’amortització. Impostos: obligacions tributàries (IVA, IS, IRPF). Impostos lligats a activitats (creació d’empreses, crèdits, etc.)

Relació laboral i contractes. Tipologia de contractes. Lleis i reglaments laborals aplicables. Gestió de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social. Negociació. Logística i transport.

Relacions mercantils. Origen i evolució històrica: dret mercantil, classes de societats. Constitució de la societat. Modificacions estructurals. Declaració de concurs. Actiu immaterial i competència (propietat industrial, intel·lectual, competència deslleial). Contractació internacional. Controvèrsies en l’àmbit del comerç internacional. Contractes mercantils. Negociació.

Producció creativa. Repensar els models tradicionals de producció, assumint el seu vessant creatiu i determinant en el resultat. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció.

Producció de documentals. Producció avançada en finançament nacional i internacional. Les coproduccions europees, les televisions nacionals, broadcasters internacionals, plataformes i preparació de pitchings. Fons alternatius, laboratoris i altres vies de comercialitzar teu projecte. Màrqueting i distribució internacional. Assignatura compartida amb l’especialitat de Documental.

Professorat

Formen part del professorat del departament de Producció, entre altres:

Carlota Caso. Docent i assessora en màrqueting de projectes en desenvolupament. En l’àmbit industrial, va treballar en la distribució nacional (Baditri SL) i va ser Head of Servicing / Post-Sale a l’agència de vendes Film Factory Entertainment SL, on es va fer càrrec de títols com Las brujas de Zugarramurdi (2013), Relatos salvajes (2014), Loreak (2014) i La isla mínima (2014), entre altres. Integrant de l’equip de màrqueting responsable del llançament del llargmetratge Incerta glòria (2017).

Jaume Jordana. Location Manager, cap de producció i Location Scout a múltiples produccions publicitàries i cinematogràfiques, entre les quals els llargmetratges El practicante (2020), Ofrenda a la tormenta (2020), Durante la tormenta (2018) i Blancanieves (2012) i les sèries Mira lo que has hecho (2020), Gente hablando (2020) i Hache (2019). Guanyador dues vegades del premi a millor tècnic en el departament de localitzacions per l’ACPC.

Francisco Menéndez. Assessor sobre dret audiovisual internacional, coproduccions internacionals i requisits administratius, en els àmbits llatinoamericà, anglosaxó, europeu i asiàtic. Assessor en els aspectes legals de les fonts de finançament de projectes audiovisuals, incloent les estructures anomenades tax shelter i tax rebate. Desenvolupa la seva feina a Welaw consulting, firma especialitzada en audiovisual.

Xavier Parache. Soci/Propietari de Gate Media, consultora independent que ha treballat per a múltiples empreses de producció, distribució i exhibició cinematogràfica i audiovisual. Ha participat com a consultor bancari i fiscal en el finançament de més de 250 produccions audiovisuals espanyoles i internacionals.

Juan Salmerón. Soci del despatx d’advocats ECIJA. Reconegut per Chambers Europe com a un dels millors advocats de Media a Europa. Expert en audiovisual i entreteniment.

Marta Rodríguez. Productora freelance, futurista i docent amb passió per les narratives immersives. Productora de del llargmetratge The Gir from the Song (2017). Cocreadora de NESA Labs, on s’especialitza en la narració d’històries en diferents formats i explorar el potencial narratiu de les experiències immersives i la tecnologia XR.

Clara Salazar. Integrant de l’equip de producció de films com Distopía (2014), Mindscape (2013), 88 (2012), Insensibles (2012) o Lo mejor de mí (2007) i de sèries com La bella Otero (2008) i La masia de 1907 (2007).

Aintza Serra. Productora executiva de films com Mi querida cofradía (2018), Toro (2016), Tots volem el millor per a ella (2013), Animals (2012), Eva (2011), Blog (2010), Tres dies amb la família (2009) o Lo mejor de mí (2007) i de sèries com Arròs covat (2009-12).

Ester Velasco. Directora de producció de llargmetratges com No matarás (2020), El silencio del pantano (2019), La sombra de la ley (2018), Mindscape (2013), Insensibles (2012) o Lo mejor de mí (2007).