Especialitat
So

El Màster que t'especialitza en una de les 9 disciplines cinematogràfiques que s'imparteixen a l'escola.

Presentació del cap del departament de So - Marc Bech
Competències específiques

En finalitzar els estudis, l’estudiant ha de ser capaç de:

 • Decidir amb criteri la utilització del so en una obra audiovisual vinculant-lo a una trama dramàtica, a partir del coneixement dels processos psicològics del so i del llenguatge audiovisual.
 • Planificar, executar i supervisar les tasques de presa de so directe d’un projecte audiovisual.
 • Planificar, executar i supervisar les tasques de postproducció de so d’un projecte audiovisual.
 • Comprendre els fenòmens bàsics de l’acústica sonora i resoldre problemes en el moment del registre del so en un espai o entorn determinats.
 • Planificar, executar i supervisar una mescla de so per a un projecte audiovisual, tant per a cinemes, televisió o online.
 • Tenir habilitats creatives i sensibles per crear i dissenyar sons específics.
 • Concebre, planificar i crear un concepte sonor global per a un producte audiovisual.
 • Utilitzar amb criteri els diferents elements de la banda sonora: diàlegs, ambients, efectes sonors i música.
 • Crear i planificar experiències i aplicacions basades en so immersiu.
Sortides professionals
 • Cap de so directe.
 • Microfonista
 • Supervisor de muntatge de so.
 • Dissenyador de so.
 • Muntador d’efectes de so.
 • Muntador de diàlegs i ADR.
 • Tècnic de gravació de so en estudi i exteriors.
 • Mesclador
Pla d'estudis
Matèries

Taller de so

Taller de so I. Aprendre a escoltar per imaginar i crear. Coneixement dels atributs i les eines del so, així com els conceptes bàsics de la gravació sonora. Estudi i comprensió de la dinàmica i la pressió sonora. Microfonia i gravació d’estudi. Microfonia i gravació de camp. Edició de diàlegs i gravació d’ADR’s. Gravació de foleys i gravació d’efectes i ambients. Sonorització bàsica d’espectacles.

Taller de so II. Coneixement i desenvolupament de forma pràctica tots els processos que conformen la postproducció sonora. Des de l’explicació dels rols de l’equip de so en postproducció, s’aprofundirà en conceptes com el stems, es treballarà l’escolta crítica, el desenvolupament de l’oïda equalitzada / petjada sonora i l’anàlisi espectral. Criteris a partir dels quals organitzar la sessió de treball i la creació d’una plantilla universal. Estudi de les mesures de corbes i el calibratge, així com els formats d’exportació, les conversions i els deliveries.

 

Tècniques del so

Acústica. Comprensió del fenomen sonor amb una base suficient per poder millorar les aplicacions sonores o acústiques al camp del cinema, ja sigui en la comprensió física d’un efecte sonor o en termes de problemes o casuístiques en els moments de gravació del so en un espai i entorn determinats.

Tecnologia I: captació sonora. Tecnologia de la gravació analògica i digital, partint del repàs de conceptes bàsics i utilitzant-los per aprofundir en els paràmetres per l’anàlisi del funcionament d’aparells sonors, processadors de dinàmica, caixes acústiques, amplificadors o interfícies digitals d’àudio.

Tecnologia II: postproducció sonora. Tecnologia aplicada dins dels estudis i processos de postproducció de so, des de la reproducció del senyal d’àudio als processadors de senyal. Estudi dels sistemes de so multicanal, incloent els sistemes immersius. Estudi del funcionament de les taules de mescles. Formats i codificació d’àudio, processos de QC i processos de masterització.

Sistemes radioelèctrics aplicats als senyals sonors. Problemes derivats de l’ús d’eines radioelèctriques, concretament en sistemes de transmissió de senyals d’àudio sense fil. Divisió de l’espectre electromagnètic. Interacció d’ones electromagnètiques i matèria. UHF i antenes. Divisors i combinadors de RF. Sistemes de transmissió actuals utilitzats en set. Anàlisi de l’entorn RF i coordinació de freqüències.

 

Captació sonora

So directe I. Coneixement i utilització amb fluïdesa les eines per a la gravació de so directe multicanal de qualsevol peça audiovisual, centrat en el rodatge de ficció.  En aquest cas es treballarà específicament amb equipament Sound Devices i Lectrosonics.

So directe II. Coneixement i utilització amb fluïdesa les eines per a la gravació de so directe multicanal de qualsevol peça audiovisual, centrat en el rodatge de ficció.  En aquest cas es treballarà específicament amb equipament Zaxcom Nova i Zaxcom Net.

So directe III. Coneixement i utilització amb fluïdesa les eines per a la gravació de so directe multicanal de qualsevol peça audiovisual, tant ficció com documental. En aquest cas es treballarà específicament amb equipament Cantar X1 i Sony. Planificació de la gravació i desenvolupament de la capacitat d’improvisar. La importància del treball amb els directors en l’enfocament del treball de so directe.

Tècniques de so immersiu. Coneixement dels sistemes de captació, mescla i distribució immersius. Coneixement de les tècniques de captació de microfonia avançada i captació binaural. Arranjaments de micròfons i arranjaments integrats, ambisònics i micròfons amb bafle. Coneixement de les particularitats de la captació de so immersiu en cinema i dels sistemes de gravació portàtil.

Tècniques de la gravació musical. Coneixement de les tècniques d’enregistrament musical treballant diversos estils. Coneixement de les tècniques de l’enregistrament orquestral de petit i mitjà format.

 

Postproducció sonora

Pro Tools I. Introducció a Pro Tools i als processos de la postproducció sonora, des del conformat del material fins a la masterització (mescla i materials). Edició de diàlegs. Creació d’ambients. Creació d’efectes sonors. Workflows de postproducció sonora. Coneixements de les eines bàsiques del software per tal de preparar correctament la sessió, treballar amb el bip de sincro i el copió de referència, configurar les pistes i els busos i construir la plantilla sobre la que treballar. Assignatura compartida amb l’especialitat de Muntatge.

Creació de Foleys. Introducció a l’art dels efectes sala, per adquirir els coneixements per a l’execució tècnica i artística en estudi. Aprofundiment en l’ofici del Foley Artist.

Workflow sonor: del rodatge a la postproducció. Coneixement del workflow específic de so. Comprensió de la importància de la correcta gestió del material sonor al llarg de tots els processos de muntatge, des de la ingesta i preparació del projecte, fins a la preparació de la timeline per a l’exportació final de materials. Comprensió del procés de conformat sonor i treballar la interrelació entre els departaments de muntatge i so per a facilitar el traspàs de materials al llarg de tot el projecte.  Assignatura compartida amb l’especialitat de Muntatge.

Pro Tools II I superficies de control. Aprofundiment en els coneixements per a l’ús avançat del software d’edició i mescla, així com adquisició dels coneixements per a l’ús de les diverses superfícies de control de cara a la mescla final. Sistemes de hardware i consoles per a Pro Tools. Tècniques avançades d’edició i mescla, modes d’automatització, i coneixement i ús de pluggins.

Mescla audiovisual. Aprofundiment en l’execució de la mescla creativa per a cinema, TV i streaming. Treball en base als conceptes de disseny i mescla creativa, partint del domini tècnic de les eines de mescla i fomentant el desenvolupament de les capacitats individuals per a resoldre creativament un projecte.

Mescla musical. Coneixement de les eines i les tècniques per a l’execució de la mescla musical per a cinema.  Pràctica de la mescla per a orquestra i altres estils.

Dolby Atmos. Adquisició dels  pilars sobre els quals se sustenta el so immersiu. Estudi de conceptes bàsics: Beds i Objectes. Configuració i ús de la Dolby Atmos Production Suite. Room Setup i calibratge del sistema. Configuració de la sessió i desenvolupament dels conceptes de disseny i mescla en Atmos. Masterització i deliveries en Atmos.

 

Narrativa i concepte

Narrativa sonora. Desenvolupament de les eines narratives i expressives del so. Descobrir que més enllà de la correcció tècnica el so funciona com a potent motor narratiu. Aprendre a treballar conjuntament amb el director per a conferir a la pel·lícula el disseny artístic sonor que acompanyi i doni una doble vida a les imatges. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció.

El so a la prepoducció. Aprendre de la necessitat de projectar tots els aspectes de la pel·lícula des de la preproducció, de fer un treball previ amb l’equip de so per deixar marcades les línies creatives que es desenvoluparan en el disseny sonor, i poder preparar millor el rodatge i anticipar necessitats. Assignatura compartida amb l’especialitat de Direcció.

Creació sonora: el so com a narrador. Coneixements dels blocs en què es divideix la postproducció sonora: edició de diàlegs, creació d’ambients, banda sonora musical, creació d’efectes. Conèixer la configuració de l’equip de postproducció sonora i introducció d’oficis menys coneguts com el foley artist o el director del doblatge. Estudi de les eines utilitzades en la creació de l’univers sonor i com podem plantejar-lo ja des del muntatge. Assignatura compartida amb l’especialitat de Muntatge.

Ritme, muntatge i música.  La importància de la música durant el procés de muntatge i durant la posterior concepció sonora de la pel·lícula. Com la música pot canviar la percepció de l’espectador respecte de les imatges en funció del ritme i/o gènere musical escollit. Apropament teòric al concepte de banda sonora, a l’articulació del discurs musical en una pel·lícula i al paper de la música en els diferents formats audiovisuals. Assignatura compartida amb l’especialitat de Muntatge.

 

Complements del so

Eines de muntatge: Avid. Desenvolupament pràctic per consolidar els coneixements i adquirir fluïdesa en l’ús tècnic dels softwares. Altres softwares complementaris de sincronització automàtica. Compressió i conversions. Masterització i conformat. Gestió de metadades. Assignatura compartida amb l’especialitat de Muntatge.

Sonoritats musicals.Laboratori de freqüències i estils a partir de l’aprenentatge tècnic en l’ús d’instruments virtuals, sintetitzadors i samplers de Kontackt Complete.

El so al documental.  Immersió en el gènere documental des del punt de vista del so. Estudi de les particularitats del format documental i dels reptes als que s’enfronta l’equip de so, tant des del rodatge i en funció de les condicions de captació sonora, com en el disseny de so i la mescla.

So per a realitats virtuals. Creació d’aplicacions i experiències immersives basades en Unity.

 

Professorat

Formen part del professorat del departament de So, entre altres:

Xavier Bonet. Realitzador a Tv3 des del 2001. Coordinador del grup de postproducció de l’Associació Espanyola d’Ultra Alta Definició des del 2020. Autor de diversos llibres i articles sobre tecnologia i tècniques de compressió.

Laura Díez. Editora de diàlegs en films com Mientras duermes (2011), Lo imposible (), El cuerpo () i Enemy (), entre altres. Dissenyadora de so a llargmetratges com Durante la tormenta (2018), Contratiempo (2016) i a sèries com Mira lo que has hecho (2020).

Leo Dolgan. Dissenyador de so films com 47 meters down o Island ot the Hungry Ghost (2018), pel qual va ser nominat al millor so per l’Acadèmia de cinema australià i guanyador al millor so als Premis del cinema independent australià.

Roberto Mignone. Mesclador de llargmetratges com Truman (2015), Carancho (2010), XXY (2007). Mesclador de contingut audiovisual per a cinema i plataformes digitals a Sound Studio.

Alex Mohamed. Director tècnic i de seguretat de Deluxe. Especialitzat en àudio, sistemes immersius i noves tecnologies.

Jens Neumaier. Fundador dels estudis Maikmaier l’any 2000. Combina les tasques de compositor i productor de música per a publicitat, televisió i cinema amb la producció discogràfica. Com a compositor, treballa a films com Vicky, Cristina, Barcelona (2008), You will meet a tall dark stranger (2010), Lo mejor de mí (2007), Tres dies amb la família (2009) o Tots volem el millor per a ella (2013), i a sèries com Matar al padre (2018).

Marc Orts, Mesclador de so de films com Dolor y gloria (2019), Yucatán (2018), El pacto (2018), Contratiempo (2016), Un monstruo viene a verme (2016), Julieta (2016), El niño (2014), Los amantes pasajeros (2013) o Lo imposible (2012), i supervisor de so de sèries com El Cid (2020), Mira lo que has hecho (2018-20), Veneno (2020) o Les de l’hockey (2019).

Javier Rodero. Compositor de música original per a films com Promoción fantasma (2012), Tres bodas de más (2013), Anacleto: agente secreto (2015), Es por tu bien (2017), Algo muy gordo (2017), Mi querida cofradía (2018); documentals com Ciudades a contraluz (2016), Raymond Roussel: le jour de Gloire (2017), i sèries com Justo antes de Cristo (2019) y Mira lo que has hecho (2020).

Oriol Tarragó. Dissenyador de so de llargmetratges com Las leyes de la frontera (2021), Cosmética del enemigo (2020), Superlópez (2018), Jurassic World: el reino caído (2018), Un monstruo viene a verme (2016), La cumbre escarlata (2015), Lo imposible (2012), Eva (2011), REC (2007) o El orfanato (2007).