El Màster en Film Business ofereix els coneixements teòrics i tècnics del màrqueting, distribució, explotació i vendes de productes cinematogràfics, capacitant a l’alumne per a la completa producció executiva d’un producte audiovisual, des de la identificació de la primera idea fins a l’última finestra d’explotació.

El món audiovisual es troba immers en una completa i constant transformació, amb mercats internacionals cada vegada més competitius. Per això, els continguts tenen un paper determinant en la creació de projectes, però s’han de concebre com a productes des de la primera idea. Elements com el circuit de festivals, nombre de còpies, P & A, marxandatge i comunicació, han de ser tractats en sintonia amb el concept, l’argument, el cast, el desenvolupament de guió i el finançament de qualsevol pel·lícula. L’objectiu és crear un producte dissenyat com a tal des de la seva gènesi fins a la fase de venda, amb lògica estructural, valor diferencial i un mercat idoni i ajustat a les seves expectatives.

Els millors professionals en actius del sector, t’ensenyaran a utilitzar les eines i instruments per a la presa de decisions, objectius, definició d’estratègies així com planificació i coordinació d’accions.

A qui es
dirigeix

Llicenciats universitaris en Administració i Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions Públiques, Dret, Comunicació Audiovisual o altres titulacions universitàries relacionades amb el camp audiovisual. Així mateix a professionals del sector cinematogràfic o videogràfic que vulguin aprofundir en el coneixement de la creació i l’explotació de productes audiovisuals.

Estructura
Classes teòrico-pràctiques i classes magistrals
El curs està estructurat amb classes teoricopràctiques i classes magistrals impartides per professionals en actiu. A més, es realitzaran pràctiques grupals que no només simularan situacions reals, sinó que, en alguns casos, ho seran.
Productor creatiu Desenvolupament artístic Desenvolupament industrial El projecte i l'empresa Introducció a la indústria Distribució cinematogràfica Exhibició cinematogràfica Distribució a Europa Vendes internacionals Els festivals Pla de llançament La presentació de projectes
Desenvolupament de projectes
L'alumne realitzarà un exercici complet de desenvolupament de projecte audiovisual amb sessions de formació tècnica, de taller de treball i de presentació privada i pública, a fi d'enfrontar-se al procés de creació d'un projecte des de la idea fins al dossier final per ser presentat a la indústria.
Màrqueting i explotació
Els estudiants desenvoluparan un pla de màrqueting corresponent a un projecte d'empresa real. En base a un guió, i assessorat pels tutors i pel productor, l'estudiant haurà de realitzar un Pla de Llançament complet d'una estrena real en cinema.

Premis Proyecta

Els alumnes, a més, tindran l’oportunitat de participar en l’organització dels Premis Proyecta, els guardons atorgats a aquella part de la indústria del cinema que habitualment és invisible per al gran públic però que resulta imprescindible per fer-li arribar les pel·lícules: distribuïdors, exhibidors , agències de màrqueting …

Els premis van ser impulsats des del Màster de Film Business de l’ESCAC el 2013 i ja en la primera edició van aconseguir el suport de bona part de la indústria del país. Des de llavors, els estudiants de cada any agafen el relleu encarregant-se de la nova edició que els correspon i l’esdeveniment final que reuneix a gran part del sector cinematogràfic.

El Màster de Film Business suposa el millor aprenentatge de la indústria audiovisual nacional. Gràcies a les classes de professionals actius en el sector, s’aprèn ràpidament quin paper juga cada un en una indústria versàtil com la cinematogràfica.

Joan Montesinos

Em vull dedicar a la producció, però estudiar el màster propi de Film Business a l’ESCAC ha completat la meva visió i formació. Em sembla un curs essencial per entendre el procés íntegre de la creació d’una pel·lícula i com d’important és tenir present el màrqueting des de l’inici del projecte.

Tiffany Ruoz

Màster en Film Business

Dates: del 13 de gener al 19 de juny de 2020

Horari: de dilluns a divendres de 15:30h a 19:30h

Lloc: campus de l’ESCAC a Terrassa, Barcelona

Places: 24

Preu: 8.000 euros (En el cas de cursar també el Màster en Line Producing el preu serà de 9.900€)

15% de descompte per a alumni ESCAC (grau o màster)