El Màster en Producció – Line Producer t’ofereix els coneixements teòrics i tècnics de la producció cinematogràfica formant l’alumne per desenvolupar amb èxit les tasques de direcció de producció d’un llargmetratge o una sèrie de televisió, des de la concepció del guió fins a la còpia estàndard i la seva promoció.

Aprendràs els mètodes i tècniques dels processos de producció durant la preparació, el rodatge i la postproducció d’un llargmetratge o qualsevol altra obra audiovisual, i seràs capaç de dur a terme la direcció de producció d’un llargmetratge o qualsevol altra obra audiovisual.

A qui es
dirigeix

Graduats i llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions Públiques, Dret, Comunicació Audiovisual o altres titulacions universitàries relacionades amb el camp audiovisual.

Així mateix a professionals del sector cinematogràfic o videogràfic que vulguin aprofundir en el coneixement de la creació de projectes cinematogràfics.

Estructura
La direcció de producció
Continguts: • Movie Magic Schedulling: el mètode de desglossament i el pla de rodatge. Tècniques de desglossament. MMS Breakdown Quick Tutorial. Quick Entry Widow. Element lnfo Window. ID reunmber MMS Stripboard. Sort & Select. 1st Schedule. MMS Design àrees: reports, categories & scripts. Dood. • Calendari de producció. Introducció al pressupost i l'equip tècnic. • Contractació de l'equip tècnic i artístic. Equip de producció. Càrrecs, organigrama i funcions. Fitxes de contractació, calendaris, models de contracte i convenis laborals d'aplicació. Els drets d'imatge. • Coordinació de producció. Administració i secretaria de producció. Bíblia de producció. Agenda de producció. • Direcció de postproducció. Processos de postproducció en sales i laboratori. Calendari, coordinació i pressupostos. Agenda de proveïdors. • Pressupost Excel. Model ICAA. Estudi de partides, aplicació i control de costos. El mètode de variables. • Pressupost Movie Magic Budgeting. Models Dreamworks, BBC, Columbia, Globals, Subgrous & Fringes. • Control de costos. Plans de tresoreria, plans de pagaments i comptabilitat.
El cap de producció
Proporcionar als alumnes els coneixements i les tècniques necessàries perquè puguin dur a terme les tasques de la Direcció de producció en el rodatge d'una obra audiovisual. Continguts: • Producció de rodatge. • Localitzacions: rapports, fitxes, contractes i permisos. • Logística de rodatge.
Dret audiovisual
Proporcionar a l'alumne els coneixements necessaris sobre el marc legal específic del sector audiovisual. Continguts: • Contractació d'autor: guionista, músic i director. • Introducció a la Llei de Propietat Intel·lectual aplicada al projecte cinematogràfic. • Estudi dels diferents models de contracte i variables.
Tècniques de producció
Proporcionar als alumnes els coneixements necessaris del programa Excel perquè puguin utilitzar-lo de manera adequada en el seu treball de director de producció. Continguts: fonaments d'Excel.
L'ajudant de direcció
Proporcionar als alumnes els coneixements sobre la dinàmica d'un rodatge en l'equip de direcció i els seus vincles amb la resta d'equips. Introduir-los en les tasques de l'ajudant de direcció, del segon ajudant, l'auxiliar i de l'script. Continguts: • L'equip de direcció: funcions dels seus components. • Primers elements: guió, calendari de preparació i desglossament. • Elements de treball: informació i organització. • El pla de rodatge. • Càsting i localitzacions. • Planificació del treball.
El productor executiu
Proporcionar als alumnes una introducció a les tasques del productor executiu. Continguts: • Executive Producer i Line Producer. La producció creativa. El disseny del projecte cinematogràfic. Projecte, producció i explotació. Calendaris de producció i processos combinats. • La pel·lícula com a producte. L'explotació de la pel·lícula cinematogràfica. Mètodes, circuits i resultats.

“Hi ha una persona que controla part del projecte, se’l fa més seu, i no s’hi deixa un tros d’ànima, sinó l’ànima sencera: es el productor.”

Ester Velasco
Directora de producció

Màster en Producció

Dates: del 9 de setemebre  al 20 de desembre de 2019

Horari: de dilluns a divendres de 10h a 14h

Lloc: campus de l’ESCAC a Terrassa, Barcelona

Places: 24

Preu: 5.200 euros. En cas de cursar també el Màster en Desenvolupament i Film Business el preu serà de 9.900 euros.

15% de descompte per a alumni ESCAC (grau o màster)