Màster en Direcció de Fotografia

Presentació

El Màster en Direcció de Fotografia et formarà per ser el professional responsable de la creació artística d’imatges per a la posada en escena de produccions cinematogràfiques, televisives i audiovisuals. Per a la realització d’aquesta tasca, el director de fotografia durà a terme decisions pel que fa a la il·luminació, òptiques, enquadrament i composició o textures amb l’objectiu clar de col·laborar en la creació de la imatge de l’obra audiovisual.

La direcció de fotografia ha patit en els últims deu anys la major revolució tecnològica de la seva història. El pas de la tecnologia fotoquímica a la digital ha suposat un repte enorme per a molts professionals i els ha portat a un univers nou de possibilitats en el que és fàcil quedar-se enrere o simplement no arribar mai a comprendre.

Queden molt poques escoles al món que segueixin utilitzant el negatiu com a part essencial de la fase d’aprenentatge d’un director de fotografia. A l’ESCAC creiem que l’ús del negatiu proporciona a l’alumne una eina fonamental d’aprenentatge per a la visualització mental d’un esquema lumínic. El fet de no recolzar-se en les eines de monitorització que ens donen les càmeres digitals potencia l’aprenentatge visual de l’alumne i el marca definitivament, dotant-lo d’un mètode únic.

Aquest mètode, implantat a la nostra escola des dels seus inicis i que ha format a diverses generacions de prestigiosos tècnics, ensenya l’alumne a guiar-se a través de la seva mirada, a confiar en un mateix a través de la seguretat adquirida i en definitiva a seguir el seu propi instint.

Dades bàsiques

Titulació: Màster Propi en Direcció de Fotografia
ModalitatPresencial
Inici del curs: Setembre 2022
 
Crèditos60
IdiomaCastellà
Director del Màster: Jordi Bransuela
Coordinador del Màster: Jordi Bransuela

Objectius i competències

En finalitzar el Màster, l’alumne serà capaç de:

  • Dissenyar l’estil i aproximació visual al projecte i aconseguir l’estètica desitjada.
  • Dissenyar una il·luminació que reforci el guió de manera narrativa i dramàtica per a cada set / localització.
  • Supervisar la imatge global de l’escena.
  • Investigar i desenvolupar els dissenys conceptuals i arribar a un consens estètic amb la resta dels departaments.
  • Ser capaç de responsabilitzar-se de la creació artística de les imatges per a la posada en escena de qualsevol obra audiovisual.
  • Ser capaç de liderar un equip humà i de prendre les decisions tècniques i estètiques adequades en un entorn real de rodatge.
  • Adquirir els coneixements tècnics adequats per a poder afrontar qualsevol projecte i amb la seguretat necessària que un cap d’equip ha de mostrar.
  • Conèixer les eines i els procediments de la indústria cinematogràfica actual.

A qui es dirigeix

Llicenciats universitaris en Comunicació Audiovisual, Belles arts o altres titulacions de nivell universitari relacionades amb el camp audiovisual que puguin acreditar mitjançant reel la seva experiència en el mitjà.

Professionals del sector cinematogràfic o audiovisual que vulguin aprofundir en el coneixement de la direcció de fotografia cinematogràfica.

Accés

Per accedir a aquest curs és indispensable disposar d’un reel com a director de fotografia i superar després una entrevista personal.

L’accés al Màster estarà condicionat a l’experiència com a director de fotografia que l’alumne pugui acreditar mitjançant un reel de treballs realitzats, portfolis, webs personals o qualsevol altre mitjà que serveixi per a acreditar el treball previ realitzat.

Una vegada presentat tot aquest material es realitzarà una entrevista personal que servirà per a poder determinar quina és la millor via d’entrada al Màster.

En el cas de no superar la prova d’accés per reel, l’aspirant podrà realitzar una formació complementària prèvia.

Itinerari

Hi ha dos nivells d’accés a la formació postuniversitària en Direcció de Fotografia a l’ESCAC; el Màster i el Postgrau. Les dues propostes són complementàries alhora que independents i poden cursar-se per separat sense necessitat de fer obligatòriament les dues.

Només en el cas de no poder accedir directament al Màster en Direcció de Fotografia serà necessari cursar prèviament el Postgrau en Direcció de Fotografia, però pot donar-se el cas d’alumnes que facin únicament el màster o d’alumnes que facin únicament el postgrau., depenent de les necessitats formatives de cada alumne.

Pla d’estudis

Denominació dels estudis: Màster Propi en Direcció de Fotografia

Durada mínima dels estudis i crèdits: Un curs acadèmic i 60 crèdits

Sol·licita
Información

Si vols rebre el programa informatiu del Màster, omple el següent formulari. 

Sol·licita Informació

Si vols rebre el document informatiu del Màster, omple el següent formulari.