Postgrau en
Direcció de
Producció

Aprendràs tot el necessari per la direcció de producció, des del concepte fins la còpia final.

Presentació i objectius

El Postgrau en Direcció de Producció ofereix els coneixements teòrics i tècnics de la producció cinematogràfica formant l’alumne per desenvolupar amb èxit les tasques de direcció de producció d’un llargmetratge o una sèrie de televisió, des de la concepció del guió fins a la còpia estàndard.

L’alumne aprendrà els mètodes i tècniques dels processos de producció durant la preparació, el rodatge i la postproducció de qualsevol altra obra audiovisual.

Dades bàsiques
Titulació: Postgrau Propi en Direcció de Producció
Crèdits: 30
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Inici del curs: Setembre 2021
Inici inscripcions: Febrer 2021
Directora del Postgrau: Aintza Serra
Coordinador del Postgrau: Christian Checa
Objectius i competències

En acabar aquest Postgrau, l’alumne serà capaç de:

  • Dur a terme la direcció de producció d’un llargmetratge o qualsevol altra obra audiovisual.
  • Conèixer els mètodes i tècniques dels processos de producció durant la preproducció, el rodatge i la postproducció d’un llargmetratge o qualsevol altra obra audiovisual, i poder-los dur a terme.
  • Planificar el calendari destinat a una producció audiovisual determinada tenint en compte els diferents processos de la creació d’una obra audiovisual.
  • Preveure les necessitats i recursos requerits per a dur a terme una producció audiovisual determinada mitjançant el disseny de producció i els documents de treball derivats d’aquest.
  • Dominar les tècniques i mecanismes de la gestió productiva al llarg del procés d’ideació, desenvolupament i explotació d’un projecte audiovisual.
  • Gestionar de forma adequada el procés de rodatge de l’obra audiovisual aplicant correctament el disseny de producció prèviament treballat.
  • Gestionar i coordinar els processos vinculats amb la postproducció de l’obra audiovisual, mostrant coneixement de les diferents àrees, processos i tècniques, així com el correcte desenvolupament d’aquestes.
A qui es dirigeix

Graduats i llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions Públiques, Dret, Comunicació Audiovisual o altres titulacions universitàries relacionades amb el camp audiovisual.

A professionals del sector cinematogràfic que vulguin aprofundir en el coneixement en el camp de la producció.

Accés

No es requereix cap documentació addicional per accedir a aquest Postgrau

Itinerari

El Postgrau en Direcció de Producció forma part de l’itinerari de Producció. Si es cursa també el Postgrau en Film Business s’obté el Títol de Màster Propi en Producció, de 60 crèdits.

Pla d'estudis

Denominació dels estudis: Postgrau Propi en Direcció de Producció

Durada mínima dels estudis i crèdits: Un semestre acadèmic i 30 crèdits.

Sol·licita informació

Si vols rebre informació detallada del programa, així com dates, horaris, número de places i preu, omple el següent formulari. 

Anar al formulari

“Hi ha una persona que controla part del projecte, se’l fa més seu, i no s’hi deixa un tros d’ànima, sinó l’ànima sencera: es el productor.”

Ester Velasco
Directora de producció