Màster en Direcció

Presentació

El Màster en Direcció Cinematogràfica proporciona a l’alumne els coneixements i les tècniques que el capacitaran per a dirigir obres audiovisuals en qualsevol format.

Els alumnes coneixeran i duran a terme les tasques de director i de la resta de membres de l’equip de direcció en els processos de preparació, rodatge i postproducció. També obtindran un coneixement global de les tasques pròpies de la resta de components d’un equip de producció d’obres audiovisuals: director de fotografia, director d’art, muntador, dissenyador de so, etc.

Tots aquests coneixements i habilitats els adquiriràs a través de la pràctica continuada en la realització d’exercicis de narració audiovisual, una pràctica que es veurà complementada amb masterclasses i seminaris teòrics.

Curts de Final de Màster

En finalitzar el Màster, els alumnes poden presentar de manera individual o grupal projectes de curtmetratge. En funció de la qualitat de les propostes, i prèvia selecció per part d’un tribunal, dues d’elles passaran a ser produïdes per ESCAC Films amb un calendari i una dotació econòmica ajustats a les característiques dels projectes.

Dades bàsiques

TitulacióMàster Propi en Direcció
ModalitatPresencial
Inici del curs: Setembre 2022
Crèdits60
IdiomaCastellà
Coordinador del Màster: Christian Checa

Objectius i competències

En finalitzar el Màster, l’alumne serà capaç de:

  • Conèixer i ser capaç d’utilitzar els mecanismes del llenguatge audiovisual per a narrar històries.
  • Dur a terme totes les tasques pròpies del director en la realització d’una obra audiovisual: planificar, realitzar i supervisar els diferents processos de producció.
  • Conèixer i ser capaç de dur a terme les tasques pròpies de la resta de membres de l’equip de direcció.
  • Tenir un coneixement suficient, tant teòric com pràctic, de les tasques pròpies de la resta de departaments que intervenen en la realització d’una obra audiovisual (direcció de fotografia, direcció d’art, muntatge, so, etc.)
  • Ser capaç de treballar en equip en la realització d’una obra audiovisual, col·laborant amb la resta i liderant un projecte comú.
  • Tenir maduresa i rigor analític en l’autoavaluació del treball desenvolupat, tant a nivell personal com del conjunt de l’equip.

A qui es dirigeix

Graduats en Belles Arts, Comunicació Audiovisual o altres titulacions universitàries relacionades amb el camp audiovisual.
Professionals del sector cinematogràfic o audiovisual que vulguin aprofundir en el coneixement de la direcció cinematogràfica.

Accés

Els candidats al Màster en Direcció han de superar un procés de selecció en base al seu Portfoli, un dossier que reuneix les idees, els projectes, les obres i els exercicis fets per l’alumne que aquest considera que representen la seva veu pròpia.

Un cop avaluat el portafoli, es citarà el candidat a una entrevista personal, que pot ser presencial o per skype.

Pla d’estudis

Denominació dels estudis: Màster Propi en Direcció

Duració mínima dels estudis i crèdits: Un curs acadèmic i 60 crèdits

Sol·licita Informació

Si vols rebre el document informatiu del Màster, omple el següent formulari. 

Sol·licita
Informació

Si vols rebre el document informatiu del Màster, omple el següent formulari.