Postgrau en
Supervisió de Postproducció

Controlaràs com ningú tots els fluxos de treball digital de qualsevol projecte audiovisual.

Presentació

Des de l’arribada del món digital i especialment dels VFX una bona part del pressupost dels projectes s’ha traslladat a les àrees de postproducció. El món digital està en constant desenvolupament tecnològic (4K, HDR, Atmos, IMF, CDLS, etc.) i permet fer canvis creatius en qualsevol de les fases del projecte.

És per tot això que tot projecte audiovisual necessita d’un bon supervisor de postproducció amb altes capacitats tècniques i de gestió que lideri, controli i supervisi tots els fluxos de treball digital des de la preproducció fins al lliurament final de materials.

Dades bàsiques
Titulació: Postgrau en Supervisió de Postproducció
Crèdits: 30
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Inici del curs: Febrer 2022
Inici inscripcions: Febrer 2021
Directora del Postgrau: Gisela Casas
Coordinador del Postgrau: Gisela Casas
Objectius i Competències
 • Tenir coneixements generals sobre la indústria audiovisual i en particular sobre producció audiovisual i/o cinematogràfica. Tenir coneixements bàsics de tecnologia audiovisual.
 • Tenir una idea completa de l’evolució dels processos de post-producció al llarg dels últims anys.
 • Entendre les possibilitats de la postproducció digital i les possibilitats que ofereix el futur del sector sobre la base de les novetats tecnològiques en constant desenvolupament.
 • Conèixer i entendre els fonaments tècnics que regeixen el cinema digital en tots els seus àmbits, tant a nivell d’imatge com a nivell sonor.
 • Conèixer els fluxos de treball del procés de postproducció d’un producte audiovisual i saber dissenyar una estratègia adequada a les característiques de cada peça, tenint en compte el calendari i pressupost.
 • Saber com influeixen les decisions preses des del desenvolupament del projecte i la importància de la figura del supervisor de postproducció.
 • Conèixer el treball que realitzen els diferents departaments tècnics i/o artístics que estan involucrats en el procés de postproducció d’una obra audiovisual i les particularitats de cadascun d’ells.
 • Saber llegir les especificitats tècniques de les cambres i com afecten el procés de postproducció, així com del material d’enregistrament de so directe.
 • Tenir nocions bàsiques de teoria del so, del muntatge d’imatge i del color.
 • Conèixer de manera bàsica els softwares que utilitzen els departaments tècnics i/o artístics per a fer les seves tasques per a poder tenir una idea més precisa del que suposa cada procés, dels passos que requereix, del personal necessari per a realitzar-lo i del temps a emprar en funció dels recursos.
 • Conèixer la figura del supervisor de VFX, saber desglossar, pressupostar i calendarizar des de guió, i establir les necessitats bàsiques de rodatge per a facilitar el procés de postproducció.
 • Dissenyar un protocol de seguretat per a la conservació i arxiu del material al llarg de tot el procés, des del rodatge fins a la masterización, tenint en compte les característiques del projecte i els recursos a l’abast.
 • Entendre els contractes de finançament i desenvolupament que afecten els calendaris de lliurament dels projectes i pressupostar els deliveries especificats.
 • Entendre l’entorn legal de l’obra audiovisual i poder negociar els contractes específics que requereix el procés de postproducció.
A qui es dirigeix

Estudiants de producció, muntatge i/o fotografia que vulguin especialitzar-se en la supervisió de producció.

Professionals del sector audiovisual que vulguin redirigir la seva carrera cap a l’àmbit de la postproducció.

Coordinadors de postproducció que vulguin completar la seva formació d’una forma àmplia i tecnificada.

Accés

No es requereix cap documentació addicional per accedir a aquest Postgrau.

Pla d'estudis

Denominació dels estudis: Postgrau Propi en Supervisió de Postproducció

Durada mínima dels estudis i crèdits: Un semestre acadèmic i 30 crèdits

Sol·licita informació

Si vols rebre informació detallada del programa, així com dates, horaris, número de places i preu, omple el següent formulari. 

Anar al formulari