Col·laboradors

Diverses empreses i institucions col·laboren en el nostre programa de beques.

Col·laboren amb nosaltres

Diverses empreses i institucions ens acompanyen en el nostre programa de beques.  Gràcies a la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses culturals (ICEC), Fundación SGAE, Moritz, Cinesa i Resa, més de 100 alumnes amb pocs recursos estudien cada curs a l’ESCAC.

Institut Català de les Empreses culturals (ICEC)

L’ESCAC i L’ICEC han signat un conveni pel qual s’atorga una subvenció exclosa de concurrència pública per contribuir a les activitats de formació de professionals del sector audiovisual. Amb aquest acord, l’ICEC contribueix a una bossa general de beques que possibilita a joves amb menys recursos aconseguir una beca completa de formació dels seus estudis a l’ESCAC.

Beques Fundació SGAE

La Societat General d’Autors i Editors, per mitjà de la Fundació SGAE, dóna suport a l’ESCAC en el desenvolupament de programes relacionats amb la formació, la promoció, la difusió de l’audiovisual, així com per a la millora del coneixement dels alumnes en tot allò vinculat amb l’autoria, el dret d’autor i la propietat intel·lectual.

La SGAE i la Fundació SGAE duen a terme una bossa de Beques Fundació SGAE adreçades als alumnes de l’ESCAC de les especialitats de guió, direcció i documental de 3r curs de grau. L’acord també contempla la concessió d’una Beca Fundació SGAE d’especialitat, adreçada a un alumne de guió de 4t curs de Grau, així com Beques SGAE destinades a alumnes de Foundation, 1r i 2n curs de Grau.

Beca Talent Cinesa

La beca talent impulsada per Cinesa i Escac és una beca destinada a ajudar a joves talents, que no es puguin pagar els estudis, en la seva formació com a futurs cineastes.

Gràcies a la beca talent Cinesa, cada any un alumne de primer curs podrà accedir al Grau en Cinematografia sense cost de matrícula (excloent les taxes i despeses administratives). A més, la beca talent té un caràcter prorrogable per als dos cursos següents.

Altres empreses col·laboradores

Moritz i Resa (Residencias universitarias) col·laboren en el programa de beques de l’ESCAC per facilitar que joves amb menys recursos puguin cursar els seus estudis en cinema i audiovisuals.