Alumnes / ATENCIÓ A l'ALUMNe
Alumnes / ATENCIÓ A l'ALUMNe
atenció
a l'alumne

Suport a l'alumne

El servei de Suport a l’Alumne, adreçat tant a futurs alumnes com alumnes, està format pels tutors/ coordinadors dels estudis i té com a objectiu assessorar i orientar els alumnes durant tot el període de formació a través d’entrevistes i atenció personalitzada ajustada a les circumstàncies, necessitats i característiques de cada alumne.

Davant de qualsevol dubte, queixa o consulta sobre el funcionament acadèmic-administratiu del centre, l’alumne pot sol·licitar entrevista amb el seu tutor o coodinador. Aquesta figura, en cas de no poder-lo atendre o resoldre, derivarà el cas al Cap d’Estudis, que té la potestat d’elevar-lo davant els organismes competents establerts pel Reglament de Règim Intern del centre.

Queixes, reclamacions i suggeriments: bustiasuggeriments@escac.es

Comissió per a la Igualtat de Gènere

La Comissió per a la Igualtat de Gènere segueix el protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, i altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques.

Us podeu adreçar a la Comissió en aquesta adreça de correu: comissioigualtat@escac.es

Protocol per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe, identitat de gènere o orientació sexual, i altres conductes masclistes o LGTBIQ+ fòbiques

Procediment per al canvi de nom de les persones transsexuals i transgènere de la comunitat UB

També teniu a la vostra disposició el Departament d’atenció i prevenció dels abusos en el sector audiovisual i de les arts escèniques a Catalunya creat per l’Acadèmia del Cinema Català amb el suport de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, atenció: 648 526 848 (whatsapp) i abusos@academiadelcinema.cat

Representació de l'alumne

Els alumnes de l’ESCAC, amb l’objectiu de vetllar pels seus interessos i tal i com consta en el seu Reglament de Règim Intern, es troben degudament representats dins dels següents quatre organismes:
 • La Junta Acadèmica de l’ESCAC
 • L’Assemblea d’Alumnes
 • La Comissió de Disciplina
 • La Comissió de Qualitat

Les competències, atribucions i funcions dels mateixos poden ser, igualment, consultades en el Reglament de Règim Intern, i sota el seguiment de la Comissió de Qualitat del Centre.

Gestió de la Qualitat

Posem a disposició de l’alumne diferents eines de control de qualitat de la formació rebuda.

Els alumnes participen en el control de qualitat del centre a través de les enquestes d’opinió sobre el grau de satisfacció amb la labor docent, així com amb la pròpia titulació. Els coordinadors del curs transfereixen la documentació obtinguda a la Secretaria Acadèmica perquè procedeixi a tabular els resultats i els transfereixi, al seu torn, al Cap d’Estudis. Aquest emet un informe que eleva a la Junta Acadèmica i la Comissió de Qualitat del centre.

En ambdós òrgans, l’alumnat es troba degudament representat per quatre membres, lliure i democràticament escollits.

Beques i finançament

L’ESCAC disposa d’un Programa de beques així com d’una Borsa de treball interna per a tot aquell que vulgui treballar a l’escola, compaginant-ho amb la seva formació.

Altres beques i ajudes que poden ser del teu interès:

Campus virtual

La principal via de comunicació amb l’alumne serà a través del Campus Virtual i del correu electrònic corporatiu de ESCAC.

 • Com són les comunicacions amb els professors?
  • A través del correu electrònic corporatiu de l’ESCAC (Office 365) i/o el fòrum de l’aula del Campus Virtual.
 • On es consulten les notes?
  • En el Campus virtual.
 • On es consulta l’horari i les aules?
  • A través del Campus virtual podràs consultar els horaris i les aules de les teves classes (escac.instructure.com i APP CANVAS), a través de Webuntis (webuntis.com) podràs consultar els horaris públics. A més a més, a l’entrada principal de Colom 2 i Colom 1 (Farinera) i a Vapor hi ha unes pantalles informatives amb les diferents aules i classes del dia.
 • Com es notificarà si hi ha un canvi d’aula o d’horari d’una classe?
  • El canvi es notificarà a través del Campus Virtual. Es recomana a l’alumne revisar cada matí l’aplicació per confirmar horari i aula.
 • Tinc dret a algun descompte per ser estudiant de l’ESCAC?
  • Al Campus virtual trobaràs un apartat amb tots els beneficis del carnet ESCAC.

Popupcontent

Acceptar