Alumnes / Beques
Alumnes / Beques
Beques

Beques de Grau

L’ESCAC disposa d’un programa de beques d’accés al Grau en Cinematografia.

Per al curs 2024-2025 l’ESCAC convoca:

  • Fins a 10 Beques de fins al 60%, de caràcter ordinari de formació de Grau en Cinematografia, en règim de concurrència competitiva.
  • Fins a 10 Beques completes, de caràcter ordinari de formació de Curs Foundation, en règim de concurrència competitiva.

Accedeix a la convocatòria de Beques de Grau pel curs 24-25.

A més a més, l’alumne també pot sol·licitar, de manera a independent a ESCAC:

 

Beques de Màster internes

Les beques internes de Màster són exclusivament per a aquells alumni de Grau o Màster que vulguin seguir formant-se a ESCAC. L’alumne beneficiat haurà de realitzar tasques de suport a la docència i assistència per al correcte desenvolupament del màster.

Els alumnes de nou ingrés no poden aspirar a aquestes beques, només poden aspirar a les de Grau.

Com aplicar?

Per poder optar a aquesta beca l’aspirant haurà d’enviar un link al portfoli accessible en un format digital al coordinador de màsters del 1 al 4 de maig de 2025 al següent correu electrònic: becas.master@escac.es. Només es pot aplicar a un màster per any.

La inscripció al màster es realitzarà una vegada atorgada la beca, no és necessari fer-la abans.

Què ha d’incloure el Portfoli?

Declaració o Statement: Carta de motivació d’un màxim de 600 paraules.
Reel amb curtmetratges o treballs de qualsevol àmbit que mostrin interessos o habilitats especials de l’alumne, estiguin o no vinculats a un projecte.
Es valoraran elements extra que demostrin la creativitat, talent, vàlua i iniciativa de l’alumne.

Beques de Màster externes

Els aspirants a cursar un Màster d’ESCAC que vulguin optar a una beca en qualsevol institució nacional o internacional, hauran de seguir en primer lloc tot el procediment per aplicar al Màster desitjat. Un cop acceptats per part de l’ESCAC, hauran d’abonar 500 euros en concepte de reserva de plaça*.
En aquest moment, l’ESCAC emetrà la carta d’admissió amb la que l’aspirant podrà sol·licitar la beca externa.

*Aquest pagament no és reintegrable.

Popupcontent

Acceptar