Formació / Grau oficial

Beques (Grau Oficial en Cinematografia)

APLICA a les Beques Fundació Beques Fundació ESCAC Requisits Procés de selecció i calendari Resolució Bases Torna a la pàgina del Grau

APLICA a les Beques Fundació

CONVOCATÒRIA EN PROCÉS.

PARAULES PROVA: pastís, carrer, gota.

L’entrega de la prova s’haurà de fer com a màxim, a les 10h del dia 25 de febrer.

 

Per a més informació,
Ariadna Onofri ariadna.onofri@escac.es
937 361 555 ext.196

Beques Fundació ESCAC

Les Beques que es posen en marxa des de la Fundació ESCAC tenen per objecte ajudar a persones amb situació de vulnerabilitat econòmica que desitgen matricular-se al Grau en Cinematografia*.

El procediment per a la concessió de beques de la Fundació estarà regit per dues fases i/o criteris:

  1. El primer, per criteris econòmics que demostrin la situació de vulnerabilitat de la persona.
  2. El segon, per criteris de talent. Únicament els aspirants que compleixin els criteris econòmics seran sotmesos a una prova específica que valorarà un tribunal extern, per tal de seleccionar les persones amb més mèrits de talent.

*L’aspirant que hagi obtingut beca dins el procediment intern de concessió de beques de la Fundació haurà de matricular-se al Grau en Cinematografia ESCAC-UB (Universitat de Barcelona) a través del canal de preinscripció universitària de les universitats catalanes. Essent aquesta, l’entitat rectora de l’assignació final de plaça dins el Grau.

Convocatòria 2024-2025

Per al curs 2024-2025 l’ESCAC convoca:

  • Fins a 10 Beques de fins al 60%, de caràcter ordinari de formació de Grau en Cinematografia, en règim de concurrència competitiva.
  • Fins a 10 Beques completes, de caràcter ordinari de formació de Curs Foundation, en règim de concurrència competitiva. No existeix convocatòria independent per a beques de Curs Foundation.

ESCAC, atorgarà Beca de Grau o Foundation al candidat en funció del criteri d’avaluació del Tribunal.

Requisits

  1. Complir les condicions administratives i acadèmiques per iniciar el Grau en Cinematografia al curs 2024-2025.
  2. Complir els requisits acadèmics establerts pel Govern d’Espanya per a realitzar estudis universitaris oficials. Descrits a  informació general d’Admissió sobre accés, preinscripció i matrícula.
  3. Complir els requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica reflectits a l’Annex 1 de les Bases i acreditar-los documentalment mitjançant formulari telemàtic disponible en aquesta mateixa pàgina web.
  4. Només els aspirants que passin a la fase dos, lliurar el formulari telemàtic de candidatura a la Prova de Talent.

Procés de selecció i calendari

El procés de selecció de la present convocatòria es desenvoluparà en un règim de concurrència competitiva. La selecció estarà a càrrec d’un Tribunal constituït a aquest efecte per la Fundació ESCAC, que triarà als candidats en funció dels mèrits i capacitats que acreditin.

Aquest procés estarà regit per tres fases:

1. Fase econòmica – 1 de febrer de 2024. Únicament aquells aspirants que compleixin amb els requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica reflectits a l’Annex 1 de les Bases passaran a la següent fase de talent.

Caldrà presentar el Formulari de Dades Econòmiques (actualment tancat). El candidat haurà d’incloure la documentació econòmica així com link a carpeta digital on estaran els documents acreditatius d’aquestes dades. Aquest link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos. Aquesta documentació pot consultar-se a l’Annex 2 de les Bases.

Recomanem que el candidat hagi recopilat la documentació amb anterioritat a la data de presentació de la candidatura.

Sense l’enviament d’aquest formulari es desestimarà la candidatura a la beca.

2. Fase de talent – 25 de febrer de 2024. Els aspirants hauran de presentar una prova de talent en base a un Portfoli, un Videopitch i una Prova Audiovisual. Veure apartat d’accés. 
Les indicacions de la prova audiovisual es publicaran en aquesta mateixa pàgina el 24 de febrer de 2024 a les 10h del matí hora peninsular i el candidat tindrà 24h per lliurar el formulari de candidatura.

Caldrà presentar el Formulari de Prova de Talent (actualment tancat). Aquest formulari online haurà de contenir els accessos a carpetes digitals (tipus Dropbox, Google Drive, OneDrive) on el candidat penjarà el portfoli, el videopitch i la prova audiovisual.

3.  Fase d’entrevista en línia – 13, 14 i 15 de març de 2024. Els aspirants que hagin superat la prova de talent seran citats a una entrevista personal amb el Tribunal.

 

 

 

Resolució

La resolució de la primera fase es comunicarà a través de correu electrònic el 19 de febrer de 2024.

La resolució de la segona fase es comunicarà a través de correu electrònic el 11 de març de 2024.

La resolució de Beques es comunicarà a través de correu electrònic el 3 d’abril de 2024.

Bases

Bases de la convocatòria 2024-2025 de las beques d’accés al Grau en Cinematografia

BASES BEQUES ACCES GRAU DE LESCAC 2024-2025

 

 

Popupcontent

Acceptar