FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Història del cinema I (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d’informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Història del cinema I
Codi: 366990
Crèdits: 6
Activitats presencials: 50 hores
Treball dirigit: 50 hores
Treball autònom : 50 hores

Resultats d’aprenentatge

Reconèixer conceptes relacionats amb el context històric i sociocultural en què s’han desenvolupat el cinema i l’audiovisual en les seves diferents etapes.  

Generar treballs d’investigació a partir de la consulta de fonts bibliogràfiques i el visionat de material audiovisual. 

Posar en context la desigual posició d’homes i dones en l’àmbit professional, per buscar solucions que permetin avançar en la igualtat, tant en els àmbits més creatius com en aquells més tècnics. 

Aplicar de forma autònoma les metodologies de investigació i les capacitats per a la creació de textos fílmics en estudis d’un nivell superior. 

Blocs temàtics

 1. El Model de Representació Primitiu. El naixement del cinema. Els gèneres cinematogràfics dels orígens.  
 2. La institucionalització del llenguatge cinematogràfic.  
 3. Les avantguardes: quan el cinema s’allunya del teatre i la novel·la. 
 4. L’expressionisme alemany. El perfeccionament de la posada en escena: revolucions en la llum, l’espai i el moviment de la càmera.  
 5. La consolidació del Model de Representació Institucional fora dels EUA i l’escola nòrdica. 
 6. L’escola soviètica. Les potencialitats del muntatge cinematogràfic més enllà del relat causal del classicisme.  
 7. El naixement d’una mitologia a partir de la instauració d’un model de producció industrial. 
 8. L’apoteosi del cinema burlesc. Cos i moviment, alternatives i paròdies al relat clàssic de Hollywood.  
 9. Mutacions del Model de Representació Clàssic a partir de les migracions europees a Hollywood. 
 10. L’esplendor del model clàssic: Hollywood anys 20.  
 11. L’esplendor del model clàssic: Hollywood anys 30.  
 12. Evolucions del realisme poètic francès i la teatralitat de Jean Renoir. 
 13. Símptomes d’esgotament del relat clàssic. 
 14. El manierisme cinematogràfic. 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

 1. Classes teòriques presencials 
 2. Treball tutelat 
 3. Treball autònom 

 

Metodologies docents: 

 1. Classes magistrals: exposició dels continguts de l’assignatura per part del professorat.  
 2. Recerca d’informació en textos escrits o fílmics de forma activa per part de l’estudiant per a l’adquisició de coneixements de forma directa, però també per a l’adquisició d’habilitats i actituds relacionades amb l’obtenció d’informació.  
 3. Realització de treballs d’investigació escrits i/o audiovisuals per part de l’estudiant. 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Treball d’investigació 

Fonts d’informació bàsica

BURCH, N. El tragaluz del infinito. 

EISENSTEIN, S. “Dickens, Griffith y el cine en la actualidad” a La forma del cine. 

DREYER, C.T. Reflexiones sobre mi oficio. 

EISNER, L. La pantalla demoníaca 

KRACAUER, S. De Caligari a Hitler. 

BERRIATÚA, L. Los proverbios chinos de F. W. Murnau. 

EISNER, L. Fritz Lang. 

EISENSTEIN, S. El sentido del cine. 

VERTOV, D. El cine-ojo. 

BUÑUEL, L. Mi último sospiro. 

EPSTEIN, J. La esencia del cine. 

DE LUCAS, G. Vida secreta de las sombras. 

BOU, N. I PÉREZ, X. El temps de l’heroi. Èpica i masculinitat en el cinema de Hollywood.  

BORDWELL, D. El cine clásico de Hollywood. Estilo cinematográfico y modo de producción hasta 1960 

WERNBERG, G. El toque Lubitsch. 

TRUFFAUT, F. El cine según Hitchcock. 

PETRIE, G. Hollywood destinies: European directors in America (1922-1931)  

KOSZARSKI, R. Erich Von Stroheim y Hollywood  

VIDOR, K. Un árbol es un árbol 

BAZIN, A. Jean Renoir  

BAZIN, A. Orson Welles 

LOSILLA, C. La invención de Hollywood. 

Popupcontent

Acceptar