FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Taller de postproducció I (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Taller de postproducció I
Codi: 366993
Crèdits: 6
Activitats presencials : 50 hores
Treball dirigit : 50 hores
Treball autònom : 50 hores

Resultats d’aprenentatge

Dur a terme, de forma creativa i gràcies al domini dels elements tècnics necessaris, els processos involucrats en el disseny, la gravació i la postproducció del so d’una obra audiovisual. 

Blocs temàtics

 1. Anàlisi de cançons d’amor: música i lletra.  
 2. Tipus de producció sonora i musical d’una peça.  
 3. Els pilars fromentals de la teoria musical: harmonia, melodia i ritme. 
 4. Ús del seqüenciador musical Garage Band. 
 5. Estructura de la cançó: intro, estrofa, coda, tornada mitjançant acords, melodies, arranjaments i ritme.  
 6. La lletra. 
 7. Revisió del tema, correcció d’errors i preparació de la gravació. 
 8. Gravació: veus i instruments. 
 9. Selecció de les preses, proposta de producció sonora i processos a seguir en la mescla del tema.  
 10. Mescla final i màstering. 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

 1. Classes teoricopràctiques presencials 
 2. Treball tutelat 
 3. Treball autònom 

 

Metodologías docentes:

 1. Exercicis pràctics: formulació, anàlisi, resolució o debat d’un problema relacionat amb la temàtica de l’assignatura, que té com a objectiu l’aprenentatge mitjançant la pràctica de coneixements o habilitats programats.  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Exercicis realitzats pels estudiants 

Popupcontent

Acceptar