FORMACIÓ / POSTGRAUS
FORMACIÓ / POSTGRAUS

Postgrau en Film Business

Més informació Inscriu-te

Postgrau en Film Business

Presentació Objetius i competències A qui es dirigeix Accés Itinerari Pla d’estudis Més informació Inscriu-te
Dades bàsiques
Titulació: Postgrau en Film Business
Modalitat: Presencial
Inici del curs: 8 de gener 2024
Crèdits: 30
Idioma: Castellà
Coordinadora del Postgrau: Sílvia Calabuig
Preu: 7.500€
Directors del Postgrau: Eneko Gutiérrez, Carlota Caso

Presentació

El Postgrau en Film Business ofereix els coneixements teòrics i tècnics del màrqueting, distribució, explotació i vendes de productes cinematogràfics, capacitant a l’alumne per a la completa producció executiva d’un producte audiovisual, des de la identificació de la primera idea fins a l’última finestra d’explotació.

El món audiovisual es troba immers en una completa i constant transformació, amb mercats internacionals cada vegada més competitius. Per això, els continguts tenen un paper determinant en la creació de projectes, però s’han de concebre com a productes des de la primera idea. Avui dia és imprescindible pensar des de la primera fase de desenvolupament quines estratègies de comunicació i promoció són els més apropiats per a cada projecte, així com el circuit de festivals. Tots aquests elements estratègics han de ser tractats en sintonia amb el *concept de la pel·lícula: l’argument, el cast, el desenvolupament de guió i el finançament.

L’objectiu és crear un producte dissenyat com a tal des de la seva gènesi fins a la fase de venda, amb lògica estructural, valor diferencial i un mercat idoni i ajustat a les seves expectatives.

Aquest curs aprofundeix en els aspectes teòric-tècnics de la producció cinematogràfica capacitant a l’estudiant per a desenvolupar-se amb èxit en la producció executiva d’un llargmetratge o sèrie, ja sigui ficció o no-ficció, des de la concepció del guió fins a la còpia màster definitiva, que ens permet des d’aquest moment explotar el producte, exhibint-lo en les diferents finestres d’explotació.

Els millors professionals en actius del sector, t’ensenyaran a utilitzar les eines i instruments per a la presa de decisions, objectius, definició d’estratègies així com planificació i coordinació d’accions.

Els alumnes, a més, tindran l’oportunitat de participar en l’organització de les Jornades Proyecta, una sèrie d’activitats centrades en aquella part de la indústria del cinema i les sèries que habitualment és invisible per al gran públic però que resulta imprescindible: distribuïdors, exhibidors, agències de màrqueting…

Els Proyecta van ser impulsats des dels estudis de Film Business de l’ESCAC el 2013 i ja en la primera edició van aconseguir el suport de bona part de la indústria del país.

Objetius i competències

 • Que l’estudiant adquireixi un coneixement profund i específic dels fonaments del Màrqueting com a llenguatge i disciplina aplicada al sector de la producció i explotació de continguts audiovisuals.
 • Que l’estudiant aprengui a utilitzar tant les eines tradicionals com les més contemporànies i de futur del màrqueting, i sigui capaç d’aplicar-les al procés de producció d’un contingut de qualsevol format, sempre d’acord amb la gènesi del producte, sabent determinar la dimensió d’aquest en el mercat que s’hagi fixat com a ‘mercat fi’.
 • Que l’estudiant conegui els processos interns que intervenen en la fase d’explotació del producte i com l’afectaran de manera directa com a futur productor executiu de continguts.
 • Que l’estudiant s’enfronti a saber:
  • com plantejar les vendes del seu producte i amb quins partners fer-ho,
  • com dur a terme un estudi de l’entorn (estudi de mercat a escales macro i microeconòmiques,
  • com trobar als clients potencials,
  • quines tècniques de venda existeixen i com aplicar-les per a aconseguir uns objectius determinats prèviament (a escales quantitativa i qualitativa),
  • quines eines de gestió i controlling existeixen i com utilitzar-les, així com entendre quins avantatges ens aporten al procés,
  • quin tipus de contractes existeixen i com afecta cada modalitat al productor (i resta d’actors de la cadena) en termes econòmics i de timing de retribucions posteriors sobre l’obra,
  • conèixer de manera específica i profunda els processos de liquidació existents i les seves modalitats.
 • Adquirir un coneixement profund no sols dels fonaments globals del procés de negociació, sinó també específics a cada moment dins del procés de producció.
 • Conèixer en profunditat els mecanismes de finestres d’explotació i com afecten aquestes cessions de llicències al cicle de vida del producte i, en conseqüència, als seus productors.
 • Conèixer de primera mà els circuits qualitatius que existeixen (Festivals competitius, Festivals competitius especialitzats i circuits no competitius) i ser capaços de desenvolupar estratègies amb sentit d’acord amb la gènesi del producte. Conèixer, finalment, els processos de negociació amb aquests circuits.
 • Conèixer, en termes globals, els actors que hi ha dins de la cadena cinematogràfica, de la Indústria, en definitiva, així com el paper específic que juga cadascun en relació a la producció de continguts.
 • Ser capaços de desenvolupar un projecte des del germen d’una idea, passant per totes les fases que conformen el perfil del “development executive”, fins a arribar al procés d’explotació d’un contingut audiovisual.
 • Ser capaços de desenvolupar una estratègia comercial partint d’un projecte i plantejar (així com implementar) la seva posterior estratègia de llançament des del principi.

A qui es dirigeix

Llicenciats universitaris en Administració i Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions Públiques, Dret, Comunicació Audiovisual o altres titulacions universitàries relacionades amb el camp audiovisual.

Alumnes procedents d’escoles de cinema o disciplines artístiques.

Alumnes amb titulació de Grau Superior en realització de projectes audiovisuals i espectacles o equivalent.

Professionals que acreditin experiència en el sector audiovisual i volen fer un switch o update en la seva disciplina.

Professionals del sector cinematogràfic o videogràfic que vulguin aprofundir en el coneixement de la creació i l’explotació de productes audiovisuals.

Accés

Per a accedir al Postgrau, l’aspirant haurà de presentar:

 • CV
 • Statement motivacional
 • Vídeopitch

Itinerari

El Postgrau en Postgrau en Film Business forma part de l’itinerari de Producció. Si es cursa també el Postgrau en Direcció de Producció s’obté el Títol de Màster Propi en Producció, de 60 crèdits.

Pla d’estudis

Denominació dels estudis: Postgrau Propi en Film Business

Durada mínima dels estudis i crèdits: Un semestre acadèmic i 30 crèdits

Pla d’estudis Postgrau en Film Business

També et pot interessar

Postgrau en Direcció de Producció

Aprende los métodos y técnicas de los procesos de producción durante la preparación, el rodaje y la postproducción de cualquier otra obra audiovisual.

Producción  

Màster en Producció

Aprèn tot el necessari per a la direcció de producció i la distribució de qualsevol obra audiovisual.

Producción  
Popupcontent

Acceptar