Beques de Màster

Convocatòria per al curs 2022-2023

Beques Internes per a l’alumni ESCAC

Les beques internes de Màster són exclusivament per a aquells alumni de Grau o Màster que vulguin seguir formant-se a ESCAC. L’alumne beneficiat haurà de realitzar tasques de suport a la docència i assistència per al correcte desenvolupament del màster.

Els alumnes de nou ingrés no poden aspirar a aquestes beques, només poden aspirar a les de Grau.

Com aplicar?

Per poder optar a aquesta beca l’aspirant haurà d’enviar un link al portfoli accessible en un format digital al coordinador de màsters del 2 al 6 de maig de 2022 al següent correu electrònic: becas.master@escac.es.  Només es pot aplicar a un màster per any.

 

La inscripció al màster es realitzarà una vegada atorgada la beca, no és necessari fer-la abans.

 

 Què ha d’incloure el Portfoli?

  • Declaració o Statement: Carta de motivació d’un màxim de 600 paraules.
  • Reel amb curtmetratges o treballs de qualsevol àmbit que mostrin interessos o habilitats especials de l’alumne, estiguin o no vinculats a un projecte.
  • Es valoraran elements extra que demostrin la creativitat, talent, vàlua i iniciativa de l’alumne.

Beques externes

Els aspirants a cursar un Màster d’ESCAC que vulguin optar a una beca en qualsevol institució nacional o internacional, hauran de seguir en primer lloc tot el procediment per aplicar al Màster desitjat. Un cop acceptats per part de l’ESCAC, hauran d’abonar 500 euros en concepte de reserva de plaça*.
En aquest moment, l’ESCAC emetrà la carta d’admissió amb la que l’aspirant podrà sol·licitar la beca externa.
*Aquest pagament no és reintegrable.