Beques de Màster

Beques Internes per a l’alumni ESCAC

La convocatòria per al curs 2022-2023 ja està tancada

Les beques internes de Màster són exclusivament per a aquells alumni de Grau o Màster que vulguin seguir formant-se a ESCAC. L’alumne beneficiat haurà de realitzar tasques de suport a la docència i assistència per al correcte desenvolupament del màster.

Els alumnes de nou ingrés no poden aspirar a aquestes beques, només poden aspirar a les de Grau.

Com aplicar?

Per poder optar a aquesta beca l’aspirant haurà d’enviar un link al portfoli accessible en un format digital al coordinador de màsters del 1 al 5 de maig de 2023 al següent correu electrònic: becas.master@escac.es.  Només es pot aplicar a un màster per any.

La inscripció al màster es realitzarà una vegada atorgada la beca, no és necessari fer-la abans.

 Què ha d’incloure el Portfoli?

  • Declaració o Statement: Carta de motivació d’un màxim de 600 paraules.
  • Reel amb curtmetratges o treballs de qualsevol àmbit que mostrin interessos o habilitats especials de l’alumne, estiguin o no vinculats a un projecte.
  • Es valoraran elements extra que demostrin la creativitat, talent, vàlua i iniciativa de l’alumne.

Beques externes

Els aspirants a cursar un Màster d’ESCAC que vulguin optar a una beca en qualsevol institució nacional o internacional, hauran de seguir en primer lloc tot el procediment per aplicar al Màster desitjat. Un cop acceptats per part de l’ESCAC, hauran d’abonar 500 euros en concepte de reserva de plaça*.
En aquest moment, l’ESCAC emetrà la carta d’admissió amb la que l’aspirant podrà sol·licitar la beca externa.
*Aquest pagament no és reintegrable.

Beques ESCAC – Netflix de Guió

 

L’ESCAC convoca, amb el suport del Fons per a la creativitat inclusiva de Netflix España, dues beques per al Màster en Guió en el curs 2022-2023.

Objetiu

Aquestes beques s’han dissenyat per a promoure les carreres de persones pertanyents a minories o grups socials que, per qüestions sistèmiques, estan infrarepresentats en el sector audiovisual espanyol. L’objectiu d’aquestes beques és impulsar l’equitat creativa i fomentar la presència de persones amb diversitat cultural, amb diversitat sexual i de gènere, i/o amb discapacitat davant i darrere de les càmeres.

A qui es dirigeix

Persones que pertanyin a una minoria o grup social infrarepresentat en el sector audiovisual espanyol.

 

Calendari

Convocatòria: 21 d’abril al 17 de juny de 2022
Entrevistes personals: del 27 de juny al 1 de juliol de 2022
Resolució: 6 de julio de 2022

Inscripció

Formulari  d’Inscripció: https://forms.office.com/r/MjvYnXLfmF


Per dubtes o més informació, escriu a becas@netflix.com