Comunicat de la UB sobre l’ús de la màscara en espais universitaris

20.04.22 - Covid-19,

La nova resolució del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, publicada avui, deixa sense efecte l’obligació de dur la mascareta en els espais interiors de la Universitat. Aquesta resolució, basada en el Reial decret 286/2022 de 19 d’abril, és vigent a partir d’avui.

L’ús de la mascareta continuarà sent obligatori al Servei Mèdic de la Universitat de Barcelona. Per a la resta d’espais, s’estableixen una sèrie de recomanacions per a tota la comunitat universitària. Les més bàsiques, mantenir la màxima ventilació possible dels espais i les mesures d’higiene habituals.

Al mateix temps, es recomana que continuïn fent ús de la mascareta els membres de la comunitat universitària que, segons el sistema de salut, siguin vulnerables a la COVID-19, i també les persones positives de COVID-19 amb simptomatologia lleu que no requereixin baixa laboral.

A l’últim, es recomana també l’ús de la mascareta en aquelles activitats presencials o grupals en què no es garanteixin les condicions de ventilació i de distància mínima de seguretat, i en espais tancats com ara els ascensors.

Popupcontent

Acceptar