Termes i condicions legals

Sol·licitud d’informació

L’informem que les dades de caràcter personal que vostè facilita mitjançant aquest formulari a la Fundació Privada Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (en endavant, ESCAC) s’introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzades per l’ESCAC, directament o per mitjà d’entitats col·laboradores, per procedir a remetre-li informació dels serveis de l’ESCAC que puguin ser del seu interès. Aquesta informació se li enviarà per mitjans electrònics a les seves dades de contacte, incloent-hi correus electrònics i SMS, sempre en compliment de la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament 1720/2007 que la desenvolupa, li comuniquem que l’ESCAC, fundació privada amb domicili a la Plaça de la Farinera nº 9, 08222 Terrassa (Barcelona), és la destinatària final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús de tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliti. Tanmateix, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legals, per a la qual cosa s’ha d’adreçar per escrit a l’ESCAC, a l’adreça que s’ha esmentat abans.

Sol·licitud d’admissió

L’informem que les dades de caràcter personal que vostè facilita mitjançant aquest formulari a la Fundació Privada Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (en endavant, ESCAC), així com les que ens siguin facilitades al llarg de la relació contractual com a alumne o antic alumne, s’introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzades per l’ESCAC, directament o per mitjà d’entitats col·laboradores, per procedir a la gestió, la preparació i el seguiment adequat del curs, incloent-hi la gestió de l’expedició dels títols i la gestió de les pràctiques externes en empreses, si n’hi ha, així com la gestió dels pagaments i els cobraments que siguin necessaris per a l’ESCAC i tots aquells assumptes que es derivin de la seva condició d’alumne o antic alumne. Així mateix, les seves dades es faran servir per procedir a remetre-li informació dels serveis de l’ESCAC que puguin ser del seu interès. Aquesta informació se li enviarà per mitjans electrònics a les seves dades de contacte, incloent-hi correus electrònics i SMS, sempre en compliment de la normativa vigent en matèria de comunicacions electròniques. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament 1720/2007 que la desenvolupa, li comuniquem que l’ESCAC, fundació privada amb domicili a la Plaça de la Farinera nº 9, 08222 Terrassa (Barcelona), és la destinatària final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús de tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliti. Tanmateix, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legals, per a la qual cosa s’ha d’adreçar per escrit a l’ESCAC, a l’adreça que s’ha esmentat abans. Addicionalment, vostè autoritza expressament l’ESCAC per reproduir la seva imatge personal, sempre vinculada a la seva relació acadèmica amb ella, en vídeos o fotografies destinats a la reproducció o comunicació pública en publicacions corporatives de l’ESCAC amb la finalitat de promoure les activitats acadèmiques pròpies de l’ESCAC. Vostè pot revocar aquesta autorització en qualsevol moment adreçant-se per escrit en aquest sentit a l’ESCAC, a l’adreça que s’ha dit abans.

Assistència a sessió informativa

L’informem que les dades de caràcter personal que vostè facilita mitjançant aquest formulari a la Fundació Privada Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (en endavant, ESCAC), s’introduiran en un arxiu de dades informatitzat i seran utilitzades per l’ESCAC, directament o per mitjà d’entitats col·laboradores, per remetre-li informació dels serveis de l’ESCAC que puguin ser del seu interès. Aquesta informació se li enviarà per mitjans electrònics a les seves dades de contacte, incloent-hi correus electrònics i SMS, sempre en compliment de la normativa vigent. En compliment de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament 1720/2007 que la desenvolupa, li comuniquem que l’ESCAC, fundació privada amb domicili a la Plaça de la Farinera nº 9, 08222 Terrassa (Barcelona), és la destinatària final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús de tractament de les dades de caràcter personal que ens faciliti. Tanmateix, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades en els termes legals, per a la qual cosa s’ha d’adreçar per escrit a l’ESCAC, a l’adreça que s’ha esmentat abans.

Privacitat

La Fundació Privada Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (en endavant, ESCAC) declara que respecta i compleix les disposicions que recull la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD) i que compleix les previsions legals que conté el Reial decret 1720/2007 relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics que té al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i l’apropiació indeguda de les dades que faciliteu a l’ESCAC, sense perjudici del fet que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Per tot això, us informa de la seva política de protecció de dades, per tal que determineu personalment i voluntària si voleu facilitar les vostres dades personals a l’ESCAC. L’ESCAC us informa també que les dades de caràcter personal que faciliteu en un formulari es recolliran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de l’ESCAC que quedarà sota la responsabilitat de l’entitat. A l’efecte de donar compliment a allò que preveu la LOPD, us comuniquem que l’ESCAC, amb domicili a la Plaça de la Farinera nº 9, 08222 Terrassa (Barcelona), és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que li faciliteu per mitjà de qualsevol dels formularis que s’inclouen a la pàgina web ubicada a l’adreça d’Internet www.escac.es Per integrar les vostres dades en el fitxer de l’ESCAC cal el vostre consentiment inequívoc, que podeu donar per mitjà de l’acceptació d’aquesta política de privacitat, tot escollint l’opció «ACCEPTO ELS TERMES I LES CONDICIONS LEGALS» que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades. Les dades que faciliteu a l’ESCAC tenen la finalitat de poder ser utilitzades per l’ESCAC per al desenvolupament de qualsevol de les activitats pròpies del seu negoci, i també per a activitats de promoció dels seus productes o serveis. Aquestes dades poden cedir-se a altres empreses, entitats o organismes a Espanya, així com a terceres persones físiques o jurídiques, per a les mateixes finalitats que s’estableixen en aquest text. Per poder dur a terme aquestes comunicacions de les vostres dades a tercers també cal el vostre consentiment inequívoc, que podeu donar per mitjà de l’acceptació d’aquesta política de privacitat, tot escollint l’opció «ACCEPTO ELS TERMES I LES CONDICIONS LEGALS» que es presenta abans de cada formulari de sol·licitud de dades. En relació amb la comunicació de dades, us recordem que l’ESCAC és una entitat dedicada a la formació i està especialitzada en cursos de postgrau, màsters i seminaris formatius, per la qual cosa si doneu el vostre consentiment informat per al tractament de les vostres dades, l’ESCAC entén que consentiu inequívocament que les vostres dades puguin transferir-se internacionalment a empreses, entitats o organismes situats a l’estranger, encara que estiguin ubicats en països que no ofereixin una protecció adequada de les dades de caràcter personal d’acord amb la normativa espanyola, així com a altres entitats a les quals calgui facilitar-les per a la prestació d’un servei. L’ús de les dades transferides internacionalment se circumscriurà a les finalitats que s’estableixen en aquest document. Tret dels camps en què es determini el contrari expressament, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària i el fet de no respondre a aquestes preguntes no implica cap minva de la qualitat dels serveis que sol·liciteu. Teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals incloses en els fitxers de l’ESCAC, si ho sol·liciteu per qualsevol mitjà que deixi constància de l’enviament i la recepció. Per exercir els vostres drets, us podeu adreçar a l’ESCAC, a la Plaça de la Farinera nº 9, 08222 Terrassa (Barcelona).
Popupcontent

Acceptar