FORMACIÓ / FAST FORWARD / CURSOS

Supervisió de postproducció (Fast Forward - escola d'oficis)

Descripció Estructura del curs Requisits d'accés Condicions Torna a la pàgina del Fast Forward
Dades bàsiques
Titulació del curs: Curs en Supervisió de postproducció
Nivell: Intermediate
Modalitat: Presencial
Departament: Postproducció
Duració: 15 crèdits ECTS
Tipologia: Intensiu
Dates: del 26 de juny al 30 de juliol de 2023
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h. Disponibilitat d'espai per al treball autònom a les tardes de 15h a 20h
Idioma: Castellà
Seu: Terrassa
Fiança: 350€
Distribució de les hores: 125 hores lectives / 150 hores treball dirigit / 100 hores treball autònom

Descripció

Curs avançat especialitzat de postproducció audiovisual. Creació i gestió de calendaris, processos, protocols i pressupostos en la completa postproducció d’un projecte audiovisual en l’era digital.

Estructura del curs

Mòdul 1: Dret audiovisual aplicat a postproducció. (3 crèdits)

Mòdul 2: Fonaments tècnics del cinema digital. (3 crèdits)

Mòdul 3: Fonaments de la masterització. (3 crèdits)

Mòdul 4: Fonaments de la música aplicats a la postproducció. (3 crèdits)

Mòdul 5: Gestió de calendaris, workflow i pressupostos. (3 crèdits)

Requisits d'accés

  • Alumnes majors de 16 anys
  • Residència a Espanya

Condicions

  • Fiança de 300€
  • 80% assistència
Popupcontent

Acceptar