Formació / Grau oficial

Accés (Grau Oficial en Cinematografia)

PROCEDIR AMB L'APLICACIÓ DE LA PAP La PAP: Prova d’Aptitud Personal Trámites de la PAP Nota de tall Ponderacions Torna a la pàgina del Grau

PROCEDIR AMB L'APLICACIÓ DE LA PAP

El dissabte 20 d’abril a les 10h s’habilita el formulari, on després d’emplenar les dades personals, t’envia les paraules de la Prova Audiovisual al teu correu electrònic, juntament amb el canal per a pujar els materials de la Prova de Talent: prova audiovisual, portfolio i videopitch.

El diumenge 21 d’abril a les 10h acaba el període d’aplicació a la PAP i el formulari quedarà deshabilitat.

La PAP: Prova d’Aptitud Personal

Què és la PAP?

L’avaluació dels valors i capacitats que es demanen als futurs estudiants es durà a terme a través d’una Prova d’Aptitud Personal (PAP), la superació de la qual serà necessària per a accedir al Grau en Cinematografia. Els elements que formen la PAP són:

  • el portafoli
  • un videopitch
  • una prova pràctica de creació audiovisual.

Què és el Portafoli?

El Portafoli parla de tu, de qui ets, de com et sents, com t’expresses, és la teva veu pròpia. Tots els continguts han d’haver estat creats pel propi alumne.

Fes-ho amb temps. Serà el retrat del teu procés d’aprenentatge al llarg dels teus estudis. El Portafoli acabarà sent la teva presentació en el món professional.

Per al porfolio de les proves de selecció, presenta’ns tant el que hagis fet com el que somies amb fer i, explica’ns quins són els teus plans en ESCAC. Pot incloure documents tant de caràcter creatiu com científic, tècnic, social, humanístic, etc., i en qualsevol format (vídeo, fotografia, pintura, disseny, dibuix, text, composició musical…). El Portfoli ha de lliurar-se en format digital.

Què ha d’incloure el Portafoli?

  • Declaració o Statement: El statement és una declaració de principis sobre el curs que vols realitzar. Text de màxim 600 paraules.
  • Imatge: 5 imatges en qualsevol format gràfic.
  • So: Un arxiu sonor, de com a màxim 3 minuts de durada, en format d’obra sonora i/o musical. (So, Música, diàleg…)
  • Projectes: Un màxim de 3 projectes, desenvolupats obligatòriament en quatre fases: recerca, desenvolupament, execució i presentació del resultat. Aquí cal veure el procediment; les teves idees, la qual cosa investigues, què decideixes desenvolupar, com les executes i el resultat final. Encara que es valorarà què s’ha fet en cadascuna de les fases, els projectes presentats poden estar més o menys desenvolupats; és a dir, que no és necessari que totes les fases s’hagin completat.
  • Extres: Execucions de qualsevol àmbit que mostrin interessos o habilitats especials de l’alumne, estiguin o no vinculades a un projecte. Màxim de quatre elements.

 

Què és el Videopitch?

El videopitch és la teva millor oportunitat perquè ens puguis explicar qui ets com storyteller o com a futur tècnic per a la indústria cinematogràfica i audiovisual. Demostra’ns el teu talent i actitud per a ser seleccionat. Volem veure la teva cara, però pots completar el vídeo amb imatges o recursos que creguis necessaris perquè entenguem qui ets. No tinguis por de ser original ja que estàs intentant accedir a una formació basada en el storytelling.
Tens 3 minuts exactes per a aconseguir-ho. Sorprèn-nos! i fes-ho possible.

Trámites de la PAP

1. Inscripció i pagament de la prova PAP en el Portal d’Accés a la Universitat. El candidat té l’opció de presentar-se a la Prova PAP d’Abril o a la Prova PAP de Juny. En cas d’haver-te presentat a la convocatòria d’abril, no podràs tornar a matricular-te de la prova a la convocatòria de juny. Es recomana a totes aquelles persones que tinguin opció, presentar-se a la prova d’abril. Sense fer aquest tramiti no es podrà tenir en compte la teva candidatura. La formalització de la matrícula i del pagament de la prova és un requisit obligatori de la Universitat a Catalunya. Segueix els passos que es mostren en aquest vídeo del Portal d’Accés a la Universitat.
– PAP ABRIL: de l’11 al 17 d’abril
– PAP JUNY: del 4 al 10 de juny

2. Preparació, entrega i resolució de la Prova PAP de ESCAC. La presentació de la PAP es fa a través d’un formulari electrònic en aquesta mateixa pàgina web. S’ha d’aportar els següents materials portafolio, prova audiovisual i videopitch, allotjats en carpetes mitjançant un enllaç URL. Les dates del curs 2024-2025 són les detallades a continuació:
– LLIURAMENT PAP ABRIL: lliurament a les 10h del dia 21 d’abril (les indicacions de la prova audiovisual es donaran el 20 d’abril a les 10h
– RESOLUCIÓ PAP ABRIL: 6 de maig
– LLIURAMENT PAP JUNY: lliurament a les 10h del dia 16 de juny (les indicacions de la prova audiovisual es donaran el 15 de juny a les 10h)
– RESOLUCIÓ PAP JUNY: 25 de juny

La condició d’Apte només té validesa per a aquest curs. El candidat/a rebrà una notificació amb la resolució de a) Apte: entraràs en el procés d’assignació de places al grau; has de tenir en compte que les places s’assignen per ordre de nota d’admissió. b) No apte: no pots accedir al grau. c) Exempcions de realitzar la PAP: estudiants que superin el curs Foundation en 2023.

3. Pagament de pre reserva de plaça ESCAC (únicament a la Prova d’Abril). Només els candidats que siguin Aptes. La pre reserva es descomptarà de l’import del preu del curs, quan escaigui al pagament del mateix en el procés de matricula. L’alumne solament tindrà dret a la devolució del pagament de la pre reserva efectuada, quan aquesta vingui provocada per causes imputables a ESCAC, o l’alumne suspengui o no arribi a la nota de tall de les PAU. En qualsevol altre cas, no es procedirà a la devolució de l’import.

-DATA DE PAGAMENT: del 6 al 16 de maig

 

Nota de tall

Des del curs 2022-2023 hem modificat el criteri d’admissió al Grau en Cinematografia i prioritzem la prova interna d’accés.

Històric de notes de tall

Curs 2014-2015: 7,91
Curs 2015-2016: 6,5
Curs 2016-2017: 6,45
Curs 2017-2018: 7,333
Curs 2018-2019: 9,264
Curs 2019-2020: 9,762
Curs 2020-2021: 9,650
Curs 2021-2022: 9,442
Curs 2022-2023: 5 (7,022)

Ponderacions

Consulta la ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya en el següent enllaç del Canal d’Universitats.  

 

Popupcontent

Acceptar