FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Pràctiques de narrativa audiovisual II (Grau Oficial en Cinematografia)

Resultats d’aprenentatge Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fuentes de información bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Pràctiques de narrativa audiovisual II
Codi: 366992
Crèdits: 6
Activitats presencials : 50 hores
Treball dirigit: 50 hores
Treball autònom : 50 hores

Resultats d’aprenentatge

 1. Aplicar els mecanismes del llenguatge audiovisual en la realització de relats fílmics, tant de ficció com de no ficció. 
 2. Dur a terme la planificació, la realització i la supervisió d’una producció audiovisual, tant de ficció com documental, aplicant les tècniques i mecanismes de la direcció d’obres audiovisuals.  
 3. Demostrar maduresa i rigor analític en el desenvolupament del procés autoavaulador del treball desenvolupat, tant a nivell personal com pel conjunt de l’equip.  
 4. Conèixer i ser capaç d’aplicar els requisits perquè un rodatge sigui sostenible i respectuós amb el medi ambient.  
 5. Comportar-se d’acord als principis ètics de la professió, no donant cabuda a discriminacions ideològiques que duguin a l’ofensa o menyspreu de persones.  
 6. Demostrar capacitat creativa i emprenedora, per formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements i actituds.  
 7. Treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions. 

Blocs temàtics

 1. Introducció a l’animació. 
 2. Tècniques d’animació. 
 3. Escriure per a animació: el guió 
 4. Pipeline en un projecte d’animació: producció 
 5. Dissenyar per a animació: direcció d’art i direcció de fotografia 
 6. Abans d’animar: Storyboard, Animàtica, Layout: muntatge i direcció 
 7. La feina de l’animador 
 8. L’animació en el documental 
 9. Sonoritzar per a animació: so 
 10. Gràfica animada: Motion Graphics i títols de crèdit 
 11. Animació i noves narratives: videojocs, VR, art digital.  
 12. Definir l’estil general. Concept Art.
 
 13. Dissenyar el protagonista. Character Design.  
 14. Planificar. Storyboard.  
 15. Definir accions i diàlegs. Acting per animació.  
 16. Marcar els temps. Layout 2D.
 
 17. Construcció de l’esquelet. Rigging.
 
 18. Construcció del personatge.  
 19. Rodatge Stop Motion. Construir set i elements.  
 20. Rodatge Stop Motion II. Dragonframe.
 
 21. Crear els backgrounds Cut-Out. Photoshop.  
 22. Muntar i saltar els cromes. After Effects.  
 23. Animar els backgrounds per ordinador. 

Metodologia i activitats formatives

Activitats formatives: 

 1. Classes teoricopràctiques presencials 
 2. Treball tutelat 
 3. Treball autònom 

 

Metodologies docents: 

 1. Elaboració de projectes: idea, disseny, planificació, execució i avaluació de projectes audiovisuals. 
 2. Classes expositives en què un o més estudiants presenten de forma oral un tema o treball, preparat prèviament, davant de la resta de companys de grup. 
 3. Treball en grup: desenvolupant diferents càrrecs, els estudiants col·laboren per dur a terme la realització de projectes audiovisuals.  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Projectes de narrativa audiovisual. 

Fuentes de información bàsica

BACHER, H. Dream Worlds: Production Design for Animation  

BLAIR, P. Cartoon Animation  

CAMULL, E. i WALLACE, A. Creativity Inc: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration  

KERLOW, I. The Art of 3D Computer Animation and Effects  

KRATTER, T. i LASSETER, J. The Color of Pixar  

THOMAS, F. i JOHNSTON, O. The Illusion of Life.  

WILLIAMS, R. The Animator’s Survival Kit 

 

Popupcontent

Acceptar