FORMACIÓ / MÀSTERS
FORMACIÓ / MÀSTERS

Màster en Direcció

Més informació Inscriu-te

Màster en Direcció

Presentació Objectius i competències A qui es dirigeix Accés Pla d'estudis Més informació Inscriu-te
Dades bàsiques
Titulació: Màster Propi en Direcció
Modalitat: Presencial
Inici del curs: 9 de setembre 2024
Crèdits: 60
Idioma: Castellà
Coordinador del Màster: Christian Checa
Preu: 11.950€

Presentació

El Màster en Direcció proporciona a l’alumne els coneixements i les tècniques que el capacitaran per a dirigir obres audiovisuals de ficció en qualsevol format.

Els alumnes coneixeran i duran a terme les tasques de director i de la resta de membres de l’equip de direcció en els processos de preparació, rodatge i postproducció.

També obtindran un coneixement global de les tasques pròpies de la resta de components d’un equip de producció d’obres audiovisuals -director de fotografia, director d’art, muntador, dissenyador de so, etc.- a partir del desenvolupament d’exercicis pràctics dirigits i de curtmetratges de pròpia creació, una pràctica que es veurà complementada amb masterclasses impartides per professionals del sector.

Curts de Final de Màster

En finalitzar el Màster, els alumnes poden presentar de manera individual o grupal projectes de curtmetratge a una sessió de pitch. Aquesta sessió vindrà precedida per unes sessions de tutoria de guió al llarg del mes posterior a la finalització del període lectiu. En funció de la seva qualitat, i prèvia selecció per part d’un tribunal, dos d’elles passaran a ser produïdes per ESCAC Films en un calendari i una dotació econòmica ajustats a les característiques de les propostes.

Objectius i competències

En finalitzar el Màster, l’alumne serà capaç de:

 • Conèixer i ser capaç d’utilitzar els mecanismes del llenguatge audiovisual per a narrar històries, independentment de les eines tecnològiques.
 • Dur a terme totes les tasques pròpies del director en la realització d’una obra audiovisual: planificar, realitzar i supervisar els diferents processos de producció.
 • Conèixer i ser capaç de dur a terme les tasques pròpies de la resta de membres de l’equip de direcció.
 • Tenir un coneixement suficient, tant teòric com pràctic, de les tasques pròpies de la resta de departaments que intervenen en la realització d’una obra audiovisual (direcció de fotografia, direcció d’art, muntatge, so, etc.)
 • Ser capaç de treballar en equip en la realització d’una obra audiovisual, col·laborant amb la resta i liderant un projecte comú.
 • Tenir maduresa i rigor analític en l’autoavaluació del treball desenvolupat, tant a nivell personal com del conjunt de l’equip.

A qui es dirigeix

Graduats en Comunicació Audiovisual, Belles Arts o altres titulacions de nivell universitari relacionades amb el camp audiovisual amb experiència pràctica en el desenvolupament i el rodatge de projectes audiovisuals.

Alumnes procedents d’escoles de cinema o disciplines artístiques.

Alumnes amb titulació de Grau Superior en realització de projectes audiovisuals i espectacles o equivalent.

Professionals que acreditin experiència en el sector audiovisual i volen fer un switch o update en la seva disciplina.

Professionals del sector cinematogràfic o audiovisual que vulguin aprofundir en el coneixement de la direcció.

Accés

Els candidats al Màster en Direcció hauran de presentar un portfoli com a director, un videopitch, un statement de 600 paraules i CV, a més de:

 • Almenys un curtmetratge de ficció
 • Dues o més peces audiovisuals professionals (videoclips, vídeos publicitaris, fashion films…) com a director o directora, o
 • Acreditar experiència com a membre de l’equip de direcció (script, ajudantia) de dues o més produccions professionals, o
 • Acreditar experiència com a cap d’un altre departament (foto, art, muntatge…) en produccions professionals i incloure en la carta de motivació el perquè del pas a la direcció.

És necessari dominar les bases de l’escriptura de guions cinematogràfics.
Es requereix un domini bàsic d’Adobe Premiere, Avid o Final Cut per a poder editar els projectes i exercicis.

Es podrà aplicar a aquest Màster únicament en aquests tres períodes:

 • Primera convocatòria: de l’1 al 15 novembre de 2023
 • Segona convocatòria: de l’1 al 15 de febrer de 2024 (subjecte a disponibilitat de places)
 • Tercera convocatòria: de l’1 al 15 de maig de 2024 (subjecte a disponibilitat de places)

Es recomana als aspirants que necessitin visat d’estudis apliquin en les convocatòries de novembre o febrer.

Pla d'estudis

Denominació dels estudis: Màster Propi en Direcció

Duració mínima dels estudis i crèdits: Un curs acadèmic i 60 crèdits

Pla d’estudis Màster en Direcció

També et pot interessar

Postgrau en Direcció

Aprèn els coneixements i les tècniques bàsiques per a dirigir obres de ficció i amplia l'experiència en l'àmbit del rodatge.

Direcció  

Máster en Documental

Desenvolupa el teu camí en el documental narratiu i creatiu a través d'una immersió teòrica-pràctica en els diferents formats de la no-ficció.

Direcció  
Popupcontent

Acceptar