Formació / Màster Universitari / Plans docents

Introducció a les cultures de pantalla I i II (Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals)

Presentació Objectius Metodologia Continguts Bibliografia Torna a la pàgina del Màster
Dades bàsiques
Assignatura: Introducció a les cultures de pantalla I i II
Curs: Primer
Semestre: 1 i 2
Modalitat: Obligatòria
Professors: Jara Rocha, Andreu Belsunces

Presentació

Com un catalitzador d’elements altament dispars, la pantalla és potser un dels dispositius més representatius de la reorganització relacional que agrupa el processament computacional de tots els detalls de l’experiència contemporània a una escala o una altra. Al mateix temps, dona compte i en part articula el col·lapse de la modernitat extractiva, comercial, heteropatriarcal i colonial com a manera d’existència. En aquesta assignatura acumularem problemàtiques i potències per a identificar els sub-fenòmens que connecten pantalla i transició en una multiplicitat d’àmbits, convocant en casos específics controvèrsies ètiques, polítiques o estètiques. Ens farem preguntes del tipus Quin és el rol de la pantalla en la colonització tecnocapitalista? Quines pràctiques professionals, epistèmiques i simbòliques comporta? Quines maneres de comprendre el món articula, i de quina manera aquestes acaben transformant-se en l’àmbit material? I més particularment: quins elements sociotécnicos, culturals i materials connecten el fenomen del Screen New Deal amb el del Green New Deal (més conegut a Europa com la transició ecològica)?

Objectius

Un procés d’aprenentatge sobre les geometries intricadas de les maneres d’existència, de representació i de relacionalitat basats en la pantalla. El principal objectiu és conduir una exploració col·lectiva davant les maneres en què la pantalla participa en la (re)producció d’un sistema-realitat molt particular, posant el focus especialment en l’era i la complexitat de la transició ecològica.

Metodologia

El pla d’avanç de l’assignatura està constituït per dos gestos fonamentals: l’addició i el tall. Cada mòdul suposarà un sumatori de referents, problemàtiques i preguntes respecte a un tema o perspectiva específica, afegint capes sempre inter-relacionades; al final del mòdul, s’elaborarà un tall transversal a aquestes capes, els resultats analítics de les quals, crítics i creatius es presentaran en forma de projecte.

Continguts

 • Mòdul 1: Fonaments
  • Les pantalles són vòrtexs de convergència de múltiples capes i, per tant, tenen multitud de punts d’entrada. En aquest primer mòdul explorarem diversos conceptes i enfocaments fonamentals que ens ajudaran a entendre les pantalles com a fenòmens sociotécnicos i tecnocientífics, com a zones de control i a controlar, com a cavalls de Troia de la cultura tecnocapitalista i com a llaminadures neuronals connectades tant a cables subterranis com a satèl·lits d’òrbita geoestacionària. Totes aquestes qüestions s’activaran per a fer la relació entre el New Deal de la pantalla i el New Deal verd.
   Conceptes clau: actor-xarxa; poder i política; estàndards; conductisme; addicció; (re)mediació; delegació; control; tècnica, tecnologia, ciència i disseny; coproducció; coneixement; imaginaris sociotécnicos; ideologia californiana; cibernètica; capitalisme de plataforma i vigilància; treball digital; dades; finances; caixa negra.
 • Mòdul 2: Focus
  • Però, d’on venen les pantalles, socialment, semióticamente i, per descomptat, també materialment? L’arqueologia dels mitjans, els nous materialismes i les tecnociències crítiques són marcs oberts per a entendre les composicions específiques que aporta un dispositiu de pantalla, com a tal. Després d’estudiar els components, podem procedir a un estudi de la cosmovisió que els sustenta: en el camí sorgiran qüestions de geopolítica, subjectivitat, economia política i justícia social.
   Conceptes clau: assemblatge; materialitat; mundanitat; escala; geopolítica; subjectivitats emergents; tecnocolonialismo; tecnociències transfeministas; justícia social; ecologia política.
 • Mòdul 3: Anàlisi
  • En el tercer mòdul volem fer una aproximació a una multiplicitat de teories i corpus metodològics que, cadascun en els seus propis termes, aporten una valuosa perspectiva per a analitzar la complexitat reunida en les pantalles com a fenomen. Des de preses específiques en la filosofia i la teoria crítica contemporànies fins al compromís des de disciplines transversals com els estudis de ciència i tecnologia o el realisme agencial, farem un recorregut per conceptes, sensibilitats i resultats d’acadèmics, activistes i artistes que s’ocupen de l’anàlisi de les tecnoculturas.
   Conceptes clau: teoria crítica; estudis de ciència i tecnologia; nou materialisme; analítica; ciències culturals; ciències socials, realisme agencial.
 • Mòdul 4: Propostes
  • Fins ara hem après a llegir les pantalles com a conjunts i xarxes embullades amb el significat, la matèria i els diners. Ara que les hem analitzat implicades en la (re)producció de nosaltres mateixos i del nostre món, i les hem observat des de la perspectiva de la filosofia, els estudis dels mitjans de comunicació, les humanitats, l’economia política i la sociologia, és hora de veure com les pantalles són també un marc, una porta i un rodo per a alternatives radicals. Navegant pels feminismes, l’anticolonialisme, l’antiracisme i l’ecologisme, en aquest mòdul dialogarem amb pràctiques situades que es basen en alguns dels conceptes, problemes i fenòmens que hem vist fins ara.
   Conceptes clau: infraestructura afectiva; situació i universalitat; tecnocolonialismo; homogeneïtzació, transfeminisme; antiracisme; ecologisme; tecnociències tolides; anarko outsiders; tecnopolítica; sobirania; infraestructures comunes de dades.

Bibliografia

Amaro, R., As If, e-flux (online)

Barbrook, R., & Cameron, A. (1996). The Californian ideology. Science as Culture, 6(1), 44-72.

Barad, K. (1998). Getting real: Technoscientific practices and the materialization of reality. Differences: A journal of feminist cultural studies, 10(2), 87-91.

Barad, K. (2003). Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. Signs: Journal of women in culture and society, 28(3), 801-831.

Belsunces (2018). Las políticas de la máquina-ficción. CCCBLab

Benjamin, R. (2019). Race after technology: Abolitionist tools for the new jim code. Social Forces.

Bookchin, M. (1982). The ecology of freedom (p. 232). New Dimensions Foundation.

Bratton, B. H. (2016). The stack: On software and sovereignty. MIT press.

Braidotti, R., & Hlavajova, M. (Eds.). (2018). Posthuman glossary. Bloomsbury Publishing.

Callon, M., & Blackwell, O. (2007). Actor-network theory. The Politics of Interventions, Oslo Academic Press, Unipub, Oslo, 273-286.

Campagna, F. (2018). Technic and Magic: The Reconstruction of Reality. Bloomsbury Publishing.

Dragona, D. (2013). “Counter-gamification Emerging forms of resistance in social networking platforms”. Comunicación en Rethinking Gamification Gamification Lab at Centre for Digital Cultures May 15-17th, 2013 .

Feenberg, A. (2002). Transforming technology: A critical theory revisited. Oxford University Press.

Fuller, M., & Goffey, A. (2012). Evil media. Cambridge, MA: MIT Press.

Hui, Y. (2019). The question concerning technology in China: An essay in Cosmotechnics (Vol. 3). MIT Press.

Jasanoff, S., & Kim, S. H. (Eds.). (2015). Dreamscapes of modernity: Sociotechnical imaginaries and the fabrication of power. University of Chicago Press.

Liliana, O. (2012) «Turing Complete User». Contemporary Home Computing. [accesible: http://www.contemporary-home-computing.org/turing-complete-user/]

Lovink, G. (2009). Dynamics of Critical Internet Culture. Ned Rossiter

McKittrick, K. (Ed.). (2015). Sylvia Wynter: On being human as praxis. Duke University Press.

Morozov, E. (2014). To save everything, click here: The folly of technological solutionism. PublicAffairs.

Sadowski, J., & Selinger, E. (2014). Creating a taxonomic tool for technocracy and applying it to Silicon Valley. Technology in Society, 38, 161–168. http://doi.org/10.1016/j.techsoc.2014.05.001

Schüll, N. D. (2014). Addiction by design: Machine gambling in Las Vegas. Princeton University Press.

Snelting, F, (2019) Other Geometries

Turner, F. (2010). From counterculture to cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the rise of digital utopianism. University of Chicago Press.

Wajcman, J. (2014). Pressed for Time: The Acceleration of Life in Digital Capitalism. University of Chicago Press.

Wiener, Norbert. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1961 [1948])

Popupcontent

Acceptar