Formació / Màster Universitari / Plans docents

Universos sònics (Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals)

Presentació Objectius Metodologia Continguts Avaluació Bibliografia Torna a la pàgina del Màster
Dades bàsiques
Assignatura: Universos sònics
Curs: Primer
Semestre: 2
Modalitat: Optativa
Professor: Gerard Casau

Presentació

Aquest curs proposa acostar-se de manera crítica, tant estètica com conceptualment, a determinades pel·lícules i a la producció general d’autors específics, com a entorns auditius. Això vol dir, bàsicament, condicionar l’experiència de les pel·lícules estudiades principalment a través de practiques d’audició i escolta amb la condició de, en primer lloc, identificar la seva estructura com a entorns, és a dir, com a presències envolupants dotades de sentit i, en segon lloc, per a determinar quines decisions compositives han contribuït a aquesta estructura. Addicionalment, les pel·lícules seleccionades seran investigades com a dispositius perceptius. Usant aquest terme com una estratègia heurística, l’organització del material auditiu i visual serà analitzada en relació a la seva agència per a disposar la percepció auditiva i visual.

Objectius

En primer lloc, aquest curs aspira a desenvolupar formes d’acostament, pràctiques i metodologies per a entendre l’aspecte auditiu de determinades pel·lícules i els “universos sònics” d’uns certs autors, és a dir, les maneres específiques de concebre i organitzar entorns auditius en un context audiovisual. Sobre aquesta base, aquest curs pretén desenvolupar capacitats d’identificar la contribució específica de la auralitat en i a través de processos fílmics de generació de sentit.

Metodologia

La manera de procedir serà empírica i acumulativa: a través de processos col·lectius d’anàlisis de peces específiques, el grup identificarà, recopilarà i optimitzarà practiques auditives crítiques que possibilitaran la descripció exhaustiva de determinats entorns auditius i la seva funció en la generació i transformació de significances.

Continguts

 • Sessió 1: Presentació del curs
  • Clarificació dels conceptes fonamentals i de la metodologia de treball.
 • Sessions 2-18: Recerca col·lectiva de determinades pel·lícules
  • (selecció provisional a ser discutida amb els alumnes):
   11’09″01 September 11
   Andrei Tarkovsky
   Michael Haneke
   James Benning
   Stanley Kubrick
   Instal·lació audiovisual seleccionada 1 (en exhibició)
   Instal·lació audiovisual seleccionada 2 (en exhibició)
   The Killing of Two Lovers
   Under My Skin
   My Mexican Bretzel
   Wong Kar-Wai
   Angela Schanelec
   Abbas Kiarostami
   Víctor Erice
   Aki Kaurismäki
   Alejandro González Iñárritu
   Werner Herzog
 • Sessions 20-25: Presentacions per part dels estudiants de pel·lícules o produccions audiovisuals seleccionades per ells

Avaluació

Es requereix la participació activa de cada estudiant. Cada estudiant haurà de realitzar una presentació formal de la seva anàlisi de l’entorn auditiu de cada pel·lícula en una sessió de 2 hores estructurada i guiada per ella/ell mateixa/o. A més, cada estudiant haurà de realitzar per escrit una descripció exhaustiva de l’entorn auditiu d’una pel·lícula. Sobre aquesta base, la qualificació de cada estudiant consistirà en una avaluació de la seva participació (20%), una avaluació de la seva presentació (50%) i una avaluació de la seva descripció escrita (30%).

Bibliografia

Agamben, Giorgio, What is an Apparatus and other Essays, Palo Alto CA, Stanford University Press, 2009

Arteaga, Alex, Aurality and Environment, Madrid, Ministerio de Cultura, 2017

Bull, Michael and Cobussen, Marcel, The Bloomsbury Handbook of Sonic Methodologies, London, Bloomsbury, 2020

Ihde, Don, Listening and Voice: Phenomenologies of Sound, New York NY, State University of New York Press, 2007

LaBelle, Brandon, Sonic Agency: Sound and Emergent Forms of Resistance, London, Goldsmiths Press, 2020

LaBelle, Brandon, Acoustic Territories: Sound Culture and Everyday Life, London, Bloomsbury, 2010

Nancy, Jean-Luc, Listening, Fordham University Press, 2007

Sterne, Jonathan, The Sound Studies Reader, London, Routledge, 2012

Voegelin, Salomé, Sonic Possible Worlds, London, Bloomsbury, 2021

Popupcontent

Acceptar