Formació/ ÒPERA PRIMA
Formació/ ÒPERA PRIMA

Laboratori
Òpera Prima 2022

Més informació

Laboratori Òpera Prima 2022

Presentació Convocatòria 2022 A qui es dirigeix FAQs Filosofia i objectius Projectes seleccionats edició 2022 Més informació
Dades bàsiques
Presentació de candidatures: del 22 de març al 30 d'abril de 2022
Resolució: 30 de maig de 2022
Modalitat: Tres trobades presencials
Directora del programa: Aintza Serra
Coordinadora del programa: Judith Navarro

Presentació

El Laboratori Òpera Prima és un programa obert als nous autors i productors de la nostra cinematografia perquè desenvolupin els seus primers llargmetratges, sèries o productes de nous formats audiovisuals, siguin de documental o ficció, amb vocació de ser explotats industrialment.

Seleccionem 7 projectes anualment i promovem el seu desenvolupament fins a la consecució d’una proposta sòlida, amb valor narratiu i d’explotació, pensada per a un mercat global en el qual tenen cabuda diferents formats, diferents públics i diferents continguts.

Per a això, incloem tallers de formació, tutories professionals, seminaris especialitzats, la producció de materials audiovisuals i diverses presentacions a la indústria.

Convocatòria 2022

Bases_Laboratori  Opera_Prima_2022  

Declaració_responsable

*Dins dels 10 dies següents a la publicació de la resolució de concessió, les persones adjudicatàries hauran d’acceptar la inclusió en el Programa Laboratori Òpera Prima mitjançant signatura de l’acord de participació en el Programa i el lliurament de la documentació acreditativa de compliment de requisits i obligacions, així com documentació addicional necessària per al desenvolupament d’aquest.

Resolució: Consulta aquí els projectes seleccionats en aquesta edició del Programa Òpera Prima.

A qui es dirigeix

En el Laboratori Òpera Prima nous creadors i creadores tindran l’oportunitat de portar el seu projecte audiovisual al següent nivell. El laboratori estarà obert tant per a alumni de l’ESCAC com per a qualsevol persona externa que no forma part de la comunitat ESCAC.

El programa va destinat a equips conformats com a mínim per un Productor o Productora i entre un o dos autors o autores, sigui aquest Guionista o Director o Directora.

Una mateixa persona podrà ocupar més d’un càrrec, però amb l’intenció de fomentar la professionalització del sector i racionalitzar les càrregues de treball del desenvolupament del projecte, es prioritzaran aquells projectes amb diversos integrants. Sempre hem cregut que el treball conjunt d’aquestes tres peces (producció, guió i direcció) és fonamental en la fase de desenvolupament.

A més, buscant una mostra realista d’una societat plural, el tribunal compondrà una selecció de projectes que respecti una representació de l’equilibri de gènere; es valorarà positivament aquells que defensin la diversitat sexual; i es potenciarà l’accés al mercat de minories infrarepresentades en l’audiovisual, sense discriminar ni positiva ni negativament la procedència dels participants, sinó tot el contrari: potenciant varietat d’orígens entre ells.

Finalment, per a nosaltres és molt important donar visibilitat, impulsar i donar suport a aquells projectes que provinguin de nous creadors i creadores.

No podran participar com a directors o directores els qui tinguin en el seu haver més de dues obres audiovisuals que hagin aconseguit la fase d’explotació comercial tant en sales com en plataformes o televisions.

FAQs

 • Com faig la sol·licitud?
  • La sol·licitud es fa a través del formulari de candidatura disponible en la seu electrònica de la ESCAC (www.escac.com ), en l’apartat Laboratori Òpera Prima.
 • Quin és el termini d’inscripció?
  • S’haurà de lliurar el formulari complet abans de 30 d’abril de 2022 a les 14 hores (zona horària de Madrid)
 • Quan es notificarà la resolució amb els projectes seleccionats?
  • La data aproximada en la qual es notificarà la resolució és dia 30 de maig i es comunicarà via correu electrònic als seleccionats. També es publicarà la llista definitiva al web de l’Escac apartat Laboratori Òpera Prima la resolució definitiva una vegada acceptades les ajudes pels seleccionats.
 • Quins criteris s’utilitzaran per a fer la selecció?
  • Interès general de la proposta. Es valorarà la capacitat d’innovació, risc i contribució a l’evolució de llenguatge audiovisual.
  • Currículum acadèmic/professional i trajectòria de l’equip responsable.
  • Viabilitat industrial i capacitat d’accés al mercat audiovisual.
  • Que contribueixi al foment d’almenys un dels següents objectius:
  • Foment de les llengües cooficials o regionals d’Espanya.
  • Equilibri de gènere i/o respecte a la diversitat sexual.
  • Millorar el coneixement de cultures/regions/realitats infrarepresentades en l’audiovisual espanyol.
  • Capacitat d’alt impacte en mercats nacionals i internacionals.
 • Qui serà el tribunal que seleccionarà els projectes?
  • Serà un tribunal igualitari conformat per professionals, docents i experts i expertes en audiovisual designats per l’ESCAC .
 • Haig de ser alumne o ex alumne de l’ESCAC per a presentar-me?
  • No, el laboratori estarà obert tant per a alumni de l’ESCAC com per a qualsevol persona externa que no forma part de la comunitat ESCAC.
 • Hi ha un mínim o un màxim d’edat per a presentar-se?
  • L’edat mínima per a presentar-se a la convocatòria és de 18 anys. No hi ha màxim d’edat.
 • Com s’estructurarà el programa?
  • El programa s’estructurarà a través de tres esdeveniments presencials en els quals els participants tindran formacions i presentacions per al contacte directe amb el mercat i la indústria. El primer serà en els Premis Projecta 2022, la segona trobada serà durant el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, i finalment una tercera trobada a l’ESCAC. En paral·lel hi haurà tutories i classes presencials i en línia.
   Entre el primer i el segon esdeveniment es rodarà una peça audiovisual, ja sigui un tràiler, teaser o escena del projecte.
 • Quants tutors els seran atribuïts a cada projecte?
  • Seran atribuïts fins a tres tutors de continuïtat per a cada projecte en les diferents àrees de producció, direcció i guió.
 • Quants diners s’atorgaran al desenvolupament de cada projecte?
  • S’atorgaran fins a un màxim de 15.000 euros per projecte.
 • Es cobriran despeses de viatge, allotjament i dieta per als participants que no siguin de la Comunitat Autònoma/Província?
  • Les despeses destinades a viatges, allotjament i manutenció per a l’assistència als esdeveniments programats per a residents de fora de Barcelona (província), serà limitat a tres integrants per projecte i a un total màxim de 3.000 € per projecte.
 • Puc presentar més d’un projecte?
  • Cada productor o director pot presentar un màxim de dos projectes.
 • Hi ha un mínim d’assistència obligatòria als tallers i masterclasses?
  • És obligatòria l’assistència a totes les presentacions a la indústria de, com a mínim, un membre de cada projecte. És obligatòria l’assistència al 70% dels seminaris i tallers, i al 100% de les reunions amb els tutors.
 • Hi haurà la possibilitat de connectar-se en línia?
  • Hi haurà activitats presencials en el marc de les trobades i algunes classes i seminaris en línia. Els seguiments pels tutors de continuïtat seran en línia o presencials segons el millor acord per a cada projecte.
 • Com i quan finalitza el programa?
  • El programa finalitza al desembre 2022 amb l’última trobada organitzada a l’ESCAC, amb vocació de fomentar el finançament i coproducció internacional dels projectes. En aquesta trobada es presentaran els materials finals generats i resultat de tot el procés de desenvolupament.
 • Quin tipus de projecte pot presentar-se?
  • Llargmetratges de ficció, documentals
  • Sèries de ficció o documental destinades a televisió o nous canals de distribució i difusió
  • Nous formats que facin un ús intensiu de les noves tecnologies i que suposin una innovació en el llenguatge audiovisual
 • Puc presentar-me en qualitat de productor, director i guionista?
  • No, els projectes hauran de comptar amb equips conformats com a mínim per un Productor/Productora i entre un o dos autors/autores, siguin Guionistes o Director/Directora. Es contempla l’opció del productor-autor però ha d’anar acompanyat de, almenys, un altre autor.
 • Es poden presentar projectes en preproducció o rodatge iniciat?
  • No podran presentar-se projectes amb el rodatge iniciat o que es trobin en postproducció, exceptuant aquells projectes que per les seves circumstàncies sigui absolutament necessari i justificat que s’hagi rodat una part del mateix (per exemple, documentals).
 • El projecte necessita tenir una part finançada per a presentar-se?
  • No és necessari.
 • En quins casos s’haurà de retornar l’import de l’ajuda?
  • Les ajudes s’atorgaran en terminis establerts i vinculats al compliment dels objectius marcats pel programa. En cas que un projecte abandoni el programa abans de la seva finalització, l’ESCAC es reserva el dret a exigir la devolució dels imports reportats fins a aquest moment.
 • Qui pot presentar-se? Ha de ser una empresa?
  • No fa falta que sigui una empresa la sol·licitant. Pot ser una persona física o jurídica amb capacitat legal per a emetre una factura a ESCAC – Laboratori Òpera Prima i gestionar les sumes econòmiques invertides.
 • Si el projecte té més d’un productor poden presentar-se tots?
  • Els projectes han de presentar-se amb un productor gestor que representi a tots els productors co-titulars dels drets del mateix
 • Puc presentar-me com a director malgrat no estar desenvolupant una Opera Prima?
  • Sí que pots presentar-te. No podran participar com a directors o directores els qui tinguin en el seu haver més de dues obres audiovisuals d’entre les següents tipologies:
  • Llargmetratge cinematogràfic estrenat en sales d’exhibició
  • Llargmetratge de ficció, documental o animació estrenat en qualsevol servei de mitjans audiovisuals (televisió estatal o regional, plataforma streaming, servei over-the-top).
  • Episodis de sèrie de televisió de durada superior als 20 minutos estrenats en serveis de mitjans audiovisuals. A l’efecte del present càlcul, cada tres episodis contaran per un llargmetratge.
  • Altres tipologies d’obres audiovisuals que per la seva rellevància industrial, pressupost o altres consideracions, puguin justificar que el comitè no consideri la candidatura com a pròpia d’un nou realitzador.
 • Què passa si els adjudicats no accepten?
  • El Laboratori Òpera Prima seleccionarà fins a 7 projectes per a accedir al programa. També determinarà una llista de suplents per ordre de valoració del tribunal. En cas que algun dels seleccionats no accepti la plaça que se li atorga l’accepti, s’oferirà la plaça disponible al següent candidat de la llista de suplents.
 • ESCAC es quedarà amb la meva informació si no soc triat?
  • L’ESCAC – Laboratori Òpera Prima procedirà a la destrucció automàtica dels documents aportats pels sol·licitants que no hagin resultat seleccionats.
 • Podré utilitzar els recursos de l’ESCAC?
  • En funció de les necessitats del projecte determinades pels gestors del laboratori, l’ESCAC podrà proporcionar les seves instal·lacions i recursos, entre ells: material de càmera, so, llum, plató, sala de correcció de color, VFX, sala de dissenys i mescla de so.
 • L’ESCAC es queda amb algun dret sobre la meva obra?
  • La participació en el Laboratori Òpera Prima no suposa cessió a favor de l’ESCAC de drets d’explotació sobre el guió ni sobre l’obra audiovisual o els materials de treball que es desenvolupin en el marc del programa.

Filosofia i objectius

El segell identitari de l’ESCAC és el de posar la narrativa audiovisual com a centre de l’aprenentatge i com a base de tot projecte. Així es farà també en el Laboratori Òpera Prima. Perquè aquest és un programa disruptiu respecte a la cadència tradicional del desenvolupament de projectes, perquè posem l’audiovisual al servei del desenvolupament i no a l’inrevés.

Ens basem en 3 puntuals per a determinar l’ADN de cada projecte: la proposta del director, el contingut narratiu i el seu lloc en el mercat. Fem costat als creadors i creadores en un format on el guió creix en relació a la promesa de producte i, sobretot, al plantejament de direcció. Per això, definir el punt de vista, el to, el look, el production value, l’emoció i la connexió amb l’espectador són imprescindibles per a després escriure 90 minuts en 90 pàgines o el pilot d’una sèrie. I per a determinar aquests valors, rodem i muntem el producte fins i tot abans de guionizarlo. I ho vam mostrar al públic abans de produir-lo.

Produir un teaser trailer o una escena dramatitzada, no només ajuda a demostrar el valor del projecte, sinó a qüestionar-lo, a corregir-lo i reafirmar-lo. Presentar-ho en públic, a un públic professional i també a un públic general, ajuda a saber realment quin producte estem creant. Perquè des de la pel·lícula més indie fins a la sèrie més comercial, totes tenen la seva narrativa i el seu públic i hem de saber quins són i com trobar-los.

En el Laboratori Òpera Prima, directors i directores, productors i productores i guionistes fonen la feina de casa amb un mateix objectiu: generar el millor projecte possible. Desenvolupen les seves propostes alhora que generen una sèrie de materials que determinen de manera concisa el valor diferencial del projecte, tant narratiu com industrial, i el seu interès per al mercat.

Tots els projectes audiovisuals sorgits de programes de l’ESCAC s’han desenvolupat així, des de la imatge cap a la paraula, per a després tornar a la imatge.

Projectes seleccionats edició 2022

Entre les més de 200 candidatures rebudes, en aquesta edició del Laboratori s’han seleccionat sis projectes; quatre llargmetratges de ficció, un documental i una sèrie.

Projectes seleccionats en la convocatòria 2022 del Laboratori Òpera Prima:

ÉXTASIS (Sèrie)
Autores: Lucía Rodríguez Malvido i Marina Wagner Moll.
Productora: Lucía Rodríguez Malvido.

SEMILLAS DE KIVU (Documental)
Autor: Néstor López Ferreira.

ECO (Llargmetratge ficció)
Autors: Ignacio Gutiérrez-Solana Aizpurua i Jordi Farga Ruiz.

LA IMATGE PERMANENT (Llargmetratge ficció)
Autora: Laura Ferrés Moreno.
Productors: Adrià Monés Murlans i Ariadna Rodríguez

SACAMANTECAS (Llargmetratge ficció)
Autors: David Pérez Sañudo, Sergio Granda, Joanes Urkixo i Asier Guerricaechevarría.
Productors: Kevin Iglesias i Elena Maeso

SALEN LAS LOBAS (Llargmetratge ficció)
Autora: Claudia Estrada Tarascó.
Productores: Alba Sotorra Clua i Mar Maduell

Amb el finançament del

Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU

Popupcontent

Acceptar