FORMACIÓ / GRAU OFICIAL / PLANS DOCENTS

Documental (Grau Oficial en Cinematografia)

Competències Objectius Blocs temàtics Metodologia i activitats formatives Avaluació acreditativa dels aprenentatges Fonts d'informació bàsica Torna a la pàgina del Grau
Dades bàsiques
Assignatura: Documental
Codi: 365746
Curs: Primer
Semestre: Anual
Hores de dedicació: 150 (Presencials 50 / Tutelades 50/ Autònomes 50)

Competències

 • Capacitat de treballar autònomament, prendre decisions i adaptar-se a les noves situacions en l’àmbit cinematogràfic.
 • Capacitat de crítica i autocrítica i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes i buscar i integrar nous coneixements per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia.
 • Assimilar els mecanismes del llenguatge audiovisual i ser capaç d’utilitzar-los per narrar històries.
 • Demostrar domini de les tècniques i mecanismes de la direcció d’obres audiovisuals i poder dur a terme la planificació, realització i supervisió d’una producció audiovisual.
 • Demostrar capacitat per idear, desenvolupar i escriure guions d’obres audiovisuals de diferents característiques.

Objectius

 • Revelar la importància que ha tingut el documental com a mitjà de creació en la formació dels codis del panorama audiovisual històric i actual.
 • Insistir en la importància del coneixement del llenguatge documental per tenir un domini complet de les possibilitats del cinematògraf.
 • Alertar sobre el mecanisme del procés pel qual s’admet com a verídica o no la informació proporcionada per un discurs audiovisual qualsevol, i la influència que té en la configuració de l’imaginari propi i col·lectiu.
 • Mostrar la naturalesa paradoxal del documental, així com la riquesa i complexitat del seu procés creatiu, tant a nivell ontològic i lingüístic com ètic.

Blocs temàtics

 • Introducció a una pregunta que no respondrem: què és el documental?
 • Expectatives del documental: de què parlem quan parlem de documentals.
 • L’ambigua i esmunyedissa relació del documental amb la realitat.
 • Mai us refieu de ningú: del fals documental al docudrama i el ventall de gèneres híbrids.
 • És més complex del que sembla: els empelts de realitat en la narrativa de ficció.
 • La dramatització és la clau: no, els Lumière no feien documental;
 • Robert Flaherty i l’esquimal que ho va canviar tot i va provocar que existeixi aquesta assignatura.
 • John Grierson i l’escola britànica: educar les masses, encara que els dolgui; la idea que tenim avui del documental la devem a ell.
 • Polítiques de representació de la realitat: Dziga Vertov: usar un cinema nou per explicar un mon nou;
 • Leni Riefenstahl: la política és espectacle, l’espectacle és política.
 • El principi de la incertesa: la irrupció de la TV i l’aparició del Direct Cinema;
 • Cinéma Vérité: el documental davant del mirall.
 • No hi ha mapes per a aquests territoris: experimentar amb el real: Mekas, Brakhage; els límits del representable; filmar la mort.

Metodologia i activitats formatives

Classes magistrals, treball escrit, exercicis pràctics.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Avaluació continuada: prova escrita (60%); treballs realitzats per l’estudiant (40%).

Reavaluació: prova escrita (60%); treballs realitzats per l’estudiant (40%).

Avaluació única: prova escrita (60%). Treballs realitzats per l’estudiant (40%). L’alumnat que desitgi acollir-se a l’avaluació única ha de sol·licitar-ho per escrit i durant les cinc setmanes posteriors a l’inici de les classes.

Fonts d'informació bàsica

BARSAM, R.: Non-Fiction Film, a critical history. Indiana University Press, 1992.

BARNOUW, E.: El documental. Historia y estilos. Gedisa, serie Multimedia, Barcelona, 1996.

MACDONALD, K & COUSINS, M.: Imagining Reality: the Faber book of documentary. Faber and Faber. 1996

PIAULT, M-H.: Antropología y cine. Cátedra, col. Signo e Imagen nº71, 2002.

ROSENTHAL, A.: New challenges for Documentary. University of California Press, 1988/2006.

V.V.A.A.: Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. Festival del cine de Málaga, 2001.

Popupcontent

Acceptar