Formació / Màster Universitari / Plans docents

Cinema d’animació (Màster Universitari en Estudis de Cinema i Cultures Visuals)

Presentació Competències Continguts Avaluació Bibliografia Torna a la pàgina del Màster
Dades bàsiques
Assignatura: Cinema d'animació
Curs: Primer
Semestre: 2
Modalitat: Optativa
Professor: Jaume Duran

Presentació

Conèixer la història i l’evolució del cinema d’animació des dels invents precinematogràfics fins a la utilització dels mitjans informàtics i plataformes, atenent les seves tècniques i les obres, autors i estudis més destacats, és el punt de partida d’aquesta assignatura que, no obstant això, pretén aprofundir i reflexionar sobre la hibridació entre la imatge real i la imatge generada per ordinador, així com en l’impacte de les tècniques i referents d’animació digitals al cinema contemporani.

Competències

S’espera que l’estudiant aprengui a identificar els continguts fonamentals del cinema d’animació i que sigui capaç d’extrapolar-los a altres àmbits del món audiovisual. D’altra banda, el recorregut traçat per l’assignatura facilitarà un criteri d’anàlisi i una aproximació estètica de l’animació contemporània.

Continguts

 • TEMA 1. Orígens i tècniques d’animació Conceptes fonamentals de l’animació.
  • Orígens i tècniques convencionals. Animació plana, animació en volum i animació per ordinador. El teatre òptic de Émile Reynaud. Principals contribucions cinematogràfiques de James Stuart Blackton, Winsor McCay i Émile Cohl.
 • TEMA 2. Animació plana i en volum
  • L’animació plana i els dibuixos animats. Aportació tècnica i temàtica dels Fleischer Studios, Walt Disney, la Warner Bros. Cartoons, Hanna & Barbera, la UPA i la ONF (NFB). Els autors europeus i la Zagreb School. Osamu Tezuka, els gèneres de l’animi, el Studio Ghibli i les OVA. L’animació plana actual. L’animació en volum i els ninots articulats, les plastilines i les siluetes. Aportació tècnica i temàtica dels autors centreeuropeus, Aardman Animation i Laika. Animació en volum artesanal vs. animació tridimensional digital.
 • TEMA 3. Trucatges i efectes de la ficció
  • Trucatges cinematogràfics vs. trucatges d’animació. Willis O’Brien, Ray Harryhausen i George Pal. Trucatges, efectes especials, efectes visuals, efectes digitals i imatges generades per computadora. VFX, DFX i CGI en la ficció contemporània.
 • TEMA 4. Animació per ordinador
  • La síntesi de la representació. Uns i zeros. Les imatges creades íntegrament per ordinador. Aportació tècnica i temàtica de James i John Whitney, George Lucas, James Cameron, Robert Zemeckis, els Pixar Animation Studios – Walt Disney Company, els Pacific Data Images – DreamWorks SKG, els Blue Sky – Twentieth Century Fox, Square i la Warner Bros. Les cadenes de televisió actuals. Les infografies i els videojocs. Les multiplataforma.
 • TEMA 5. Cinema experimental i títols de crèdit
  • Moviments avantguardistes de la dècada de 1920, 1960 i 2000. Cinema abstracte. Norman McLaren. Els títols de crèdit. Saul Bass. Imatges, moviment i tipografies digitals dels títols de crèdit.
 • TEMA 6. Cinema d’animació i Screen Studies
  • El cinema d’animació actual i els film & screen studies. Les transformacions del cinema d’animació. Noves produccions i assajos de futur.

Avaluació

Per a l’avaluació es tindrà molt en compte la participació i la implicació de l’alumnat en les sessions de classe (fins a un 20% de la nota final). D’altra banda, el gruix de l’avaluació consistirà en el lliurament d’un treball final que podrà ser un assaig escrit tradicional o una producció audiovisual d’animació (80% de la nota final).

Bibliografia

BECK, Jerry: Animation Art: From Pencil to Pixel, the World of Cartoon, Anime and CGI. Collins Design: New York, 2004.

BENDAZZI, Giannalberto: Cartoons. 110 años de cine de animación. Ocho y medio: Madrid, 2003.

COTTE, Olivier: Il était une fois le dessin animé… et le cinema d’animation. Dreamland: París, 2001.

DURAN, Jaume: El cinema d’animació nord-americà. Editorial UOC: Barcelona, 2008.

DURAN, Jaume: Guía para ver y analizar Toy Story. Nau llibres / Octaedro: Valencia / Barcelona, 2008.

KERLOW, Isaac V.: The Art of 3D Computer Animation and Effects. John Wiley & Sons: New Jersey, 2004.

LORD, Peter, y SISLEY, Brian: Cracking Animation. The Aardman Book of 3-D Animation. Thames & Hudson: London, 1998.

MAESTRI, George: Creación digital de personajes animados. Anaya: Madrid, 2000.

MOINS, Philippe: Les maîtres de la pâte. Dreamland: París, 2001.

THOMAS, Frank, y JOHNSTON, Ollie: The Illusion of Life: Disney Animation. Disney Editions: New York, 1981.

WEISHAR, Peter: Moving Pixels. Blockbuster Animation, Digital Art and 3D Modeling Today. Thames & Hudson: London, 2004.

WHITE, Tony: Animation from Pencils to Pixels. Classical Techniques for the Digital Animators. Focal Press: London, 2006.

Popupcontent

Acceptar