End of the covid-19 contingency plan

21.09.22 - Covid-19,

RESOLUTION of the Rector of the University of Barcelona by which the Contingency Plan of the Universitat de Barcelona contingency plan of the University of Barcelona.

Resolució del rector per la qual es deixa sense efectes el Pla de Contingència de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la COVID-19,

Popupcontent

Accept