Accés

Requisits d’accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de Grau de la UB. Es pot consultar aquesta informació, que està permanentment actualitzada, a: Admissions a ensenyaments de grau de la UB.

Si l’aspirant ha cursat estudis a l’estranger, es pot consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers de la UB

Requisits específics d’accés al Grau Oficial en Cinematografia de l’ESCAC:

A banda de cumplir amb els requisits d’accés a un ensenyament de Grau universitari de la UB abans citats, l’aspirant al Grau en Cinematografia de l’ESCAC haurà de superar amb un APTE la Prova d’Aptitud Personal (PAP) específica d’ESCAC.

Aquesta PAP consta de:

 • Prova Audiovisual (una peça audiovisual a realitzar en 24h en base a les indicacions de la convocatòria)
 • Portfoli (veure més informació en aquesta mateixa pàgina)
 • Entrevista Personal

Procediment – Curs 2022-2023

 1. Presentació de candidatura a la Prova d’Aptitud Personal Específica (PAP) d’ESCAC. 
  • Apte: la nota de tall serà la que marcarà finalment si pots entrar o no al Grau.
  • No apte: podràs presentar-te únicament una segona vegada en la convocatòria extraordinària de juny.
 2. Preinscripció Universitrària a través de l’Oficina d’Accés Universitari de la Generalitat del 7 al 13 de juny de 2022. Pots trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció universitària al Canal Universitats
  • Si ets de fora de Catalunya: quan rebis el certificat de notes de la teva via d’accés, has d’enviar-lo per correu certificat a l’Oficina d’Accés Universitari o entregar-lo allà presencialment.  Si no el reben, no t’adjudicaran plaça. No volem que et quedis sense lloc a l’escola per culpa d’un paper perdut. Et recomanem que supervisis personalment tot el procés.
  • Si ets de fora d’Espanya, el procés és una mica més complex i lent. Et recomanem fer la nostra prova d’accés el més aviat possible i posar-te en contacte amb l’Oficina d’Accés Universitari o el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 3. Inscripció i pagament de la PAP a través del web de l‘Oficina d’Accés Universitari, quan facis la preinscripció al Grau en Cinematografia d’ESCAC-UB del 7 al 13 de juny de 2022. Sense aquest pagament, no podrem tenir en compte la teva candidatura.
 4. Assignació de places en funció de la nota de tall en una data encara per determinar. Si has obtingut plaça t’enviarem un correu electrònic amb tota la informació necessària per a formalitzar la matrícula que haurà de realitzar-se, en línia, en una data encara per determinar.

Prova d’Aptitud Personal (PAP) – Curs 2022-2023

Convocatòries

La convocatòria ordinària del curs 2022-2023 serà el 18 de juny de 2022. Hi haurà una convocatòria preliminar el 23 d’abril de 2022.

En cas de voler optar a beca, el candidat haurà de presentar-se a la convocatòria del 23 d’abril de 2022 i marcar la casella conforme sol·licita beca.

Prova Audiovisual

Convocatòria preliminar: Les indicacions per a la Prova Audiovisual (tema, durada i forma) es publicaran en aquesta mateixa pàgina a les 10 del matí del dissabte 23 d’abril de 2022. No cal registrar-se prèviament, el candidat únicament haurà d’omplir el següent formulari un màxim de 48 hores després, amb els links a carpetes digitals (tipus Dropbox, Google Drive, OneDrive) on el candidat penjarà el portfoli i la prova audiovisual. Aquests links han d’estar desbloquejats i lliures de permisos.


Convocatòria ordinària: Les indicacions per a la Prova Audiovisual (tema, durada i forma) es publicaran en aquesta mateixa pàgina a les 10 del matí del dissabte 18 de juny de 2022. No cal registrar-se prèviament, el candidat únicament haurà d’omplir el següent formulari un màxim de 24 hores després, amb els links a carpetes digitals (tipus Dropbox, Google Drive, OneDrive) on el candidat penjarà el portfoli i la prova audiovisual. Aquests links han d’estar desbloquejats i lliures de permisos.

Entrevista personal

Els candidats  seran citats a una entrevista personal amb un tribunal independent. El dia i l’hora de l’entrevista seran assignats i enviats al correu electrònic del candidat.  No es permetran canvis als dies i hores assignats a les entrevistes. En cas d’impossibilitat total de portar a terme l’entrevista de forma presencial, s’oferirà la possibilitat de realitzar l’entrevista a distància mitjançant sistemes electrònics (Skype, facetime, etc).

Es tracta de l’ocasió que tenen els candidats per presentar-se personalment, mostrar la seva actitud i parlar dels seus objectius. El tribunal podrà fer preguntes sobre el Portfoli presentat, la prova audiovisual o sobre qualsevol altra consideració relacionada amb el perfil del candidat que no hagi quedat clara.

Les entrevistes tindran una durada de 15 minuts, aproximadament.

Les entrevistes de la convocatòria ordinària es realitzaran els dies 21 i 22 de juny de 2022.

Resolució

Abans del període de preinscripció universitària.

Inscripció PAP

La inscripció i el pagament de la PAP els hauràs de fer del 7 al 13 de juny a través del web de l’Oficina d’Accés Universitari.

Portfoli

Què és el Portfoli?

El portfoli parla de tu, de qui ets, què sents, com t’expresses, és la teva veu pròpia.

El portfoli és un requisit imprescindible per estudiar a l’ESCAC. Fes-lo amb temps.Serà el retrat del teu procés d’aprenentatge al llarg dels teus estudis.El portfoli acabarà sent la teva presentació al món professional.

Per al portfoli de les proves de selecció, presenta’ns tant el que hagis fet com el que somnies fer i explica’ns quins són els teus plans a l’ESCAC.

Què ha d’incloure el Portfoli?

 1. Declaració o Statement: Text de màxim 600 paraules.
 2. Imatge: Un màxim de cinc imatges en qualsevol format gràfic.
 3. So: Un document de com a màxim tres minuts de durada, en format d’obra sonora i/o musical. (so, música, diàleg…)
 4. Projectes: Un màxim de cinc projectes, desenvolupats obligatòriament en quatre fases: recerca, desenvolupament, execució i presentació del resultat. Aquí s’ha de veure el procediment; les teves idees, el que investigues, què decideixes desenvolupar, com les executes i el resultat final. Tot i que es valorarà què s’ha fet en cada una de les fases, els projectes presentats poden estar més o menys desenvolupats; és a dir, que no és necessari que totes les fases s’hagin completat.
 5. Extres: Execucions de qualsevol àmbit que mostrin interessos o habilitats especials de l’alumne, estiguin o no vinculades a un projecte. Màxim de quatre elements.

Altres consideracions:

 • Tots els continguts del Portfoli han d’haver estat creats pel propi alumne.
 • Es poden incloure documents tant de caire creatiu com científic, tècnic, social, humanístic, etc., i en qualsevol format (vídeo, fotografia, pintura, disseny, dibuix, text, composició musical…).
 • El Porfoli ha d’entregar-se en en format digital, juntament amb la prova audiovisual mitjançant aquest formulari online. El link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos.

Ponderació assignatures 2º batxillerat – 2020

Ponderació de les matèries de modalitat de 2n de batxillerat per a l’accés a la universitat a la preinscripció universitària a Catalunya.

Algunes ponderacions han canviat per als alumnes que s’examinen de la selectivitat al 2020. Les novetats estan indicades entre * *.

0,2Anàlisi musical
0,2Dibuix artístic
0,2Disseny
0,2*Electrotècnica*
0,2Fonaments de les arts
0,2Història de l’art
0,2Literatura castellana
0,2*Matemàtiques*
0,1Grec

 

 
0,2Cultura audiovisual
0,2Dibuix tècnic
0,2Economia de l’empresa
0,2*Física*
*0,2*Història de la filosofia
0,2Literatura catalana
*0,2*Llatí
*0,2*Matemàtiques aplicades a les CCSS
 

Últimes notes de tall del Grau en Cinematografia 

Curs 2014-20157,91
Curs 2016-20176,45
Curs 2018-20199,264
Curs 2020-20219,650
 

 

 
Curs 2015-20166,5
Curs 2017-20187,333
Curs 2019-20209,762
Curs 2021-20229,442