Beques

NOVETAT: la convocatòria de la Beca General del Ministerio de Educación per al curs 2022 – 2023 és del 30 de març al 12 de maig de 2022.

ATENCIÓ: canvis importants en la convocatòria de Beques. Revisa les bases refoses.

Beques d’accés al Grau en Cinematografia
Convocatòria 2022-2023

Per al curs 2022-2023 l’ESCAC convoca:

 

•    Fins a 15 Beques de fins al 60%, de caràcter ordinari de formació de Grau en Cinematografia, en règim de concurrència competitiva.
•    Fins a 15 Beques completes, de caràcter ordinari de formació de Curs Foundation, en règim de concurrència competitiva.

Requisits

  1. Complir les condicions administratives i acadèmiques per iniciar el Grau en Cinematografia al curs 2022-2023.
  2. Complir els requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica reflectits a l’Annex 1 i acreditar-los documentalment mitjançant formulari telemàtic que serà enviat per correu electrònic als sol·licitants de Beca.
  3. Lliurar el formulari de candidatura a la Prova d’Aptitud degudament emplenat, tot indicant que s’opta a la Beca.

Documentació

La documentació a presentar és la següent:

Formulari de presentació de candidatura. Aquest formulari online, disponible al web de l’ESCAC a l’apartat d’Accés al Grau, ha de contenir els accessos a carpetes digitals (tipus Dropbox, Google Drive, OneDrive) on el candidat penjarà el portfoli i la prova audiovisual. A més a més, el candidat haurà de marcar la casella conforme sol·licita beca.

  • Portfoli. Link al portfolio accessible en un format digital. Aquest link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos.
  • Prova Audiovisual. Link a la prova audiovisual accessible a una plataforma de vídeo a internet o en un format digital. Aquest link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos. Les indicacions sobre la peça (tema, durada i forma) es desvetllaran al web de l’ESCAC a l’apartat d’Accés al Grau a les 10h (hora peninsular espanyola) el dia 23 d’abril de 2022. La prova s’haurà d’entregar abans del 25 d’abril de 2022 a les 10h (hora peninsular espanyola).

Dades econòmiques. Els sol·licitants de Beca que així ho hagin marcat en el formulari de presentació de candidatura, rebran per correu electrònic un enllaç a un altre formulari online per acreditar que compleix els requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica especificats a les bases.

Aquest formulari específic d’acreditació de dades econòmiques haurà d’enviar-se complimentat en el termini màxim de 24 hores després de la seva recepció, pel que recomanem que el candidat hagi recopilat la documentació amb anterioritat a la data de presentació de la candidatura. Aquesta documentació pot consultar-se a l’Annex 2 de les bases.
Aquí el candidat haurà d’incloure les dades econòmiques així com link a carpetes digitals on estaran els documents acreditatius d’aquestes dades. Aquest link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos.

Sense l’enviament d’aquest formulari es desestimarà la candidatura a la beca.

Entrevista

Una vegada avaluats el portfoli i la prova audiovisual de tots els candidats, els aspirants seran citats a una entrevista personal amb un tribunal independent. El dia i l’hora de l’entrevista seran assignats i enviats al correu electrònic proporcionat en el formulari de presentació de la candidatura.
No es permetran canvis als dies i hores assignats a les entrevistes. Les entrevistes es realitzaran via telemàtica.

Es tracta de l’ocasió que tenen els candidats per presentar-se personalment, mostrar la seva actitud i parlar dels seus objectius. El tribunal podrà fer preguntes sobre el Portfoli presentat, la prova audiovisual o sobre qualsevol altra consideració relacionada amb el perfil del candidat que no hagi quedat clara. Les entrevistes tindran una durada de 15 minuts, aproximadament.

Calendari 2022-2023

 Per al curs 2022-2023, els candidats que vulguin optar a beca únicament podran presentar-se el 23 d’abril de 2022.

– 23 d’abril de 2022. Publicació de les Indicacions per a la Prova Audiovisual.

– 25 d’abril de 2022. Presentació de candidatura.

– 26 d’abril de 2022. Presentació del compliment dels requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica.

Resolució

La resolució de la convocatòria de Beques serà única i previ a l’inici del procés de preinscripció universitària (principis de juny aproximadament).

Bases beques d’accés al Grau en Cinematografia

Convocatòria 2022-2023

Més informació

Per a qualsevol aclariment,  consulta o dubte podeu contactar amb el Departament de Beques:

Dalal Battikh
937 361 555 ext. 141

Col·laboradors del Programa de Beques de l’ESCAC

Diverses empreses i institucions ens acompanyen en el nostre programa de beques.  Gràcies a la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses culturals (ICEC), Fundación SGAE, Cinesa i DAMA, més de 100 alumnes amb pocs recursos estudien cada curs a l’ESCAC.

Institut Català de les Empreses culturals (ICEC)
Fundació SGAE
Cinesa
Dama

Altres beques i fonts de finançament