Beques

Portes obertes

El pròxim dissabte 12 de febrer tindrà lloc la segona jornada de portes obertes per al curs 2022-2023, centrada en el Grau Oficial en Cinematografia.
En aquesta jornada, a més d’una visita per les instal·lacions i campus de l’escola, oferirem una sessió informativa sobre el sistema d’accés al Grau i una altra sessió específica per a aquells candidats que vulguin optar a una beca.
 

Horari

9:45h Benvinguda

10:00h – 12:00h Sessió informativa: presentació i preguntes
12:15h – 14:00h Visita lliure per l’escola
12:15h – 13:00h Sessió informativa beques: presentació i preguntes

13:00h Visita opcional a RESA residències

 
A causa de les actuals restriccions, únicament s’acceptarà un acompanyant per candidat. És imprescindible confirmar assistència a través del següent formulari

Beques d’accés al Grau en Cinematografia
Convocatòria 2021-2022

Per al curs 2021-2022 l’ESCAC convoca:

  • Fins a 10 Beques completes, de caràcter ordinari de formació de Grau en Cinematografia, en règim de concurrència competitiva.
  • Fins a 20 Beques completes, de caràcter ordinari de formació de Curs Foundation, en règim de concurrència competitiva.

Requisits

  1. Complir les condicions administratives i acadèmiques per iniciar el Grau en Cinematografia al curs 2021-2022.
  2. Complir els requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica reflectits a l’Annex 1 i acreditar-los documentalment mitjançant formulari telemàtic que serà enviat per correu electrònic als sol·licitants de Beca.
  3. Lliurar el formulari de candidatura a la Prova d’Aptitud degudament emplenat, tot indicant que s’opta a la Beca.

Documentació

La documentació a presentar és la següent:

Formulari de presentació de candidatura. Aquest formulari online, disponible al web de l’ESCAC a l’apartat d’Accés al Grau, ha de contenir els accessos a carpetes digitals (tipus Dropbox, Google Drive, OneDrive) on el candidat penjarà el portfoli i la prova audiovisual. A més a més, el candidat haurà de marcar la casella conforme sol·licita beca.

  • Portfoli. Link al portfolio accessible en un format digital. Aquest link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos.
  • Prova Audiovisual. Link a la prova audiovisual accessible a una plataforma de vídeo a internet o en un format digital. Aquest link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos. Les indicacions sobre la peça (tema, durada i forma) es desvetllaran al web de l’ESCAC a l’apartat d’Accés al Grau a les 10h (hora peninsular espanyola) els dies 23 de gener de 2021 i 20 de març de 2021. La prova s’haurà d’entregar abans dels dies 24 de gener o 21 de març a les 10h (hora peninsular espanyola).

Dades econòmiques. Una vegada rebuda la candidatura online amb el portfoli i la prova audiovisual, sempre i quan el candidat hagi marcat la casella conforme sol·licita beca, el candidat rebrà un correu electrònic amb un enllaç a un formulari online per acreditar que compleix els requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica especificats a les bases.

Aquest formulari específic d’acreditació de dades econòmiques haurà d’enviar-se complimentat en el termini màxim de 24 hores després de la seva recepció, pel que recomanem que el candidat hagi recopilat la documentació amb anterioritat a la data de presentació de la candidatura.
Aquí el candidat haurà d’incloure les dades econòmiques així com link a carpetes digitals on estaran  els documents acreditatius d’aquestes dades. La documentació acreditativa del cumpliment dels requisits (renda dels progenitors, registres cadastrals d’immobles, padró etc) pot consultar-se a les bases. Aquest link ha d’estar desbloquejat i lliure de permisos.

Sense l’enviament d’aquest formulari es desestimarà la candidatura a la beca.

Entrevista

Una vegada avaluats el portfoli i la prova audiovisual de tots els candidats, els aspirants seran citats a una entrevista personal amb un tribunal independent. El dia i l’hora de l’entrevista seran assignats i enviats al correu electrònic proporcionat en el formulari de presentació de la candidatura.
No es permetran canvis als dies i hores assignats a les entrevistes. En cas d’impossibilitat total de portar a terme l’entrevista de forma presencial, s’oferirà la possibilitat de realitzar l’entrevista a distància via telemàtica.

Es tracta de l’ocasió que tenen els candidats per presentar-se personalment, mostrar la seva actitud i parlar dels seus objectius. El tribunal podrà fer preguntes sobre el Portfoli presentat, la prova audiovisual o sobre qualsevol altra consideració relacionada amb el perfil del candidat que no hagi quedat clara. Les entrevistes tindran una durada de 15 minuts, aproximadament.

Calendari 2022-2023

 Per al curs 2022-2023, els candidats que vulguin optar a beca únicament podran presentar-se el 23 d’abril de 2022.

– 23 d’abril de 2022. Publicació de les Indicacions per a la Prova Audiovisual.

– 25 d’abril de 2022. Presentació de candidatura a la Prova d’Aptitud Personal (PAP) juntament amb l’acreditació del compliment dels requisits de caràcter econòmic i/o de vulnerabilitat socioeconòmica.


Resolució

La resolució de la convocatòria de Beques serà única i previ a l’inici del procés de preinscripció universitària (principis de juny aproximadament).

Bases beques d’accés al Grau en Cinematografia

Convocatoria 2021-2022

Més informació

Per a qualsevol aclariment,  consulta o dubte podeu contactar amb el Departament de Beques:

Dalal Battikh
937 361 555 ext. 141

Col·laboradors del Programa de Beques de l’ESCAC

Diverses empreses i institucions ens acompanyen en el nostre programa de beques.  Gràcies a la col·laboració de l’Institut Català de les Empreses culturals (ICEC), Fundación SGAE, Cinesa i DAMA, més de 100 alumnes amb pocs recursos estudien cada curs a l’ESCAC.

Institut Català de les Empreses culturals (ICEC)
Fundació SGAE
Cinesa
Dama

Beques Internes extraordinàries de Grau – Curs 2021-2022

L’ESCAC es reserva la possibilitat de concedir beques extraordinàries als alumnes de Grau que no puguin fer front als següents pagaments de la matrícula per causes extraordinàries i sobrevingudes. En cap cas s’acceptaran sol·licituds que no compleixin aquests dos requisits.

Procediment i documentació a presentar – Curs 2021-2022:    

Per sol·licitar aquesta beca extraordinària, el candidat haurà d’enviar el divendres 9 de juliol de 2021, a través d’un formulari online habilitat únicament aquest dia, la següent documentació:

  • Un portfoli incloent en la presentació de la candidatura (“statement”) una justificació raonada de la petició i indicant clarament al formulari de sol·licitud que es tracta d’una sol·licitud de beca extraordinària.
  • Documentació acreditativa de caràcter econòmic que justifiqui la situació sobrevinguda que justifica la sol·licitud. Aquesta documentació haurà d’incloure, ineludiblement, les últimes declaracions de la renda presentades de la unitat familiar (en aquest cas la de la campanya de la renda 2020 presentada el 2021.

La resolució es produirà no més tard del 6 d’agost de 2021.

Altres beques i fonts de finançament